*

Vormsel 2011

28 mei 2011 hebben de volgende groep jongeren het vormsel ontvangen van Monseigneur Joseph Bisschop Punt in de St. Vituskerk te Hilversum met medewerking van het koor Cantamos:

Uit Kortenhoef

Uit Nederhorst den Berg

Uit Ankeveen

Uit Weesp

Marit Beukers

Fleur Dubelaar

Mieke Bentvelzen

Andrea Hutani

Pascal Kempers

Mark Hameleers

Katrina Go

 

Carlijn Pos

Maaike Jansen

Esmée Grim

 

 

Jasmijn Seijsener

Elise v.d. Koogh

 

 

Maikel Verheul

Sophie Koster 

 

 

Marjelle van Wijk

Michiel Mennes

 

Net als vorig jaar zijn de jongeren in regionaal verband gevormd. Dat wil zeggen dat we als KAN-Emmaus jongeren samen met de jongeren van de Heilig Hart/St. Jozef kerk en de St. Vitus/St. Willibrord kerk het vormsel hebben ontvangen.

Hier vindt u de activiteiten en vieringen van de vormselgroep 2011.

Vormsel 2010

 

29 mei 2010 zal een nieuwe groep jongeren het vormsel ontvangen van Zijne Eminentie Adrianus Kardinaal Simonis. Dit zal plaats vinden de O.L.V. Hemelvaart kerk te Nederhorst den Berg. Het koor All Directions zal voor de muzikale begeleiding zorgen.

Voor het eerst gebeurt het vormen van de jongeren in regionaal verband. Dat wil zeggen dat we als KAN-Emmaus jongeren samen met de jongeren van de Heilig Hart/St. Jozef kerk en de St. Vitus/St. Willibrord kerk het vormsel mogen ontvangen. De voorbereidingen voor het Heilig vormsel hebben we in KAN-Emmaus verband gedaan.

Op 23 januari 2010 hebben de aanstaande Vormelingen zich gepresenteerd in een viering in de Emmauskerk te Hilverusm. Pastor Wim Vlooswijk ging voor. Het koor Golden Voices zorgde voor de muzikale begeleiding. Het thema ‘De geest verbindt….’  Werd uitgebeeld door duiven die als een keten aan elkaar verbonden waren. Iedere jongere had een eigen duif.

 

Dit jaar zullen de volgende jongeren het vormsel ontvangen.

 

Uit Kortenhoef

Uit Nederhorst den Berg

Uit Ankeveen

Lisanne Beukers

Tess van den Broek

Sebastiaan van der Heijden

Lucas Bijvoet

Fenna de Hollander

Marieke Smits

Tessa Gompel

Jari Kroon

Jelle Wallenburg

 

Kiara van Noord

 

 

Anne-Wil Pouw

 

 

Glenn Scheel

 

 

 

De voorbereidingen zitten er zo goed als op. We hebben veel met elkaar gedaan waarbij de verbonden met de Geest regelmatig hebben gevoeld. Voor u is dat duidelijk terug te zien in de symbolen die de jongeren gekleid hebben tijdens een van de bijeenkomsten. Ze lieten zich daarbij inspireren door persoonlijke ervaringen, maar ook door de schilderijen die door de KAN ’t ffers gemaakt zijn tijdens de vastennacht van 7 maart. De symbolen van onze vormelingen worden tentoongesteld tijdens de vormselviering.

De jongeren hebben ook een bezoek gebracht aan de zusters van moeder Theresa te Amsterdam. Daarbij zijn ook foto’s gemaakt.

 

 

joomla template