*

 
 

Welkom

Welkom op de website van de KAN parochies*. Deze website wil een ontmoetingsplek zijn voor zowel parochianen als voor gelovigen en geïnteresseerden buiten onze parochies. Deze site wil een bron van inspiratie zijn maar ook nuttige en actuele informatie geven. Daarnaast kent deze site een aantal besloten gedeelten voor specifieke groepen binnen de parochies.

Klik in het menu rechts om u te laten inspireren, op het menu links voor algemene informatie. De menukeuzes bovenaan deze pagina voorzien u van informatie over de verschillende parochies.

*Zie onderaan deze pagina.

 

 

Bertus Pouw (84)

 

Bertus, geboren 17 augustus 1925, bijna 85 jaar. Met de jaren namen de ongemakken toe. Zijn gezond-heid ging achteruit en dan kan het ogenblik komen dat je zegt: “Het hoeft niet meer. Hij aanvaardde de grenzen van het leven, het is goed zo”. Bertus hield van de natuur: de vogels, planten en bloemen. Buiten zijn in Gods vrije natuur en de zorg voor zijn gezin waren zijn drijf-veren. Waar het Bertus niet meer lukte, sprong zijn vrouw bij, of nam het werk over. Inspelend op elkaars kunnen, hebben ze veel voor elkaar gekregen. Samen op vakantie, fietsen enz.

Na zijn goede jaren volgden jaren van sukkelen en worstelen. Zichtbare en onzichtbare kwalen tastten zijn lichaam aan. Als je dan wel eens tegen hem zei: “Je moet toch heel wat doorstaan”, dan gaf hij als antwoord: “En toch ben ik gelukkig. Ik heb een hele lieve vrouw, ze is goed voor de kinderen, zorgt goed voor mij en past goed op de centjes”. Woorden die recht uit zijn hart kwamen. Woorden die met zekere trots gezegd werden. Als door een mens een beetje meer goedheid en liefde, een beetje meer licht en waarheid in de wereld komt, dan heeft zijn leven zin gehad.

Bertus Pouw leefde niet alleen om te werken en te verdienen. Hij werkte om gelukkig te zijn met zijn vrouw, kinderen en achterklein-kinderen en had ook nog tijd voor anderen. Hij straalde goedheid uit, was tevreden met wat hij had en gunde anderen ook het goede.

In één van de brieven van Paulus staat: “Als de tent, die onze aardse woning is, wordt afgebroken, heeft God voor ons een nieuw leven in de hemel”. Het lijden van deze tijd, blijkt dan niet op te wegen tegen al het goede, dat ons daar gegeven wordt.

Dat Bertus Pouw dát nu mag ervaren. Bevrijd – verlost van alle pijn – in alle heerlijkheid mag verder leven in dat nieuwe leven bij God.

Rust in vrede.

Zr. Hermien Pouw

joomla template


KAN Parochies

  • Heilige Antonius van Padua te Kortenhoef
  • Sint Martinus - Ankeveen
  • Heilige Maria Hemelvaart - Nederhorst den Berg