*

Piet Spee (87)

Piet Spee was een markante persoonlijkheid in Nederhorst den Berg. Je kon niet om hem heen, qua lengte en qua persoonlijkheid niet. Fluitend, zwaaiend begroette hij iedereen die hij tegen kwam.

Op 6 mei is Piet overleden, 58 jaar getrouwd met Miep. Het echtpaar heeft vier kinderen en zes kleinkinderen. Piet kende vele mensen en de deur van zijn huis stond altijd open voor iedereen. De laatste jaren bracht hij samen met Miep door in het zorgcentrum “De Beer” in Naarden. Daar verlangde hij zeer naar Nederhorst den Berg terug te keren, wat helaas niet lukte.

Piet heeft voor ons dorp en onze parochie veel betekend. In de herdenkingsdienst zijn zijn warme aandacht voor zijn gezin en activiteiten voor parochie en dorp naar voren gekomen in de korte teksten rond de zeven kaarsen, in het bijzijn van Miep, zijn kinderen en kleinkinderen en vele dorpsgenoten. Piet was ruim 55 jaar lid van het Maria Martinuskoor, zong graag met zijn baritonstem solo’s, zoals het “Panis Angelicus”, waarmee hij menigeen ontroerde. Hij was ook jarenlang lid van “Sursum Corda”uit Vreeland en het koor “Wijdemeren”.

Piet was zeer oecumenisch ingesteld. Hij was secretaris van de interkerkelijk vredesgroep “Nederhorst den Berg” en van het comité “Wereldgebedsdag” en nam in het verleden deel aan oecumenische gespreksgroepen. Hij was betrokken bij de voorloper van het huidige parochieblad. Piet is door zijn activiteiten voor het dorp een echte Berger geworden. Geboren in Haarlem op 13 mei 1930 heeft hij als tiener de oorlog bewust meegemaakt. Hij maakte als oudste zoon lange tochten om aan voedsel voor zijn familie te komen. Zijn oom had diep in het verzet gezeten en is daarbij omgekomen. Daarom legde Piet op 4 mei een bloemstuk bij ons oorlogsmonument.

Voor alles wat hij gedaan heeft, zijn we Piet dankbaar. Piet is op 15 mei in besloten kring gecremeerd. Beste Piet, rust in Gods vrede.

Herman van der Molen

joomla template