*

Jacob Hagen (91)

Op zaterdagavond 17 maart jl. is onze oom Jacob overleden in Hilversum. Hij verbleef sinds 13 maart 2017 in Zorgcentrum Zonnestraal en was er heel tevreden; dankbaar voor de goede verzorging en blij als hij bezoek kreeg.

Na de dood van zijn vrouw, op 2 juli 2014, woonde hij nog ruim twee jaar thuis. Hij genoot enorm van zijn eigen vertrouwde omgeving, het zwaaien naar voorbijfietsende Ankeveners en van bezoekers. In het prachtige huis met de fantastische tuin - waar hij samen met tante Diny zo'n 45 jaar woonde - was altijd plaats; er zijn heel wat familiefeesten gevierd, er werd gevist, gezwommen en gelogeerd. Ze maakten reizen over de hele wereld en leerden andere culturen  kennen. Eenmaal thuis werden reisverslagen gemaakt.

Oom Jacob was erg betrokken bij het dorp Ankeveen, waar hij op 23 mei 1926 werd geboren. Hij is er blijven wonen, totdat hij in 2017 naar Zonnestraal verhuisde. Jarenlang zong hij in het kerkkoor. De sportverenigingen droeg hij een warm hart toe. Hij stond bekend als een rechtvaardig en integer mens. In het voetspoor van zijn vader bouwde hij menige woning.

Op 27 maart namen we, samen met bekenden en dorpsgenoten, afscheid van hem tijdens een afscheidsviering in de Sint-Martinuskerk. Het kerkkoor zong en de diaken die hem regelmatig had bezocht, ging voor. Hij rust op het parochiële kerkhof bij z'n vrouw en z'n ouders. Oom Jacob, rust in vrede! U bent altijd in ons hart. Dank voor alles.

Bep Keetelaar,
Mede namens Anneke, Berry, Mia. 

 

 

joomla template