*

Vormselgroep

Login

Activiteiten 2011

KANEmmaus
Dit jaar hebben we voor het eerst met de methode 'Vuur en Vlam' gewerkt. De methode is opgebouwd uit het opdoen van ervaringen en verdieping van het geloof aan de hand van bijbelverhalen. Daarnaast is er ook plaats voor de onderdelen die altijd bij het vormsel behandeld worden. Tijdens de bijeenkomsten hebben we ook van gedachten gewisseld over de invulling van het katholieke geloof in onze huidige tijd en in de toekomst. De vanzelfsprekendheid in het geloven zoals die vroeger was is er niet meer, aan hen de uitdaging om deze (weer) herkenbaar te maken.

Zusters van moeder Teresa
Tijdens de voorbereidingen zijn we ook op stap geweest naar de zusters van moeder Teresa. Dit maakt altijd diepe indruk op de vormelingen. Eén van de jongeren merkte op dat ze de daklozen minder eng vond dan ze vooraf had gedacht, je kon gewoon met ze praten. Een ander verbaasde zich over de hoeveelheid eten die de gasten op konden. Dat leidde tot het besef dat 'we niet zo moeten zeuren en blij moeten zijn met wat we hebben', zoals één van de vormelingen opmerkte.

Regio
Er zijn ook een paar bijeenkomsten in regioverband geweest. Een aantal vormelingen waren verrast te merken dat ze klasgenoten troffen uit een andere parochie.
Tijdens de regiobijeenkomsten hebben we nagedacht over onze ideeën over vuur en doop, op basis van het thema 'vuurdoop' van de vormselviering. In een andere bijeenkomsten hebben de vormelingen uitleg gegeven over de kruisweg vertaald naar de huidige tijd. Daarna konden de vormelingen per groepje 2 staties uitkiezen die het meeste indruk hebben gemaakt en deze uitwerken met eigen ideeën en invulling. Veel vormelingen kozen voor de statie 'Veronica droogt het aanschijn van Jezus af'. Deze statie is vertaald als 'liefde aanvaarden'. Of 'Jezus sterft aan het Kruis' dat vertaald is als 'Begin van nieuw leven': om met iets nieuws te beginnen rond je iets anders af.

BAVOdag
De BAVOdag is een ontmoetingsdag voor alle vormelingen in ons bisdom. Deze is vernoemd naar de BAVOkathedraal te Haarlem. De vormelingen waren onder de indruk van de hoeveelheid jonge katholieken die ze daar troffen.
Ze hebben, behalve met leeftijdsgenoten, ook kennis gemaakt met volwassenen die hen vertelden wat hen bezielde op basis van het thema 'wat bezielt je'. In subgroepjes maakten we kennis met een muzikant, een schilder en ook met een medewerker van het bisdom. Eén van de gesprekken betrof een vader die, na zijn pensionering, zijn zoon ondersteunde met diens chauffeursbedrijf met begrafenisauto's. We merkten dat zijn echte bezieling lag bij de bollenkwekerij, zijn eigenlijke werk. Hij vertelde vol enthousiasme hoe hij zich heeft aangepast aan de onderhandelingswijze van Japanners. Maar ook dat, of dat nu in Europa of in Azië is, respect en eerlijkheid belangrijk is.

KAN ´t ff
De terugkomactiviteit is door KAN 't ff georganiseerd. De jongeren hebben 's middags met kano's op de plassen van Kortenhoef gevaren. Na het pannenkoeken en de terugkomviering hebben ze nog spelletjes op de hei gedaan, waarbij teamwork centraal stond.
 

joomla template