*

Vormselgroep

Login

Vieringen 2011

De vormelingen maken kennis met alle soorten vieringen die de katholieke kerk op dit moment kent, te weten eucharistieviering, woord- en communieviering en gebedsviering.

Kennismakingsviering
De kennismakingsviering op 29 januari in de H. Martinuskerk was een woord- en communieviering. Pastor Wim Vlooswijk en pastor Ryan Keetelaar gingen voor. De viering is voorbereid met vormelingen van vorige jaren. Vanuit hun ervaring en inzichten brengen ze nieuwe ideeën in. Dit jaar hebben de vormelingen de opdracht gekregen om als kennismaking een heilige te kiezen die hen aanspreekt. Via deze persoon kunnen ze kort iets over zichzelf vertellen. De meesten hebben een heilige gekozen die bij hun doopnaam paste. Informatie over hun heilige konden ze vinden via  http://heiligen-3s.nl/index.php. De viering werd omlijst door dans en muziek van een aantal vormelingen.

Vormselviering
De vormselviering op 28 mei in de St. Vituskerk was een gebedsviering en is in regionaal verband voorbereid. De vormheer was bisschop Punt. Hij werd daarin bijgestaan door de pastores uit de regio. In de gebedsviering konden de vormelingen veel laten zien van de inzichten die ze verworven hebben tijdens de voorbereidingen. We hebben daarbij voornamelijk gekozen voor de activiteiten die ze in regioverband hebben uitgevoerd.  Onder leiding van pastoor Dresmé hebben ze verteld wat zij verstaan onder 'vuur' en 'doop' en hebben ze kort iets verteld over de onderdelen van de kruiswegstatie die hen het meest aansprak.  Door de vorm van de viering kwam in deze viering het sacrament van het Vormsel optimaal tot zijn recht, ook niet onbelangrijk (!). Een deel van de vormelingen hebben een oud (vormsel)gebed gebeden, een ander deel heeft een dansje gedaan op de muziek van 'every move you make'. De vormelingen hebben zelf de voorbeden gemaakt, een dans verzorgd en muziek gemaakt.

Terugkomviering
De terugkomviering op 2 juli in de Emmausparochie was een eucharistieviering. Pastoor Dresmé, pastor Wim Vlooswijk en pastor Ryan Keetelaar gingen voor. De eucharistieviering is samen met de vormelingen voorbereid. De jongeren zijn  inmiddels gegroeid in hun geloofsbeleving en kunnen goed meedenken over de invulling van de viering. Zij hebben gekozen voor het thema 'Bagage voor je leven'. Binnen dit thema hebben ze de 1e lezing en de slotgedachte uitgezocht. Ze hebben zelf de voorbeden en de inleiding gemaakt. Het resultaat was een warme viering waarin de activiteiten van de bijeenkomsten in KANEmmaus verband werden gedeeld met de andere aanwezigen in de kerk.

    

joomla template