*

Eerste Heilige Communie 2019

De zomer is nog niet voorbij of we kijken al naar de Eerste Heilige Communie van 2019. In het voorjaar hebben we twee prachtige Eerste Communievieringen gehad in Kortenhoef en Nederhorst den Berg. Als KAN-parochies zijn we daar nog steeds heel blij mee en we kijken dan ook vol verwachting uit naar 2019.

Alle kinderen in groep 4 van de Sint Antoniusschool in Kortenhoef en van de Jozefschool in Nederhorst den Berg zullen over enige tijd een informatiebrief en inschrijfformulier ontvangen. Is uw zoon of dochter niet gedoopt? Dat is geen punt, wanneer u dat als ouders ook geen punt vindt. De doop van uw zoon of dochter wordt dan samen voorbereid voor de Eerste Heilige Communie in mei 2019. Dan is het gewoon dubbel feest!

Lees meer:

Het Licht op ons Pad – Nederhorst den BergIn oktober beginnen we weer met het kindercatechese project ‘Het Licht op ons Pad’ in Nederhorst den Berg voor alle kinderen uit groep 5, 6 en 7. Op veertien dinsdagmiddagen zullen we met de kinderen samenkomen rond bepaalde onderwerpen. Het project staat open voor alle kinderen uit groep 5, 6 en 7. Niet gedoopt, geen eerste communie gedaan. Wel welkom!

Het zijn leuke middagen waarbij wordt gelezen, geknutseld, gebeden, gepraat en gelachten. Het is niet te vergelijken met de catechese van tig jaar geleden. Misschien wilt u als ouder ook wel een middag meehelpen. Het maakt het alleen maar leuker en de kerk levendiger. We willen, denk ik nog steeds, de kerk en onze parochie in Nederhorst den Berg toch doorgeven aan de volgende generaties en klaar maken voor de toekomst!?

Lees meer:

Woensdag 25 juli naar de Sint Martinus in Hoogland

Onze Sint Martinuskerk bestaat dit jaar 90 jaar en vanaf 6 mei tot en met 11 november zullen we daar in de kerk en daarbuiten aandacht aan besteden. Zo hebben we op 6 mei een feestelijke viering gehad en verloopt de verkoop van de postzegels, nog steeds verkrijgbaar, heel erg goed.

Het is leuk om in ons jubileumjaar ook een andere Sint Martinuskerk te bezoeken. Dat gaan we doen op woensdag 25 juli in de Sint Martinuskerk in Hoogland. (De foto van de Sint Martinuskerk Hoogland is afkomstig van de website www.katholiekamersfoort.nl). We zullen daar onder andere een rondleiding krijgen en na afloop samen een kop koffie of thee drinken. We worden er om half tien verwacht. Rond één uur / half twee zijn we weer terug in Ankeveen.

Lees meer:

Regiobedevaart naar Maastricht

Ook dit jaar maken we weer een regiobedevaart en zal Maastricht de eindbestemming zijn. We gaan op woensdag 24 oktober 2018. Dat valt in de herfstvakantie; dan kunnen bijvoorbeeld ook ouders met kinderen mee. Omdat het een eind weg is, hebben we minder opstapplaatsen ingepland.
De bus vertrekt om 7.30 uur vanaf de kerk uit Nederhorst den Berg, rijdt naar Kortenhoef, waar het vertrek om 7.45 is, doet daarna de Emmaus aan, waar hij om 8.00 uur vertrekt naar de Vituskerk. Daar vertrekken we, hopelijk met een volle bus om 8.15 uur naar Maastricht. Deze vertrektijden zijn nog onder voorbehoud, maar worden ruim van tevoren definitief aangekondigd.
Onderweg wordt u een kopje koffie/thee in de bus geserveerd, want daar zullen de meeste deelnemers wel aan toe zijn.
Om 11.00 uur vieren we de H. Eucharistie in de Basiliek van Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopneming met ons hele pastoresteam. Hopelijk ondersteund door een gelegenheidskoor.
Na de lunch krijgen diegenen, die daaraan willen deelnemen, een rondleiding door de schatkamer van de O.L.V. Basiliek. Wilt u bij uw opgave ook doorgeven of u aan deze rondleiding deel wilt nemen? Dit in verband met de bestelling van toegangskaarten en de aanvraag voor een gids. Het staat u uiteraard vrij om hieraan niet deel te nemen, maar Maastricht te gaan verkennen. Om 16.30 uur vertrekt de bus weer naar Hilversum. Om niet te laat thuis te komen, krijgt u in de bus terug een broodmaaltijd. Om 19.00 uur hopen we weer terug bij de Vitus te zijn.

Lees meer:

Sint Martinuskerk Ankeveen – 90 jaar

   

De Sint Martinuskerk viert dit jaar het 90-jarig bestaan. Op 7 mei 1928 nam Mgr. H. van de Wetering, aartsbisschop van het aartsbisdom Utrecht, de nieuwe parochiekerk op plechtige wijze in gebruik. Pastoor Lokin had in 1924 al besloten tot de bouw van een nieuw kerkgebouw. Nu, 90 jaar later, mogen en kunnen we vieren dat de Sint Martinuskerk al 90 jaar met trots in Ankeveen staat en daar beginnen we zondag 6 mei mee. Om 10:00 uur is er voor de kerk een gezamenlijk ontbijt en is er de mogelijkheid om velletje postzegels te kopen bij gelegenheid van het 90 jarig bestaan. Zo’n velletje van 10 zegels kost € 15,- . U kunt de postzegels natuurlijk bewaren als herinnering of gewoon gebruiken voor een brief of een kaart. Aankomende zondag zijn er 50 beschikbaar, maar er is al voorzien in een nieuwe oplage. Na het ontbijt is om 11:00 een feestelijke viering met All Directions en het Maria Martinuskoor. Als slotlied zal natuurlijk het lied ter ere van Sint Maarten worden gezongen. Wat leuk als u er bij kunt zijn.

Diaken Wim Balk

 

joomla template