*

Meditatief bijbellezen

stilte – adem –  bijbel – aandacht – gebed – verbondenheid

Mediteren rond de bron.

Meditatieve stromingen hebben altijd deel uitgemaakt van het christendom. Al in de vroege kerk van de eerste eeuwen werd stiltemeditatie en biddend en mediterend bijbellezen beoefend. In sommige tijdvakken leefde dit wat onopgemerkt voort in kloosters en retraitecentra. De laatste decennia is in de protestantse kerken een beweging op gang gekomen van mensen die samen mediterend op weg zijn en zo hun zoektocht naar eigentijds christelijk geloven verdiepen. 

Meditatie is geen doel. Het is een middel tot meditatief leven. Dat is leven in verbondenheid met alle leven vanuit de Bron van het leven, God; leven vanuit openheid en aandacht.

Een vorm van mediteren is meditatief Bijbellezen. Dit willen we gaan oefenen in drie avonden in april in De Graankorrel.

Wie mee wil doen, is hartelijk welkom! Graag je even opgeven, zodat we weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen.

waar: DeGraankorrel, Zuidereind 17
wanneer: dinsdag 2, 9 en 16 april, 19.45 tot 21.15 uur
info en opgeven: Stella Muns, tel 0627164242, email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

zie ook: https://www.protestantsekerk.nl/thema/meditatie

2019 wordt een feestelijk jaar in de Antoniusparochie!

Op 16 juni vieren we ons parochiefeest. Te beginnen met de Antoniusmis en aansluitend feest in het Achterom met koffie en Antoniusbrood en lekkers en spelletjes voor de kinderen. We draaien weer aan het Rad van Fortuin, waarvoor - zoals gebruikelijk - Ome Joop zal zorgen voor mooie prijzen in de vorm van planten uit zijn eigen kwekerij. Daarnaast houden we die dag een veiling, waarvan de opbrengst deels ten goede zal komen aan de PCI en deels aan de Werkgroep voor Liturgie, die dit jaar haar 50-jarig jubileum viert.

De zangers en zangeressen van de Werkgroep voor Liturgie willen er een groot feest van maken, o.a. in de vorm van een kleine reünie. Oud-leden zullen worden uitgenodigd (mits ze kunnen worden achterhaald) om de Mis bij te wonen en aansluitend van koffie en taart te komen genieten en bij te kletsen. Misschien zijn er dan zelfs mensen onder hen, die dat een goede aanleiding vinden om weer te komen zingen. Zij zijn van harte welkom. De feestcommissie is inmiddels volop bezig om er een onvergetelijke dag van te maken.

Mocht u uw waardering voor ons koor willen laten blijken met een geldelijke bijdrage, dan kunt u een bedrag overmaken naar NL91SNSM0706008170 t.n.v. J.H.A. Steenvoorden te Bussum. Alvast hartelijk dank.

Dan houden we dit jaar het vrijwilligersfeest op 21 september. We hopen, dat er op die datum minder mensen op vakantie zijn, zodat alle vrijwilligers ook daadwerkelijk verwend kunnen worden met een gezellige avond. We hopen, dat veel parochianen de komende festiviteiten met ons mee willen vieren, dan wordt het vast weer heel gezellig.

Hans Steenvoorden

 

Met elkaar naar Lourdes

Eenmaal per jaar gaan we met een eigen groep vanuit ’t Gooi naar Lourdes. Een reis naar Lourdes is een bijzondere ervaring voor jong en oud, voor zieke en gezonde mensen. Lourdes wordt vaak omschreven als een plek waar hemel en aarde elkaar raken; een plek waar Maria heel dichtbij is. Bent u moeilijk ter been en wilt u eventueel gebruik maken van een rolstoel, dan zijn er vrijwilligers vanuit ’t Gooi om uw rolstoel te duwen en u te begeleiden. We hopen met veel pelgrims vanuit ’t Gooi naar Lourdes te gaan!

De ‘Gooische Lourdesgroep’ gaat met het vliegtuig van dinsdag 1 oktober t/m zondag 6 oktober 2019. Het vertrek per vliegtuig is vanuit Maastricht. U wordt dan met een bus daarheen gebracht. Uw verblijf in Lourdes is vol pension. Pelgrims die geheel verzorgd moeten worden, kunnen met een speciale bus (VNB-lance) naar Lourdes en verblijven daar in een zorghotel.

De folder van deze reis ligt klaar achter in de kerk. Daarin staan de namen en telefoonnummers vermeld van alle contactpersonen. Zij willen – indien nodig - de reisfolder ook bij u bezorgen!
U kunt ons bellen voor informatie over diverse andere reizen van de Verenigde Nationale Bedevaarten.

Met vriendelijke groet,

Corrie Versteeg-Walstra
Regiocoördinator Lourdeswerk
Telefoon 035-6563329
Email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Actie voor de voedselbank

De Diaconie van de Protestantse Gemeente Nederhorst den Berg en de P.C.I. voor de KAN- parochies houden ook dit jaar weer gezamenlijk, voor de elfde keer, een actie voor de Voedselbank Gooi & Omstreken. Ook dit jaar doen alle drie de Bergse basisscholen weer mee aan de actie en wordt ook de Sint Martinusparochie in Ankeveen weer volledig in onze actie betrokken.

De Stichting Voedselbank Gooi en Omstreken biedt mensen in nood wekelijks een voedselpakket aan. Mensen die na aftrek van vaste lasten onvoldoende geld overhouden om eten
te kopen, worden door de voedselbank geholpen. Per 1 januari 2019 geldt, dat iedere volwassene die minder dan 225 euro per maand over heeft om te besteden, in aanmerking komt voor hulp. Het gaat hier dus om het bedrag dat overblijft om te kunnen leven, nadat de vaste kosten zoals huur, energie, gas, water, verzekeringen, aflossing schulden, zijn betaald.
De cliëntengroep van de voedselbank bestaat uit chronisch zieken, gehandicapten, ouderen, alleenstaande moeders met kleine kinderen, allochtonen, werklozen, mensen met problematische schulden en ook zzp’ers.

Cliënten van de voedselbank krijgen drie maanden een pakket. Op dit moment maken tussen de 450 en 500 mensen gebruik van de voormelde voedselbank. Om de voedselbank in zijn werk te ondersteunen, houden wij rond Pasen een inzamelingsactie van houdbare voedingsmiddelen en/of reinigingsmiddelen voor persoonlijk of huishoudelijk gebruik. Door één of meerdere artikelen extra te kopen en aan deze actie te schenken, helpt u uw medemens.

In het weekend van palmzondag worden er flyers uitgereikt met informatie over de voedingsmiddelen en reinigingsmiddelen die er nodig zijn en in de plaatselijke pers zullen wij u hierover nader informeren. De artikelen worden ingezameld bij de lift van de Willibrordkerk en in de kerkportalen van de Sint Martinus- en OLV Hemelvaartkerk vóór de diensten van Witte Donderdag 18 april, Goede Vrijdag 19 april, Paaszaterdag 20 april en Eerste Paasdag 21 april. Op dinsdag 23 april zullen de ingezamelde goederen worden overgedragen aan de voedsel-bank.
Wilt u deze actie ondersteunen, dan kunt u de door u te schenken artikelen ook afgeven op het parochiesecretariaat van de O.L.V. Hemelvaartparochie in ‘De Molshoop’ op maandag 15 april en donderdag 18 april van 8.30 tot 11.30 uur. Het parochiesecretariaat is speciaal voor deze actie ook geopend op vrijdag 19 april van 8.30 tot 12.00 uur.

Wij hopen op uw medewerking om deze gezamenlijke actie te doen slagen.

De Diaconie en het P.C.I.-bestuur
 

Vastenactie 2019: schoon drinkwater verandert alles

Waterprojecten
met de opbrengst van de sponsoring en vastencollecte steunt Vastenactie Nederland al jarenlang projecten waarbij een waterput of watertappunt wordt aangelegd in dorpjes ver van de bewoonde wereld. In 2019 zijn dat  vijf waterprojecten in Nicaragua, Niger, Sierra Leone, Indonesië en Congo.

Pelgrimswandeling
Een bijzondere wandeling voor water hebben we dit jaar die vanuit de Parochie van Levend Water wordt georganiseerd in samenwerking met  de Bisschoppelijke Vastenactie  Nederland.

Voor de 9e keer organiseert VASTENACTIE een driedaagse pelgrimswandeltocht van ongeveer twintig kilometer per dag.  Op donderdag 11 april, vrijdag 12 april  en zaterdag 13 april, worden de wandeltochten vanuit Weesp gelopen. Het doel is niet alleen geld bij elkaar lopen voor de projecten zodat het voor Zalia en andere vrouwen en meisjes makkelijker is om aan schoondrinkwater te komen(sponsoring). Maar ook een bewustwording dat we zelf zuinig moeten zijn op onze aarde en zuinig moeten omgaan met het water dat ons wereldwijd ter beschikking staat. Klimaatopwarming en tekort aan schoon drinkwater worden mede veroorzaakt door onze royale (het kan niet op) westerse manier van leven. Tijdens de wandeltochten zijn er verschillende bezinningsmomenten en rustmomenten, waarin een overweging, gebed of lied wordt uitgesproken.

Lees meer:

joomla template