Een Aula voor Lesotho

Dit jaar begint onze M.O.V. in deze vastentijd met een nieuw Eigen Doelen project in de gezamenlijke KAN/Emmausparochies.  Van Cordaid hebben we goedkeuring gekregen voor een Aula voor de Bishop de Mazenod High School in Lesotho geld in te zamelen.  Deze middelbare school gelegen in Mazenod ligt op 15 kilometer van de hoofdstad Maseru is op initiatief van de  plaatselijke bevolking opgericht.  De school wordt geleid door de zusters van de heilige namen van Jezus en Maria. 

De leiding berust bij mevrouw Clementina Tlaleng Koele.  De school presteert ruim boven het gemiddelde van het land.  Daarbij wordt buiten het standaard lespakket ook extra vakken gegeven in Huishoud en Handenarbeid.  De regering betaalt slechts zeventien van de tweeëntwintig leerkrachten.  De salarissen van overige vijf moeten uit de schoolgelden van de 540 leerlingen komen. 
De school is nog lang niet af.  Het grootste gemis is een gezamenlijke ruimte waar H. Missen, bijeenkomsten, examens, e.d. gehouden kunnen worden.  Een Aula van 20 bij 12,5 meter is financieel voor de school niet op te brengen.  Daarom heeft de Aartsbisschop van Maseru, Tlali Gerard Lerotholi O.M.I., bij ons een verzoek ingediend deze Aula te verwezenlijken.  Onze M.O.V. wil hier alle steun aan geven en zo deze middelbare school een eigen hart geven!


Lesotho zelf is een arm bergstaat, dat geheel omgeven is door Zuid Afrika.  Behalve diamanten heeft het land geen mineralen en levert alleen water aan Zuid Afrika verzameld achter grote dammen in de bergen.  49% van de bevolking leeft onder de armoede grens.  45% daarvan zitten zonder werk, omdat sinds de democratisering van de Zuid Afrikaanse republiek hun traditionele werk in de mijnen niet meer wordt aangemoedigd.  Daarbij zijn een kwart van de volwassenen besmet met HIV met alle gevolgen van dien.   De voornaamste godsdienst in Lesotho is Rooms Katholiek, zo’n 40% van de bevolking.
Het is goed te weten, dat Cordaid uw bijdrage en alle andere ontvangen gelden van de scholen, parochies, vastenzakjes, bank/girobetalingen*) binnen ons postcodegebied en ook andere initiatieven als KAN ’t ff zal verhogen met 50%.  Ook zal Cordaid 50% van de verwachte inkomsten direct doneren, zodat er gelijk met de bouw van de Aula een aanvang gemaakt kan worden.
Deze Vastenaktie willen bij u warm aanbevelen!
Leo Mathot (lid van M.O.V.)
t.n.v. Vastenaktie met gironummer 5850