*

Nieuws van vastenaktie

 
 

In de afgelopen 4 jaar hebben we aan de realisatie van de Aula bij de Bisschop de Mazenod Highschool in Lesotho gewerkt. Op dit moment is het zomervakantie in Lesotho en is de school gesloten. Wel is al bekend dat er aan de inrichting van de Aula druk gewerkt is. In een volgend KAN nieuws hopen we U er meer over te vertellen

 Vastenaktie 2016.
Dit jaar hebben we als werkgroep besloten om in samenwerking met verschillende parochies in Hilversum samen te werken aan een landbouwproject in Uganda.

In het noordoosten, in het district Katakwi in de Teso-regio wil Vastenaktie hulp bieden aan de bewoners van dit gebied. Dit wordt gedaan in samenwerking met een lokale organisatie en met behulp van lokale hulpmiddelen. Zo is er een vernuftig irrigatiesysteem ontwikkeld met behulp van frisdrankflessen.
De mensen in Katakwi zijn afhankelijk van de landbouw voor hun voedselvoorziening, maar de opbrengsten zijn erg laag. Door de gewelddadige conflicten in de regio had de bevolking in de regio niet de kans en de mogelijkheden om hun bedrijven op te bouwen en hun veestapel uit te breiden.
Daarnaast speelt ook de aidsproblematiek een grote rol, er zijn veel kind- wezen.
We hopen dat u samen met Vastenaktie deze regio een warm hart kunt en wilt toedragen met een royale bijdrage in de extra collecte in de Vastentijd.

Namens de werkgroep,
Marian Kroone

 

 
joomla template