Hoogfeest Maria Tenhemelopneming - 15 augustus

Attentie!

Op maandag 15 augustus viert de Kerk het Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming. In onze KAN-parochies is er op maandagavond om 19:00 (dus niet om 09:30 zoals in het KAN-nieuws staat) een viering in Kortenhoef. Van harte welkom!