*

Actie Kerkbalans 2018

De actie Kerkbalans gaat in het weekend van 20/21 januari weer van start. Het thema is dit jaar: ‘Geef voor je kerk’.

Alle parochianen krijgen een brief met het verzoek om een bijdrage. De kerk krijgt, zoals u weet, geen subsidies en is dus volledig afhankelijk van de financiële bijdragen van betrokken parochianen, van mensen zoals u.

Net als voor een huishouden is een gezonde financiële situatie belangrijk voor de Kerk. Daarom vragen we elk jaar aan al onze parochianen om een bijdrage. Het is een vrijwillige bijdrage, maar we kunnen niet zonder! De inkomsten uit Kerkbalans vormen de financiële basis voor onze parochie. We hopen dan ook dat we weer op u mogen rekenen. Is de kerk voor u ook een plek van ontmoeting en inspiratie? Doe dan mee aan Kerkbalans!

De actie Kerkbalans is van groot belang voor parochies, want de kerkbijdrage is een substantieel onderdeel van de inkomsten. Kerkbalans gaat over de parochie als goed doel. De parochie zet zich bijvoorbeeld in voor sociale cohesie en heeft zorg en aandacht voor mensen die het moeilijk hebben. Dat komt voort vanuit de liefde voor God en voor de naaste en vanuit het geloof dat ieder mens waardevol is en erbij hoort. Ook mensen die minder kerkelijk betrokken zijn, zien het belang daarvan. Met Kerkbalans laten we zien dat we als parochie een goed doel zijn. De waarde van de Kerk is niet in geld uit te drukken, maar de Kerk kan niet zonder geld bestaan.

Heel veel dank!
Diaken Wim Balk

joomla template