*

Sint Martinuskerk Ankeveen – 90 jaar

   

De Sint Martinuskerk viert dit jaar het 90-jarig bestaan. Op 7 mei 1928 nam Mgr. H. van de Wetering, aartsbisschop van het aartsbisdom Utrecht, de nieuwe parochiekerk op plechtige wijze in gebruik. Pastoor Lokin had in 1924 al besloten tot de bouw van een nieuw kerkgebouw. Nu, 90 jaar later, mogen en kunnen we vieren dat de Sint Martinuskerk al 90 jaar met trots in Ankeveen staat en daar beginnen we zondag 6 mei mee. Om 10:00 uur is er voor de kerk een gezamenlijk ontbijt en is er de mogelijkheid om velletje postzegels te kopen bij gelegenheid van het 90 jarig bestaan. Zo’n velletje van 10 zegels kost € 15,- . U kunt de postzegels natuurlijk bewaren als herinnering of gewoon gebruiken voor een brief of een kaart. Aankomende zondag zijn er 50 beschikbaar, maar er is al voorzien in een nieuwe oplage. Na het ontbijt is om 11:00 een feestelijke viering met All Directions en het Maria Martinuskoor. Als slotlied zal natuurlijk het lied ter ere van Sint Maarten worden gezongen. Wat leuk als u er bij kunt zijn.

Diaken Wim Balk

 

joomla template