*

Jubileumconcert Kamerkoor Revoce

Op zondag 18 maart viert kamerkoor Revoce dat zij al twintig jaar prachtige concerten geeft. Voor dit jubileum is gekozen uit bijzondere koorwerken die in het teken staan van het komende Paasfeest. Op het programma staan:

Dietrich Buxtehude (1637-1707),
“Jesu meines Lebens Leben” Cantate v Goede Vrijdag “Nimm von uns Herr” Cantate BWV 101

Johann Sebastian Bach  (1685-1750).
“Komm, Jesu, komm”  BWV 229 Motet voor twee koren “Christ lag im Todes Banden” BWV 4 Cantate v Pasen

Deze muziekstukken zullen worden afgewisseld met 2 Cello werken van Bach door Ephraim van IJzerlooij. Revoce staat onder leiding van de vakkundige dirigente Nedyalka Todorova en de begeleiding wordt verzorgd door een speciaal samengesteld ensemble.
Het concert begint om 15.00 uur. Kosten: 15 euro.

Kom en bid mee

Kom en bid mee voor de vervolgde Christenen op 23 maart in Amsterdam met Kerk in Nood

Waar we vorig jaar nog ‘martelaren’ herdachten die in het nieuws kwamen, zoals de vermoorde Franse priester Jacques Hamel, lijkt het alsof er in afgelopen jaar geen Christenen zijn vermoord om hun geloof. Niets is echter minder waar. Op de Avond van de Martelaren brengen we u dit jaar de verhalen van onbekende Christenen die in 2017 het leven lieten vanwege hun roeping om de Heer na te volgen.
We herdenken de Franciscaanse pater Diego Bedoya, die in het door sociale onrust en armoede verscheurde Venezuela het leven liet. Hij gaf alles aan de armen, inclusief zijn leven. Ook bidden we voor martelaren uit Kenia en de Filipijnen, waar aanvallen op Christenen slachtoffers maakten.

U bent welkom in Amsterdam op vrijdag 23 maart (St. Nicolaasbasiliek, Prins Hendrikkade 74-76, tegenover Centraal Station). De avond begint om 18:30 met een Eucharistieviering. De gebedsavond duurt tot 21.00 uur.
Bidt u mee voor de martelaren, hun nabestaanden en vervolgers?

De toegang is gratis. In verband met de organisatie vraagt Kerk in Nood om u aan te melden via: https://kerkinnood.nl/actueel/uitnodiging-avond-van-de-martelaren#aanmeldformulier

Requiem van Gabriel Fauré

Op vrijdagavond 2 maart vindt er een bijzonder concert plaats in de Heilig Hartkerk te Hilversum

Onder leiding van dirigente Hester Westra zingt een ensemble van zo’n 12 zangeressen (muzikale vriendinnen en studiegenoten) het beroemde Requiem (1893) van Gabriel Fauré in een versie die maar weinig te horen is. Naast het Requiem staan enkele kortere werken uit het Frankrijk van begin twintigste eeuw.  De keuze van de muziek is mede afgestemd op het bijzondere (Franse!) Mutin-orgel (1910) van de Heilig Hartkerk. 

Hester Westra studeert koordirectie aan het Utrechts Conservatorium en is sinds eind 2016 als dirigent verbonden aan de parochie OLV Onbevlekt Ontvangen-Verrijzenis. Voor het eerst organiseert zij nu een muziekproductie waarbij zij zelf de gehele verantwoordelijkheid draagt voor de programmering, productie én uitvoering. Organist Jaap Jan Steensma, naast zijn organistschap aan de OLV, sedert begin 2017 tevens één van de vaste organisten van de Heilig Hartkerk. 

Het concert begint om 20 uur, de toegang is gratis, wel is na afloop een collecte. Ook is er een lekker glaasje wijn om nog even na te praten met de musici en met elkaar.

Bied kinderen van Lesotho een gelijke kans

Dit is een project van Vastenactie voor de Veertigdagentijd

De Cenez High School is een katholieke middelbare school voor jongens en meisjes, gelegen in Koalebata Village in Lesotho. De mensen uit deze regio van Lesotho staan vaak aan de rand van de samenleving. De school is opgericht in 1985 en telde toen nog minder dan 200 leerlingen. De afgelopen jaren is het leerlingenaantal sterk gegroeid en vandaag de dag telt de school al zo’n 920 studenten en 35 leraren.

ICT onderwijs

Het Ministerie van Onderwijs in Lesotho draagt financieel niets bij aan ICT onderwijs op scholen, terwijl dit wel onderdeel uitmaakt van het verplichte curriculum in 2018. Er zijn momenteel twee computerlokalen met 65 oude computers die veel onderhoud nodig hebben, twee printers en één whiteboard.
Ook voor de leraren zijn er maar 6 computers die door alle docenten moeten worden gedeeld. Er is dus een groot tekort aan computers, laptops, tablets, een printer en een smartboard.
Dit wordt nu nog opgelost doordat leerkrachten en sommige leerlingen hun privé laptops, tablets en telefoons ter beschikking stellen, maar dat is voor lang niet iedereen mogelijk en geen blijvende oplossing.

De Cenez High school zal met behulp van een bijdrage van €3.250,- van Vastenactie vier nieuwe computers, een smartboard, een laptop, acht tablets en een printer aan kunnen schaffen. Tevens zal er geïnvesteerd worden in de beveiliging van het computerlokaal zodat iedereen van de materialen gebruik kan blijven maken. 

Steun het doel van de KAN-parochies en de St. Antonisschool via http://www.vastenactie.nl/steunons/doneren en kies voor het project 'Bied kinderen van Lesotho een gelijke kans'

 

 

Vastenboodschap van paus Franciscus

“Door het hand over hand toenemen van de zonde zal de liefde van de meesten verkoelen” (Mat. 24, 12)

Geliefde broeders en zusters,

Het Pasen van de Heer nadert weer! Om ons hierop voor te bereiden biedt de Voorzienigheid van God ons de Veertigdagentijd aan, “het sacramentele teken van onze bekering”1 . De Veertigdagentijd verkondigt en verwezenlijkt de mogelijkheid om naar de Heer terug te keren met heel ons hart en heel ons leven.
Ook dit jaar wil ik met deze boodschap heel de Kerk helpen in deze tijd van genade in vreugde en waarheid te leven; en ik doe dit door mij te laten inspireren door een uitdrukking van Jezus in het evangelie van Matteüs: “Door het hand over hand toenemen van de zonde zal de liefde van de meesten verkoelen” (Mat. 24, 12).
Deze zin staat in het gesprek dat het einde der tijden betreft en dat zich afspeelt in Jeruzalem op de Olijfberg, juist daar waar het lijden van de Heer zal beginnen. Als antwoord op een vraag van de leerlingen verkondigt Jezus een grote rampspoed en beschrijft de situatie waarin de gemeenschap van gelovigen zich zou kunnen bevinden: ten overstaan van droevige gebeurtenissen zullen sommige valse profeten velen bedriegen, en wel zo dat zij in de harten de liefde die het middelpunt is van heel het evangelie, dreigen uit te doven.

Lees meer:

joomla template