*

Blijf in beeld!

 

Vindt u het ook belangrijk dat mensen in beeld zijn bij onze parochies?

Alle parochies houden hun adresgegevens actueel. Zo zijn mensen in beeld als ze nieuw in de parochie komen wonen of als ze verhuizen naar bijvoorbeeld een andere parochie of een verzorgingshuis. Als mensen overlijden, weet de parochie dit en zal zij hen geen brieven of parochieblad meer sturen.

Stichting Interkerkelijke Leden Administratie
De parochie maakt hiervoor gebruik van SILA (Stichting Interkerkelijke Leden Administratie), dat samenwerkt met de Basisregistratie Personen (BRP) van de overheid. In 2016 nam de Tweede Kamer echter een motie aan die een einde lijkt te maken aan deze koppeling. Maar voordat het zover is, houdt de overheid een internetconsultatie. U kunt dus reageren op dit voornemen van de politiek!
Met SILA blijft u zelf in beeld bij de parochie. Als u verhuist, is het niet nodig om een adreswijziging door te geven. En u maakt het mogelijk dat de parochie ook anderen in beeld houdt. De Kerk heeft een waardevolle bijdrage aan de samenleving en SILA helpt dat mee mogelijk maken!

Vul de internetconsultatie vandaag nog in, want reageren kan maar tot 3 februari 2017. Ga naar de speciale website. De naam van de internetconsultatie is voluit ‘Wijziging Besluit BRP ivm verkorten inschrijftermijn vreemdelingen e.a.’. U kunt op de web­pagina direct een korte reactie kwijt, maar u kunt ook een document (doc, docx, odt of pdf) met uw reactie insturen.
Geef aan waarom u vindt, dat de basisregistratie personen (BRP) gegevens moet blijven doorgeven aan SILA, zodat mensen in beeld blijven bij de parochie. Vul daarna uw naam in. Deze wordt niet gepubliceerd, tenzij u toestemming geeft.

https://www.internetconsultatie.nl/inschrijftermijnbrpvreemdelingen/reageren
 

Lees meer:

Actie kerkbalans 2017, Mijn kerk verbindt

De actie Kerkbalans gaat weer van start en dit jaar van 21 januari tot en met 5 februari. Het thema is: ‘Mijn kerk verbindt’.

Alle parochianen ontvangen een brief met het verzoek om een bijdrage. De kerk krijgt, zoals u weet, geen subsidies en is dus volledig afhankelijk van de financiële bijdragen van betrokken parochianen, van mensen zoals u. Net als voor een huishouden is een gezonde financiële situatie belangrijk voor de kerk. Daarom vragen we elk jaar aan al onze parochianen om een bijdrage. Het is een vrijwillige bijdrage, maar we kunnen niet zonder! De inkomsten uit Kerkbalans vormen de financiële basis voor onze parochie. We hopen dan ook dat we weer op u mogen rekenen. Is de kerk voor u ook een plek van ontmoeting en inspiratie? Doe dan mee voor de toekomst van onze KAN-parochies.

De actie Kerkbalans is simpelweg van essentieel belang voor parochies, want de kerkbijdrage is een substantieel onderdeel van de inkomsten. De parochie zet zich bijvoorbeeld in voor sociale cohesie en heeft zorg en aandacht voor mensen die het moeilijk hebben. Dat komt voort vanuit de liefde voor God en voor de naaste en vanuit het geloof dat iedere mens waardevol is en erbij hoort. Ook mensen die minder kerkelijk betrokken zijn, zien het belang daarvan. Met Kerkbalans laten we zien dat we als parochie een goed doel zijn.

Daarnaast is de Kerk aanwezig in de haarvaten van de samenleving. Een groot deel van de vrijwilligers die actief zijn in de samenleving is kerkelijk betrokken. Denk aan vrijwilligers in ziekenhuizen, mantelzorgers of medewerkers van de voedselbank. Vaak mensen met een grote bezieling vanuit het geloof.

In onze KAN-parochies zijn de voorbereidingen van de actie inmiddels in volle gang. De overzichten worden gemaakt en uitgewerkt, de ledenadministratie wordt geraadpleegd, de brieven worden voorbereid en de vrijwilligers worden bijeengeroepen. Wilt u misschien meehelpen met rondbrengen of vouwen dan kunt u zich hiervoor melden bij het secretariaat van onze parochies. Vele handen maken licht werk!

Dank aan u voor uw steun, uw gebed en financiële bijdrage, aan uw parochie, ons thuis.

Samen KAN het!

Oecumenische vieringen - Week van gebed

Op zondag 15 januari en op zondag 22 januari zijn er de jaarlijkse oecumenische vieringen in de ‘week van gebed voor de eenheid’.

Op zondag 15 januari om 09:30 in de O.L.V. Hemelvaartkerk in Nederhorst den Berg en op zondag 22 januari om 10:00 in de Graankorrel in Kortenhoef.

Meer informatie over de week van gebed klik hier.

 

Adventsactie 2016 voor Congo

Met alle parochies van onze regio zullen we dit jaar tijdens de adventsperiode het project voor Congo ondersteunen. Binnen de KAN-parochies is uw bijdrage van harte welkom in de extra collectes.
De Democratische Republiek Congo is een van de armste landen van de wereld en heeft geen enkel systeem van sociale zekerheid. Jonge alleenstaande moeders, die vaak geen enkele opleiding kregen, lijden het meest onder het ontbreken van een sociaal vangnet. Daardoor lukt het hen zelfs niet om te voorzien in de basisbehoeften van hun gezin, zoals voeding en gezondheid.

Lees meer:

Foto's regioviering 20 november 2016

Aan het slot van het Heilig jaar van Barmhartigheid, op het Hoogfeest van Christus Koning, zijn de parochianen van alle kerken in de regio massaal naar de St. Vituskerk gekomen om met elkaar de mis te vieren. De vormelingen werden voorgesteld en de koren van de diverse kerken zongen samen.

Met dank aan Daniel Verweij voor de foto's. Klik op lees meer voor meer foto's. U kunt alle foto's zien of downloaden op de website van de Vitus en Willibrord parochie.

 

Lees meer:

joomla template