*

Kerstattenties

De gezamenlijke Kerken van Wijdemeren verzorgen jaarlijks een actie voor de minima. Dit gaat via een adressen bestand van de Gemeente Wijdemeren en is voor de kerken 100% anoniem. Wij weten niet of wij  iedereen bereiken die voor een kerstattentie in aanmerking komt. U kunt ook zelf het initiatief nemen om voor een kerstpakket in aanmerking te komen via de site www.actiestillearmoede.nl . U moet dan wel aan een aantal criteria voldoen, maar die weg wijst de site u vanzelf.
Er is een beperkt aantal pakketten beschikbaar. De toewijzing gaat via het principe: wie het eerst komt, het eerst maalt.

PCI's KAN

Wijziging in het pastoraal team

 
 

Op zondag 21 september is in de KAN-parochies (en in de regiokerken) bekend gemaakt dat diaken Ryan Keetelaar per 1 januari 2015 de KAN-parochies en dus onze regio Hilversum gaat verlaten om als diaken te gaan werken in het bisdom Breda.

 

 

 

Tegelijk is bekend gemaakt dat op 1 januari diaken Wim Balk door de bisschop zal worden benoemd als opvolger van Ryan Keetelaar. Wim Balk heeft in de jaren vóór zijn diakenwijding met veel plezier stage gelopen in onze regio, met name in de St.Vitusparochie. Hij is dus voor veel parochianen in Hilversum en het KAN al een goede bekende.
 

 

Het ‘Onze Vader’ gewijzigd

Het Onze Vader is het bekendste gebed uit de christelijke traditie. Maar de Hollandse en de Belgische woordkeuze liep uiteen, zodat er twee katholieke, Nederlandstalige versies waren. Decennia lang bleek het niet mogelijk om tot een gezamenlijke tekst voor beide landen te komen. Door de werkzaamheid van de Commissio mixta, de gezamenlijke commissie van Nederland en Vlaanderen voor de nieuwe vertalingen, is er nu wel een aangepaste versie van het Gebed des Heren. Daaraan hebben inmiddels zowel de Nederlandse en Belgische Bisschoppenconferenties, alsook de Romeinse Congregatie voor de Eredienst hun goedkeuring verleend.
De aangepaste vertaling van het Gebed des Heren luidt:


Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.

Lees meer:

Condoleances en gebed bij vliegramp Ukraine

http://media.nu.nl/m/m1mxqo5ac48p_sqr256.jpg/nederland-krijgt-mogelijk-waarnemersrol-in-onderzoek-mh17.jpgVlucht MH17 van Amsterdam naar Kuala Lumpur, Maleisië

Het bericht dat een vliegtuig van Malaysian Airlines op weg van Amsterdam naar Kuala Lumpur in de oostelijke helft van de Ukraine, nabij de Russische grens is neergestort en dat alle 298 inzittenden daarbij zijn omgekomen, heeft de pastores in de regio Hilversum/Wijdemeren diep geschokt. Wij willen hiermee ons medeleven betuigen aan de familieleden van de slachtoffers die nu zo volkomen onverwacht hun dierbaren moeten missen onder deze tragische omstandigheden.

In de vieringen in dit weekend zullen wij de slachtoffers gedenken en voor hun zielenrust bidden. Voor de vele nabestaanden bidden wij om kracht en troost.

De pastores van de regio Hilversum/Wijdemeren

Zaterdag 7 juni: open dag Radio Maria

Radio Maria is een wereldwijde organisatie met ruim 70 radiostations verspreid over alle continenten. Zo ook in Nederland. Vanuit Den Bosch wordt er 24 uur per dag, 7 dagen per week uitgezonden. Radio Maria is voornamelijk een gebedsradio. Iedere dag kunt u onder andere luisteren naar een live uitgezonden Eucharistieviering en kunt u de vaste gebeden meebidden waaronder de rozenkrans en het ochtendgebed. Naast de gebedstijden zijn er ook lezingen en meditaties te horen.

Bent u nieuwsgierig geworden? Wilt u een keertje achter de schermen komen kijken bij Radio Maria? Dat kan! Op zaterdag 7 juni zet het radiostation haar deuren wijd open en is iedereen die geïnteresseerd is van harte welkom om een kijkje te komen nemen.

Lees meer:

joomla template