*

Romereis voor jongeren

Afgelopen januari waren de Wereld Jongeren Dagen in Panama. Helaas was het voor jullie / onze jongeren niet mogelijk om hier aan deel te nemen omdat het buiten de vakantieperiode viel. Daarom is er vanuit de parochies van de regio Hilversum en Wijdemeren het initiatief genomen om als alternatief een reis naar Rome aan te bieden in de herfstvakantie van 2019. Het thema van de reis zal zijn: Discover!.

Uiteraard gaat het om het ontdekken van Rome, maar zeker ook van je eigen identiteit. En misschien helpt Maria wel in deze Mariamaand. We gaan langs bekende bezienswaardigheden in Rome en daarnaast hebben we ook bezinningsmomenten op bijzondere plekken met elkaar. Een bezoek aan het Sint Pietersplein mag uiteraard niet ontbreken en hopelijk kunnen we ook op bezoek bij Paus Franciscus. Verder is er ook ruimte voor sport en spel en andere belevenissen in Rome.

Voor wie is de reis bedoeld: jongeren vanaf de brugklas tot en met 25 jaar.
Wanneer: 21 tot 25 oktober 2019.
In de kerken liggen flyers met alle informatie. Flyers al weg? Bel of schrijf naar Catrien Besamusca of Maurice Lagemaat!
Ook voor extra informatie kun je contact opnemen met:
Catrien Besamusca: tel.nr. 06-20406892.
                            Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.        of
Maurice Lagemaat: tel.nr. 06-41305015.
                           Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Mgr. dr. J.W.M. Hendriks benoemd tot Bisschop Coadjutor

Aan de priesters, diakens, pastoraal werk(st)ers
en catechisten, alsmede de besturen en parochianen
in het Bisdom Haarlem-Amsterdam

Benoeming Mgr. dr. J. W.M. Hendriks

Haarlem, 22 december 2018

Broeders en zusters,

Naast de goede wensen die u voor Kerstmis en het nieuwe jaar van ons hebt ontvangen, kan ik u een verheugende medede­ling doen. Afgelopen week ontving ik uit Rome de bevestiging dat onze hulp­bis­schop, Mgr. dr. Jan Hendriks, door Paus Franciscus is benoemd tot bisschop-coadjutor. Dit betekent dat hij wel hulp­bis­schop blijft, maar nu met recht van opvol­ging. Dit wil zeggen dat als mijn tijd afloopt, uiterlijk over twee jaar als ik 75 ben, hij de nieuwe bisschop zal worden van ons geliefde bisdom Haarlem-Amsterdam.

Al geruime tijd geleden, na een tweede TIA, heb ik dit als verzoek aan de paus voorgelegd. Ruim 20 jaar draag ik als bisschop nu de eindverant­woor­de­lijk­heid voor ons mooie bisdom. Er is veel gebeurd in die tijd en ik doe dat met liefde, maar worstel al een paar jaar met mijn gezondheid. Een benoeming van Mgr. Hendriks tot coadjutor verschaft mij de mogelijkheid om geleidelijk meer bestuurstaken aan hem over te dragen, en verzekert ook de continuïteit van bestuur en beleid. Door zijn ervaring als rector, en de laatste jaren als hulp­bis­schop en vicaris-generaal, kent hij het bisdom als geen ander, en wordt alom gerespecteerd.

Het verheugt mij zeer dat mijn verzoek nu is ingewilligd, en ik wens Mgr. Hendriks van harte proficiat met het vertrouwen dat niet alleen ik, maar ook de paus in hem stelt.
Graag geef ik u de gelegenheid om hem bij onze nieuwjaars­re­cep­tie op vrijdag 11 januari a.s. in het Barbizon Hotel in Amsterdam te feliciteren. De receptie begint zoals gebruikelijk om 16.30 uur. Voor deze gelegenheid zal de receptie om 15.45 uur vooraf worden gegaan door een feestelijke Evensong in de daarnaast gelegen Basiliek van de H. Nicolaas. Ook hiervoor bent u van harte uitgenodigd.

Rest mij u nogmaals een Zalig kerstfeest toe te wensen, en Gods rijkste zegen over het nieuwe jaar 2019.

Met vriendelijke groet,

+ Jozef Marianus Punt
Bisschop van Haarlem-Amsterdam

Alpha cursus 2018

Donderdag 29 november start er in de Emmaushuis in Hilversum (Kerkelanden) een Alpha-cursus. Ontmoeten, vragen en ontdekken daar gaat het om bij Alpha.
Alpha is een eigentijdse manier om kennis te maken met christelijk geloof. Met korte filmpjes gaan we met elkaar in gesprek. Check de promo:  https://youtu.be/sl-5gD2985o en
https://www.youtube.com/watch?v=fViYK_Xb3Wg&pbjreload=10

Vragen als: Wat maakt me gelukkig? Is er meer in dit leven? Wie is Jezus? Hoe kan je bidden? Zijn slechts een greep uit de thema’s van de avonden. Ieder avond start met een gezellige maaltijd. Na het eten kijken we een film uit de Alpha filmserie en luisteren we naar een boeiende inleiding over het christelijk geloof. Er is volop gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan en vragen te stellen.
De Alpha-cursus biedt veel ruimte om elkaar te leren kennen en van elkaar te leren. Zo worden in een ongedwongen sfeer de kernthema’s van het christelijk geloof behandeld. Deze cursus bestaat uit 6 bijeenkomsten. En de cursus is gratis. Dus, heb je zin in een goed gesprek? Een plek om al je vragen te stellen? Anderen ontmoeten? Kom naar Alpha!

Data: donderdag 29 november, 6 december, 20 december, 3 januari, 17 januari,  24 januari.

Meer info en aanmelden bij Maurice Lagemaat (jongerenwerker RK Kerk) – Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of tel 06-41305015

Eerste Heilige Communie 2019

De zomer is nog niet voorbij of we kijken al naar de Eerste Heilige Communie van 2019. In het voorjaar hebben we twee prachtige Eerste Communievieringen gehad in Kortenhoef en Nederhorst den Berg. Als KAN-parochies zijn we daar nog steeds heel blij mee en we kijken dan ook vol verwachting uit naar 2019.

Alle kinderen in groep 4 van de Sint Antoniusschool in Kortenhoef en van de Jozefschool in Nederhorst den Berg zullen over enige tijd een informatiebrief en inschrijfformulier ontvangen. Is uw zoon of dochter niet gedoopt? Dat is geen punt, wanneer u dat als ouders ook geen punt vindt. De doop van uw zoon of dochter wordt dan samen voorbereid voor de Eerste Heilige Communie in mei 2019. Dan is het gewoon dubbel feest!

Lees meer:

Het Licht op ons Pad – Nederhorst den BergIn oktober beginnen we weer met het kindercatechese project ‘Het Licht op ons Pad’ in Nederhorst den Berg voor alle kinderen uit groep 5, 6 en 7. Op veertien dinsdagmiddagen zullen we met de kinderen samenkomen rond bepaalde onderwerpen. Het project staat open voor alle kinderen uit groep 5, 6 en 7. Niet gedoopt, geen eerste communie gedaan. Wel welkom!

Het zijn leuke middagen waarbij wordt gelezen, geknutseld, gebeden, gepraat en gelachten. Het is niet te vergelijken met de catechese van tig jaar geleden. Misschien wilt u als ouder ook wel een middag meehelpen. Het maakt het alleen maar leuker en de kerk levendiger. We willen, denk ik nog steeds, de kerk en onze parochie in Nederhorst den Berg toch doorgeven aan de volgende generaties en klaar maken voor de toekomst!?

Lees meer:

joomla template