*

Regiovieringen Jaar van het Geloof

In het kader van het Jaar van het Geloof is er voor de hele regio op zaterdagavond 12 januari een plechtige eucharistieviering in onze kerk waarvoor alle koorleden zijn uitgenodigd te komen zingen in het gelegenheidskoor.

De andere kerken in de regio zijn die zaterdagavond gesloten.

Op zondag 13 januari is er voor de hele regio om 11.00 uur een gezinsviering in onze kerk waarin alle kinder- en tienerkoren uit de regio zijn uitgenodigd om te komen zingen.

De reguliere zondagsvieringen in de andere kerken in de regio gaan gewoon door.

Viering rond Ikonen – 12-13 januari 2013
Maandelijks houden we in het kader van het Jaar van het Geloof een themabijeenkomst.
De bijeenkomst in januari zal een heel bijzondere worden. Het zal een weekend lang duren. Vanwege dit bijzondere jaar werd door ikonenschilder Geert Hüsstege een serie van twaalf ikonen met de levensmomenten van Christus geschilderd.

Lees meer:

Lezing Jaar van het Geloof

Woensdag 12 december 2012: De kerststal
Misschien zet U ook de Kerststal weer neer. Hoe komen we aan dat gebruik? En weet U wie wie is in de stal...? Over gewoontes en kerstliedjes. Wat is het echte Kerstverhaal? En het uwe?

Inleider: Pastoor Dresmé
De avond is in het Anna-gebouw, St.Vitusstraat 1, 1211 PE Hilversum (ingang via Emmastraat 5). Het begint om 20.00 uur en eindigt om 21.30 uur

Jaar van het geloof

Op 11 oktober jl. was het vijftig jaar geleden dat Paus Johannes XXIII het 2e Vaticaans Concilie opende. Paus Benedictus heeft die gelegenheid aangegrepen om een Jaar van het geloof uit te roepen.
De ouderen onder ons herinneren zich deze kerkvergadering van de bisschoppen uit de hele wereld nog goed. Er werd veel aandacht aan gegeven in de kranten en via radio en televisie. De - soms - pittige discussies in de Sint Pieter, die als vergaderzaal diende – waren openlijk te volgen en dat betrok je bij de kwesties die speelden: Hoe het geloof zo te verkondigen dat het veel mensen kon inspireren.

Lees meer:

1e Heilige Communie 2012

Zondag 29 april deden 9 kinderen hun 1e Heilige Communie in de O.L.V.Hemelvaartkerk.
Jack van den Broek, Olivier Sorber, Gijs Straman, Ayla Verheul, Dave Verheul, Jim Verheul, Guus Verheul, Jacco Vrijhoef en Mandy Wenneker ontvingen voor de 1e keer de heilige hostie.
Het was een feestelijke en ongedwongen viering waarin pastor Wenneker en diaken Keetelaar voorgingen.

Lees meer:

Pastoor Stef de Wit overleden

Vrijdag 23 maart is pastoor Drs S.W. (Stef) de Wit na een langdurig ziekbed op de leeftijd van 80 jaar in de Heer overleden.
Pastoor de Wit is 56 jaar priester geweest en was laatstelijk pastoor van de O.L.V. parochie in Hilversum. Ook na zijn emeritaat is hij altijd actief gebleven in het pastoraat en voor zover zijn fysieke gesteldheid dat toeliet ging hij in de OLV kerk voor in de Eucharistieviering.

31 maart was zijn uitvaart vanuit zijn kerk in Hilversum, waarna hij te rusten is gelegd in het priestergraf op het St. Jans kerkhof te Laren.

Lees hier het in memoriam

joomla template