*

Een Aula voor Lesotho

Dit jaar begint onze M.O.V. in deze vastentijd met een nieuw Eigen Doelen project in de gezamenlijke KAN/Emmausparochies.  Van Cordaid hebben we goedkeuring gekregen voor een Aula voor de Bishop de Mazenod High School in Lesotho geld in te zamelen.  Deze middelbare school gelegen in Mazenod ligt op 15 kilometer van de hoofdstad Maseru is op initiatief van de  plaatselijke bevolking opgericht.  De school wordt geleid door de zusters van de heilige namen van Jezus en Maria. 

Lees meer:

Brief bisschoppen over rapport Deetman

Op zondag 18 december is naar aanleiding van het eindrapport van de commissie Deetman met als titel "Seksueel misbruik van minderjarigen in de rooms katholieke kerk" in alle kerken een brief van de bisschoppen voor de gelovigen in de bisdommen voorgelezen. Wilt u deze brief lezen of nog eens nalezen klik dan op lees meer.


Lees meer:

Nieuwe hulpbisschop voor Haarlem-Amsterdam

Paus Benedictus XVI heeft mgr. dr. Johannes Hendriks, rector van De Tiltenberg, benoemd tot hulpbisschop van het bisdom Haarlem-Amsterdam. Dat heeft de Heilige Stoel bekendgemaakt.

Hendriks, momenteel rector van seminarie De Tiltenberg, volgt de huidige hulpbisschop Jan van Burgsteden op, wiens ontslag op leeftijdsgrond door de paus is aanvaard.

Johannes Willibrordus Maria Hendriks werd in 1954 geboren in Leidschendam. Hij studeerde theologie in Amsterdam en voltooide zijn studie aan het seminarie Rolduc. In 1979 werd hij priester gewijd voor het bisdom Rotterdam. In 1986 promoveerde hij summa cum laude in het kerkelijk recht aan de pauselijke universiteit Gregoriana in Rome.

Sinds 1998 was hij rector van het grootseminarie De Tiltenberg van het bisdom Haarlem-Amsterdam en vanaf 2001 tevens rechter in het officialaat van dat bisdom. Sinds 2004 is hij consultor van de Romeinse Congregatie voor de Clerus. In 2005 werd Hendriks benoemd tot kapelaan van Zijne Heiligheid de Paus.

De wijdingsdatum is vastgesteld op 10 december. Als wapenspreuk koos hij de woorden die Maria bij de bruiloft van Kana tot de bedienden sprak, wijzend op haar Zoon: “Doe maar wat Hij u zeggen zal” (“Quodcumque dixerit vobis, facite”, Jo 2,5).

Uitnodiging Regio-viering 24 september in de Vituskerk

Op zaterdag 24 september willen wij de voltooiing van de restauratie van de Vituskerk graag vieren met alle mensen uit de regio.

Daar nodig ik jullie graag van harte voor uit, ook een bijzondere uitnodiging opnieuw aan de koorleden om met elkaar te zingen om net als verleden jaar zo’n groot indrukwekend regiokoor te vormen.
Wij willen de koorleden vragen om ca 17.00 uur te komen inzingenin het Annagebouw. In de pauze staat er een broodje en drinken voor u klaar. Daarna nodigen wij u uit om 19.00 uur de mis met samenzang muzikaal te ondersteunen.

Na afloop van de Viering zal er aan iedereen koffie en iets lekkers aangeboden worden. Ook kunt u dan genieten van een film over restauratie van de kerk, daar zal ook nog uitleg over worden gegeven

Nogmaals, van harte uitgenodigd en hopelijk tot 24 september.
Met hartelijk groet,
Pastoor J.P.M. Dresmé

Muzieklezing

Zoals al vele jaren verzorgt Peter van der Weide wederom in de Wilhelminakerk te Bussum op 15 december a.s.een lezing over enkele muziekstukken. 

U bent van harte uitgenodigd hieraan deel te nemen. Onderstaand vindt u nadere informatie.

Lees meer:

joomla template