*

29 oktober 2017

Onlangs overleed de gereformeerde theoloog Harry Kuitert. Van hem is de uitspraak: “Als een naaste overlijdt, troosten we ons met de gedachte dat hij in de hemel met oma wordt herenigd. Terwijl we weten dat het niet zo is.” Dat laatste zinnetje komt keihard aan, bij velen althans. Ook bij mij. Moeten we dan nu die troost helemaal opgeven, omdat de theoloog Kuitert dat heeft gezegd? Is er geen hereniging met geliefden na de dood? Bestaat de hemel niet meer? Is ons altijd maar wat voorgespiegeld en staan we straks met lege handen? Is het fictie, pure fictie dat leven na de dood? Is dat een zoethoudertje, een placebo, dat ons altijd is toegediend? Dat zou toch duivels zijn. Zoals in die zogeheten zeispreuk: “De mensen kunnen wat verzinnen, zei de duivel, en hij las in het missaal.”  Eén ding is zeker: Als er geen hiernamaals is, zullen we dat ook nooit weten.

Veel mensen zijn aan het twijfelen gebracht of het wel waar is wat we allemaal geloven. Veel mensen zeggen ook: “Er is geen God, en ook geen leven na de dood.” Het is ja of nee. Er is geen tussenweg. Voor geen van beide mogelijkheden zijn er doorslaande bewijzen. De voorstanders van een van beide standpunten voeren allemaal argumenten aan die door de tegenstanders worden weersproken en weerlegd. Wat is waarheid? De waarheid is dat het een geloof is. Je gelooft het of niet. Tussen deze beide uitersten ligt wel een groot grijs gebied waar veel mensen zich bevinden die nu eens naar links en dan weer naar rechts kijken en om zo te zeggen van twee walletjes willen eten.

Als je op een kerkhof loopt en naar de teksten op de grafstenen kijkt, zie je veel geloof. “Till we meet again” “Tot wij elkaar weer ontmoeten” is er zo een. Op de grafsteen van mijn ouders staat: “Gij wijst de weg van het leven” uit psalm 16. Dat zeggen de overledenen  in geloof  tot God. En dat zeggen de overlevenden, de nakomelingen in eerbied tegen de doden in het graf. Ook zag ik: “Voor altijd in ons hart”, wat de band met de achterblijvers aangeeft, de band tussen hemel en aarde, tussen nu en het hiernamaals.

Ik kan in elk geval het geloof dat er een leven is na dit leven niet loslaten. Ik ga nu voorbij aan alle voorstellingen die daarvan gemaakt worden en houd het bij de belofte dat God die ons het leven heeft gegeven ons dat niet zal ontnemen. Eens gegeven blijft gegeven. Tussen geloven en niet geloven ligt niettemin een groot grijs gebied. Een beetje geloven is altijd nog geloven. En hopen dat het allemaal waar is is het begin van geloven.
 
In ons geloof kunnen we bevestigd worden door  het woord van God dat wij vinden in de Schrift, bij de profeten en in het evangelie. De profeet Jesaja biedt ons vandaag uitzicht in het visioen dat hij schetst en Lucas biedt nog meer met het verhaal over de dood en de verrijzenis van Jezus. De opstanding van Jezus is een ongekende doorbraak van leven.

Is de dood het einde? Nee, zeggen gelovige mensen, het boek van je leven eindigt met een dubbele punt, het mooiste komt nog. Anderen zeggen: Het leven hier is als het stemmen van de instrumenten, pas daarna begint het concert. Of een schilder wil een portret maken van iemand. Eerst maakt hij een schets. Die is later al veel waard. Maar het schilderij zelf, als het af is, is onbetaalbaar. In dit leven hier is niets volmaakt. Ons geluk is nooit volmaakt en als het al volmaakt lijkt is het nooit duurzaam, nooit eeuwig. Wij zijn niet tevreden met een beetje vrede hier en een beetje vrede daar. Wij verlangen naar een volmaakte en eeuwige vrede. Het zou wreed zijn als dat verlangen nooit vervuld zou worden.

De doden, we blijven met hen verbonden. Soms droom je van hem of haar en hoor je de bekende stem zeggen: “Lieve, wees niet bang.” Of je voelt een hand op je schouder ter bemoediging of een duwtje in je rug als je aarzelt. We weten het niet, maar zulke beelden troosten wel. Ik persoonlijk hoop dat het allemaal waar is, ik hoop op het eeuwige leven en dat daar mijn naam bekend is en we herenigd worden met onze dierbaren.
Ik hoop dat God zich aan zijn belofte houdt. Daar vertrouw ik op.
AMEN.

Leo Wenneker
 

joomla template