*

Vragen over het vormsel

 
 

Terug naar de hoofdonderwerpen

Wat houd de vormsel in?

Het Vormsel is de derde en laatste stap in de toetreding tot de katholieke Kerk. In de parochies van de regio Hilversum wordt ervoor gekozen om jongeren in de leeftijd van ongeveer 13 jaar  in de gelegenheid te stellen het Vormsel te ontvangen. Natuurlijk is er dan nog geen sprake van een volwassen keus. Ook dit Sacrament is dan veeleer een beginpunt dan een eindpunt.

In het Sacrament van het Vormsel mag de jongere de kracht van Gods Geest ontvangen om uit te groeien tot een volwassen gelovige, levend vanuit en in de Geest van Jezus. Het Vormsel wordt toegediend door de bisschop zelf of door de hulpbisschop. In de regio Hilversum vieren we het sacrament van het vormsel regionaal. In deze belangrijke overgangsleeftijd is het tegelijk weer een mijlpaal in de gelovige opvoeding van deze jongere. Daarom geschiedt ook hier de voorbereiding in samenwerking tussen parochiële werkgroep en ouders.

Kan ik mijn kind vormsel laten doen?

Ja dat kan. Het vormsel is regionaal geregeld. Voor meer informatie klik hier.

Ik behoor niet tot uw parochie, kan ik mijn kind dan toch bij u vormsel laten doen?

Als uw kind behoort tot de rooms katholieke regio Hilversum dan kan dit. Neem hiertoe contact op met het secretariaat.

Hoe worden wij als ouders voorbereid op de vormsel van ons kind?

Het vormsel vraagt de nodige voorbereiding voor kinderen en ook ouders, want het is tegelijk een volgende stap in de gelovige opvoeding van het kind. De ouders worden na aanmelding van hun kind uitgenodigd voor een tweetal avonden in november en maart waarin zij uitleg krijgen over het sacrament en het traject van de voorbereiding op het vormsel van hun kind.

Wanneer is de vormsel gepland?

De datum wordt elk jaar in juli vastgesteld voor het dan komende jaar. De definitieve datum wordt vervolgens in het najaar in het KAN-nieuws vermeld. Wilt u de datum eerder weten, neem dan contact op met het secretariaat.

Wat is de rol van de school bij de vormsel?

Er is geen rol voor de school.

Hoe oud mag of moet mijn kind zijn om vormsel te doen?

Uw kind dient in de eerste klas van de middelbare school te zitten of ouder te zijn.

Ik ben volwassen en wil zelf graag vormsel doen. Kan dit?

Hiervoor is een ander voorbereidingstraject als voor jongeren. Neem contact op met het secretariaat om hier meer over te horen.

Is vormselviering openbaar?

Ja, het vormsel vindt plaats in een aparte gebedsviering in een van de kerken in de regio.

Heb ik invloed de viering en hoe de kerk versierd wordt?

De aankleding van de kerk wordt door de jongeren in samenwerking met de begeleidingsgroep en de kerk waar de viering plaatsvind geregeld.

Mag er tijdens de vormsel gefotografeerd en gefilmd worden?

De begeleidingsgroep regelt een eigen fotograaf.

Welke kosten zijn aan de vormsel verbonden?

De kosten hangen af van de wijze van voorbereiden. Aan het project (werkmap) en aan enkele excursies zijn kosten verbonden. De kerk rekent geen kosten. Hou rekening met een bedrag tussen de 25 en 50 euro.

Kan ik een rol spelen bij de begeleiding van het vormsel?

Ja dat kan. Ieder jaar zoeken wij ouders die de begeleidingsgroep komen versterken. Uw aanmelding daarvoor is van harte welkom.

Staat uw vraag er niet bij?

Mail naar het Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. U krijgt het antwoord en wij kunnen de vragenlijst aanvullen.

end faq

 
joomla template