*

Wat zijn de zeven sacramenten?

Terug naar de hoofdonderwerpen

In ieders leven komen belangrijke momenten voor, zoals een verjaardag, je eerste schooldag, ontslag uit het ziekenhuis, het slagen voor een examen.
Zulke gebeurtenissen wil je graag vieren met anderen.

Er zijn nog meer belangrijke momenten in ieders leven, al sta je daar niet altijd zo bij stil. Wat denk je bijvoorbeeld van: Het begin en het einde van het leven, het steeds weer eten om in leven te blijven, het vinden van een levenspartner, het opnieuw beginnen als je een grote fout hebt gemaakt.
Dat zijn gebeurtenissen die het leven voor iedereen bepalen.

Mensen die God een plaats in hun leven hebben gegeven, willen Hem juist bij die momenten betrekken. Maar niet alleen God. Met momenten als geboorte, sterven, eten, iets goed maken, hebben we ook met andere mensen te maken.

Een sacrament is: het vieren van een van de meest belangrijke gebeurtenissen in je leven, samen met God en met de gelovige gemeenschap.
Je zegt daarmee dan eigenlijk dat God en die gemeenschap een plaats hebben in jouw leven. Je gelooft dan, dat wij mensen aan elkaar gegeven zijn, om elkaar - met Gods hulp - gelukkig te maken. Daarom kies je voor elkaar en dat geldt dan niet voor een uur of voor een dag. Nee dat geldt dan je hele leven door.

De Rooms Katholieke kerk kent zeven sacramenten op zeven van die keuzemomenten in het leven:

1.  Het doopsel
2.  De eucharistie met de Eerste Heilige Communie
3.  Het vormsel
4.  Boete en vergeving
5.  De ziekenzalving en ziekenzegening
6.  Het huwelijk
7.  Het priesterschap

joomla template