In verband met de coronacrisis is de verschijningsdatum van KAN-nieuws nummer 134 veertien dagen later dan eerder vermeld. De uiterste datum voor het inleveren van kopij wordt daarmee 10 mei 2020. Het blad zal vervolgens rond 28 mei bezorgd worden.