KAN parochies, 29 juni 2020

Beste parochianen van de KAN-parochies,

De kerken zijn weer open voor vieringen met publieke toegankelijkheid. Daar zijn we echt blij om. Misschien bent u de afgelopen weken al weer bij één of meerdere vieringen geweest en wat fijn dat we ook de H. Communie weer mogen ontvangen. Het heeft allemaal lang geduurd. Het gaat er in onze kerken om dat we ons veilig voelen en veilig weten. Het is daarom natuurlijk goed om de maatregelen van de Rijksoverheid en van de RK Kerk, in de eerste plaats de anderhalve meterregel en de hygiënemaatregelen, in acht te nemen. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat het coronavirus onder controle blijft!

Op 24 juni jl. heeft het kabinet verdere versoepelingen aangekondigd, maar voor de kerken zijn die beperkt. Zo kunnen wij in de KAN-kerken bij lange na geen 100 mensen een plek geven. In Kortenhoef zal het maximum 50 zijn, in Ankeveen 40 en in Nederhorst den Berg 54. Het reserveren blijft verplicht, maar toch zijn we gelukkig dat het aantal meer is dan de eerdere 30. Daarnaast vieren we met ingang van aankomend weekend, 4/5 juli 2020, weer volgens het normale rooster. We kijken er als voorgangers naar uit om u weer te zien en samen te vieren!

De links naar de protocollen vindt u hieronder.

Vrede, alle goeds en tot snel,

Diaken Wim Balk

N.B.

  1. Het volledig protocol van de Nederlandse Bisschoppenconferentie is te lezen op www.rkkerk.nl
  2. Het volledige protocol voor de KAN-parochies is te lezen via deze link
  3. Het protocol voor de gelovigen voor de KAN-parochies is te lezen via deze link