Red Wednesday 1

In 2019 wist Kerk in Nood met RedWednesday® ruim 335 miljoen mensen wereldwijd bewust te maken van de wereldwijd afnemende vrijheid om te geloven.

Ook in 2020 vraagt Kerk in Nood aandacht voor de vele schendingen die vooral minderheden lijdzaam ondergaan. Door op woensdag 25 november gebouwen rood aan te lichten, buttons te dragen en op andere manieren aandacht te vragen, staan we op voor de vrijheid van alle mensen - en in het bijzonder de meest vervolgde groep, de Christenen - om te geloven wat zij willen.

 

Binnen de KAN-parochies zullen we alle parochiekerken op woensdag 25 november a.s. rood aanlichten van in elk geval 18:00 tot 20:15 uur.

Meer informatie kunt u vinden op: https://kerkinnood.nl/redwednesday2020/

Red Wednesday 2