Kerstmis2020

Dit jaar zal alles, hopelijk voor maar één keer, anders zijn. 
Op Kerstavond, donderdag 24 december 2020, zullen er geen vieringen zijn. Wel zullen de H. Antonius van Padua, de Sint Martinus en de O.L.V. Hemelvaart open zijn van 19:00 uur tot 21:00 uur. Veel vrijwilligers zullen er voor zorgen dat u even naar binnen kunt lopen om tot rust te komen, te bidden, een kaarsje aan te steken, de kerststal te bekijken en om een moment naar kerstmuziek te luisteren. Zij zullen er voor zorgen dat dat veilig en corona-proof kan plaatsvinden. Zo blijft o.a. het dringend advies een mondkapje te dragen en zal de looproute moeten worden gevolgd.

 Op Eerste Kerstdag, vrijdag 25 december 2020, zullen we zeker wel vieren met maximaal dertig parochianen/gasten per viering. Opgave hiervoor is in deze tijd verplicht en dat kan telefonisch bij het secretariaat van de kerk waar u graag op Eerste Kerstdag meeviert.

Hieronder vindt u de vieringen op Eerste Kerstdag.

  • Kortenhoef – H. Antonius van Padua – 09:00 uur en 11:00 uur.
    • Opgave op dinsdag- en donderdagmorgen via 035-656.1285.
  • Ankeveen – Sint Martinus – 09:30 uur.
    • Opgave op donderdagmorgen via 035-656.1252.
  • Nederhorst den Berg – O.L.V. Hemelvaart – 09:30 uur en 11:30 uur.
    • Opgave op maandag- en donderdagmorgen via 0294-251.315.

Tot aan Kerstmis is het een tijd van uitzien naar- en het verwachten van de komst van Jezus, Gods Zoon en onze Heer. Ik wens u een goede resterende Adventstijd, alle goeds en ik hoop u met Kerstmis te kunnen ontmoeten tijdens één van de vieringen. Mocht ik u dan niet zien, dan wens ik u alvast een Zalig Kerstmis.

Diaken Wim Balk