Op 25 februari 2021 belegt het Sint Franciscuscentrum een online avondbijeenkomst over de Heilige Jozef. De avond begint om 19.30 uur en duurt tot 20.45 uur. Vicaris Paul Verbeek verzorgt de inleiding. Hij gaat in op de betekenis van de heilige Jozef voor de gelovigen en op de verering van deze heilige.

Door wie
Vicaris Verbeek is bisschoppelijk vicaris van het bisdom Breda en pastoor van de Lievevrouweparochie te Bergen op Zoom. Hij werkte mee aan Van Allerheiligen tot Kerstmis: bidden in tijden van afstand en verwachting (Baarn, 2020) en aan het gebedenboekje Van Maria Lichtmis tot Pinksteren: Bidden in onzeker tijden, met hierin een bijdrage van hem over Sint Jozef (2021).

Voor wie
Allen, gelovigen en geïnteresseerden zijn van harte welkom.

Sint Jozefjaar
Deze avond is de eerste activiteit die het Sint Franciscuscentrum organiseert in het kader van het Sint Jozefjaar. Paus Franciscus riep op 8 december 2020 het jaar 2021 uit tot Sint Jozefjaar. De paus maakte dit bekend in zijn apostolische brief Patris Corde. Hij koos voor 8 december (het Hoogfeest van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria) omdat paus Pius IX op 8 december 1870 de heilige Jozef uitriep tot patroon van de Kerk. Het Sint Jozefjaar ging onmiddellijk van start. Het sluit op 8 december 2021.

In het Jozefjaar vraagt paus Franciscus speciale aandacht voor de rol van de heilige Jozef als patroonheilige van arbeiders en beschermer van vluchtelingen.

De corona-pandemie heeft een rol gespeeld bij het uitroepen van het Jozefjaar. Tijdens de pandemie werd duidelijk hoe belangrijk de rol van gewone mensen als verpleegkundigen, schoonmaak(st)ers, vuilnisophalers en medewerk(st)ers van supermarkten is. Zij verschijnen nooit in de media. Door hun aanwezigheid en hun trouwe plichtsvervulling maken zij tijdens de pandemie het menselijk samenleven mogelijk. Zij kunnen zich spiegelen aan de heilige Jozef die zonder een woord te zeggen deed wat van hem gevraagd werd. “Hij is een onopvallende man die dagelijks, discreet en in het verborgene aanwezig is,” aldus paus Franciscus. De Kerk stimuleert in dit Jozefjaar de devotie tot deze heilige.

Inschrijven en kosten:
U kunt zich aanmelden door het invullen van het inschrijfformulier via deze link:
https://sintfranciscuscentrum.nl/vorming/avonden-online-in-het-kader-van-het-sint-jozefjaar
Deelnemers ontvangen na hun aanmelding, uiterlijk op de dag zelf, een link waardoor ze toegang krijgen tot de bijeenkomst. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname. Een vrijwillige bijdrage is welkom. Dit kunt u overmaken op Rabobank NL91RABO0158784022 o.v.v. Sint Jozef.