Tarievenlijst R.K. Begraafplaats bij H. Antonius van Padua kerk te Kortenhoef  
Tarieven per 1 januari 2020  
Grafruimten  
1.1 Het verlenen van uitsluitend recht tot het doen begraven en begraven houden van een
familiegraf voor een periode van 20 jaar            1.065,00
1.1a Idem voor een kindergraf (leeftijd tot en met 11 jaar)               370,00
1.2 Het verlenen van uitsluitend recht tot het doen begraven en begraven houden van een
algemeen graf voor een periode van 20 jaar                535,00
1.3 Het verlenen van uitsluitend recht tot het doen bijzetten en bijgezet houden van een
asbus/urn in een urnengraf voor een periode van 20 jaar               375,00
1.4 Het verlenen van uitsluitend recht tot het doen bijzetten en bijgezet houden van een
asbus/urn in een urnennis van de urnenmuur voor een periode van 10 jaar               210,00
Verlenging grafrechten  
2.1 Familiegraf (conform 1.1) voor een periode van 10 jaar               535,00
2.2 Kindergraf (conform 1.1a) voor een periode van 10 jaar               190,00
2.3 Urnengraf (conform 1.3) voor een periode van 10 jaar               290,00
2.4 Urnennis (conform 1.4) voor een periode van 5 jaar               110,00
Begraven    
3.1 Begraven van een overledene in de leeftijd van één jaar en ouder               710,00
3.2 Begraven van een overledene beneden de leeftijd van één jaar                200,00
3.3 Bijzetten van een asbus/urn in familiegraf               190,00
3.4 Bijzetten van een asbus/urn in urnengraf *)               365,00
3.5 Bijzetten van een asbus/urn in urnennis van urnenmuur *)                 90,00
*) Maximaal 2 asbussen/urnen per graf/nis
3.6 Afsluitgedenkplaat voor de nis in urnenmuur excl. tekst(wordt na verhuurperiode verwijderd)               255,00
Asverstrooiing  
4.1 Het uitstrooien van de as in familiegraf               165,00
4.2 Het uitstrooien van de as op strooiveld               100,00
4.3 Gedachtenisplaatje bij strooiveld                100,00
Kosten voor het verwijderen van het graf en monument  
6.1 Verwijderen monument familiegraf (wordt vóóraf in rekening gebracht)               210,00
6.2 Ruimen familiegraf (wordt vóóraf in rekening gebracht)               145,00
--- Verwijderen van urnengraf of -nis: hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht                        -  
6.3 Na verwijderen urnengraf of -nis: uitstrooien van de as op strooiveld (zie 1.3, 1.4)               100,00
TARIEVEN ROUWDIENSTEN KAN Parochies   
(Kortenhoef, Ankeveen en Nederhorst den Berg)  
Avondwake( inclusief cantor/organist)               125,00
Nacht opbaren                 95,00
Uitvaartdienst voor parochianen al dan niet met pastor               345,00
Uitvaartdienst voor oud-parochianen die begraven worden op het parochiekerkhof               345,00
Afkoop i.v.m. het NIET collecteren tijdens uitvaartdiest                 85,00
Uitvaartdienst alleen gebruik van de kerk:
door oud- of NIET- parochianen               680,00
door oud- of NIET- parochianen met pastor               910,00
 
  Voor alle vieringen: koor/organist/dirigent               150,00
 
  Meegaan van de pastor naar een crematie of begraving elders
(+ vergoeding autokosten pastor € 0,45 per gereden kilometer)               230,00