Tarievenlijst R.K. Begraafplaats bij H. Antonius van Padua kerk te Kortenhoef  
Tarieven per 1 november 2018  
Grafruimten  
1.1 Het verlenen van uitsluitend recht tot het doen begraven en begraven houden van een
familiegraf voor een periode van 20 jaar     1.045,00
1.1a Idem voor een kindergraf (leeftijd tot en met 11 jaar)       360,00
1.2 Het verlenen van uitsluitend recht tot het doen begraven en begraven houden van een
algemeen graf voor een periode van 20 jaar        525,00
1.3 Het verlenen van uitsluitend recht tot het doen bijzetten en bijgezet houden van een
asbus/urn in een urnengraf voor een periode van 20 jaar       365,00
1.4 Het verlenen van uitsluitend recht tot het doen bijzetten en bijgezet houden van een
asbus/urn in een urnennis van de urnenmuur voor een periode van 10 jaar       205,00
Verlenging grafrechten  
2.1 Familiegraf (conform 1.1) voor een periode van 10 jaar       525,00
2.2 Kindergraf (conform 1.1a) voor een periode van 10 jaar       185,00
2.3 Urnengraf (conform 1.3) voor een periode van 10 jaar       285,00
2.4 Urnennis (conform 1.4) voor een periode van 5 jaar       105,00
Begraven  
3.1 Begraven van een overledene in de leeftijd van één jaar en ouder       695,00
3.2 Begraven van een overledene beneden de leeftijd van één jaar        195,00
3.3 Bijzetten van een asbus/urn in familiegraf       185,00
3.4 Bijzetten van een asbus/urn in urnengraf *)       360,00
3.5 Bijzetten van een asbus/urn in urnennis van urnenmuur *)         90,00
*) Maximaal 2 asbussen/urnen per graf/nis
3.6 Afsluitgedenkplaat voor de nis in urnenmuur excl. tekst(wordt na verhuurperiode verwijderd)       250,00
Asverstrooiing  
4.1 Het uitstrooien van de as in familiegraf       160,00
4.2 Het uitstrooien van de as op strooiveld         95,00
4.3 Gedachtenisplaatje bij strooiveld          95,00
Kosten voor het verwijderen van het graf en monument  
6.1 Verwijderen monument familiegraf (wordt vóóraf in rekening gebracht)       205,00
6.2 Ruimen familiegraf (wordt vóóraf in rekening gebracht)       140,00
--- Verwijderen van urnengraf of -nis: hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht             -  
6.3 Na verwijderen urnengraf of -nis: uitstrooien van de as op strooiveld (zie 1.3, 1.4 en 1.5)         95,00
TARIEVEN ROUWDIENSTEN KAN Parochies   
(Kortenhoef, Ankeveen en Nederhorst den Berg)  
Avondwake( inclusief cantor/organist)       120,00
Nacht opbaren         90,00
Uitvaartdienst voor parochianen al dan niet met pastor       335,00
Uitvaartdienst voor oud-parochianen die begraven worden op het parochiekerkhof       335,00
Uitvaartdienst alleen gebruik van de kerk:
door oud- of NIET- parochianen       665,00
door oud- of NIET- parochianen met pastor       890,00
 
  Voor alle vieringen: koor/organist/dirigent       145,00
 
  Meegaan van de pastor naar een crematie of begraving elders
(+ vergoeding autokosten pastor € 0,45 per gereden kilometer)       225,00
tekstboekjes (door parochie gemaakt) per 100 stuks       120,00