Tarievenlijst R.K. Begraafplaats bij H. Antonius van Padua kerk te Kortenhoef  
Tarieven per 1 januari 2022  
Grafruimten  
1.1 Het verlenen van uitsluitend recht tot het doen begraven en begraven houden van een
familiegraf voor een periode van 20 jaar   €         1.085,00
1.1a Idem voor een kindergraf (leeftijd tot en met 11 jaar)  €             375,00
1.2 Het verlenen van uitsluitend recht tot het doen begraven en begraven houden van een
algemeen graf voor een periode van 20 jaar   €             545,00
1.3 Het verlenen van uitsluitend recht tot het doen bijzetten en bijgezet houden van een
asbus/urn in een urnengraf voor een periode van 20 jaar  €             485,00
1.4 Het verlenen van uitsluitend recht tot het doen bijzetten en bijgezet houden van een
asbus/urn in een urnennis van de urnenmuur voor een periode van 10 jaar  €             215,00
Verlenging grafrechten  
2.1 Familiegraf (conform 1.1) voor een periode van 10 jaar  €             545,00
2.2 Kindergraf (conform 1.1a) voor een periode van 10 jaar  €             195,00
2.3 Urnengraf (conform 1.3) voor een periode van 10 jaar  €             295,00
2.4 Urnennis (conform 1.4) voor een periode van 5 jaar  €             115,00
Begraven    
3.1 Begraven van een overledene in de leeftijd van ιιn jaar en ouder  €             765,00
3.2 Begraven van een overledene beneden de leeftijd van ιιn jaar   €             205,00
3.3 Bijzetten van een asbus/urn in familiegraf  €             195,00
3.4 Bijzetten van een asbus/urn in urnengraf  €             370,00
3.5 Bijzetten van een asbus/urn in urnennis van urnenmuur *)  €               95,00
*) Maximaal 2 asbussen/urnen per nis
3.6 Afsluitgedenkplaat voor de nis in urnenmuur excl. tekst
(wordt na verhuurperiode verwijderd)  €             260,00
Asverstrooiing  
4.1 Het uitstrooien van de as in familiegraf  €             170,00
4.2 Het uitstrooien van de as op strooiveld  €             105,00
4.3 Gedachtenisplaatje bij strooiveld   €             105,00
Kosten voor het verwijderen van het graf en monument  
6.1 Verwijderen monument familiegraf (wordt vσσraf in rekening gebracht)  €             215,00
6.2 Ruimen familiegraf (wordt vσσraf in rekening gebracht)  €             150,00
--- Verwijderen van urnengraf of -nis: hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht  €                      -  
6.3 Na verwijderen urnengraf of -nis: uitstrooien van de as op strooiveld (zie 1.3, 1.4)  €             105,00
TARIEVEN ROUWDIENSTEN KAN Parochies   
(Kortenhoef, Ankeveen en Nederhorst den Berg)  
Avondwake( inclusief cantor/organist)  €             130,00
Nacht opbaren  €             100,00
Uitvaartdienst voor parochianen al dan niet met pastor  €             355,00
Uitvaartdienst voor oud-parochianen al dan niet met pastor die begraven worden op het parochiekerkhof  €             355,00
Afkoop i.v.m. het NIET collecteren tijdens uitvaartdiest  €               90,00
Uitvaartdienst alleen gebruik van de kerk:
door oud- of NIET- parochianen  €             695,00
door oud- of NIET- parochianen met pastor  €             930,00
 
  Voor alle vieringen: koor/organist/dirigent  €             155,00
 
  Meegaan van de pastor naar een crematie of begraving elders
(+ vergoeding autokosten pastor € 0,50 per gereden kilometer)  €             235,00
Tekstboekjes (door parochie gemaakt) per 100 stuks  €             130,00