Tarievenlijst R.K. Begraafplaats bij O.L.V. Hemelvaartkerk te Nederhorst den Berg
Tarieven per 1 januari 2020
Begravingen
Particulier graf (eigen graf)
1.1a Grafhuur voor een periode van  20 jaar (incl.algemeen onderhoud) 1 persoon  € 1.415,00
1.1b Grafhuur voor een periode van  20 jaar (incl.algemeen onderhoud) 2 persoons  € 2.830,00
1.1c Huur urnengraf voor een periode van 20 jaar (incl. algemeen onderhoud)      685,00
1.2a Verlenging voor een periode van 5 jaar (incl.algemeen onderhoud) 1 persoon      345,00
1.2b Verlenging voor een periode van 5 jaar (incl.algemeen onderhoud) 2 persoons       680,00
1.2c Verlenging urnengraf voor een periode van 5 jaar (incl. algemeen onderhoud)       170,00
Algemeen graf
1.3a Grafhuur voor een periode van 15 jaar (incl. algemeen onderhoud)  € 1.080,00
Verlenging is niet mogelijk.
1.3b Huur algemeen urnengraf voor een periode van 15 jaar (incl. onderhoud)                540,00
Verlenging is niet mogelijk
Begraafkosten  
2.1a Begraven van een overledene ouder dan één jaar      765,00
2.1b Begraven van een doodgeboren kind of voor een kind jonger dan één jaar       275,00
2.1c Begraven van een urn      190,00
2.3a Kosten voor het t.z.t. ruimen van het graf       245,00
   (tegelijk met de bovengenoemde kosten  te voldoen) 
Onderhoud  
Jaarlijks onderhoud  t.b.v. het algemeen onderhoud van de begraafplaats
per overledene  voor per 1-03-2005 reeds aanwezige graven       60,00
Opmerkingen  
Voor begraven van een urn is een kunststof-container noodzakelijk. Opdrachten 
voor de aankoop hiervan zowel als voor de aankoop van graftekens en/of 
grafbeplanting dienen door de rechthebbenden rechtstreeks aan derden te
worden verstrekt.