Hier kunt u de volledige artikelen lezen waarvan in het parochieblad KAN nieuws een verkorte versie is verschenen.

De Diaconie van de Protestantse Gemeente Nederhorst den Berg en de P.C.I. voor de KAN- parochies houden ook dit jaar weer gezamenlijk, voor de elfde keer, een actie voor de Voedselbank Gooi & Omstreken. Ook dit jaar doen alle drie de Bergse basisscholen weer mee aan de actie en wordt ook de Sint Martinusparochie in Ankeveen weer volledig in onze actie betrokken.

De Stichting Voedselbank Gooi en Omstreken biedt mensen in nood wekelijks een voedselpakket aan. Mensen die na aftrek van vaste lasten onvoldoende geld overhouden om eten
te kopen, worden door de voedselbank geholpen. Per 1 januari 2019 geldt, dat iedere volwassene die minder dan 225 euro per maand over heeft om te besteden, in aanmerking komt voor hulp.

Die mooie warme plek in de Ardennen, waar Maria, de maagd der armen, op ons wacht. Wacht om ons te troosten en moed te geven. Waar we onze zorgen en verdriet even in vertrouwde handen kunnen leggen en even weg kunnen zijn uit de snelle wereld waarin we leven. Om even op adem te komen en de normen en waarden weer te koesteren.

De bedevaart duurt vijf dagen, van vrijdag tot en met dinsdag. Wij halen u met de bus op bij opstapplaatsen om naar de eerste stop in Utrecht te gaan. Daar drinken we koffie of thee. Dit is het verzamelpunt van alle bussen en hier ontmoet u uw medegasten en alle vrijwilligers van Bisdom Haarlem-Amsterdam.

Op 16 juni vieren we ons parochiefeest. Te beginnen met de Antoniusmis en aansluitend feest in het Achterom met koffie en Antoniusbrood en lekkers en spelletjes voor de kinderen. We draaien weer aan het Rad van Fortuin, waarvoor - zoals gebruikelijk - Ome Joop zal zorgen voor mooie prijzen in de vorm van planten uit zijn eigen kwekerij. Daarnaast houden we die dag een veiling, waarvan de opbrengst deels ten goede zal komen aan de PCI en deels aan de Werkgroep voor Liturgie, die dit jaar haar 50-jarig jubileum viert.

stilte – adem –  bijbel – aandacht – gebed – verbondenheid

Mediteren rond de bron.

Meditatieve stromingen hebben altijd deel uitgemaakt van het christendom. Al in de vroege kerk van de eerste eeuwen werd stiltemeditatie en biddend en mediterend bijbellezen beoefend. In sommige tijdvakken leefde dit wat onopgemerkt voort in kloosters en retraitecentra. De laatste decennia is in de protestantse kerken een beweging op gang gekomen van mensen die samen mediterend op weg zijn en zo hun zoektocht naar eigentijds christelijk geloven verdiepen. 

Eenmaal per jaar gaan we met een eigen groep vanuit ’t Gooi naar Lourdes. Een reis naar Lourdes is een bijzondere ervaring voor jong en oud, voor zieke en gezonde mensen. Lourdes wordt vaak omschreven als een plek waar hemel en aarde elkaar raken; een plek waar Maria heel dichtbij is. Bent u moeilijk ter been en wilt u eventueel gebruik maken van een rolstoel, dan zijn er vrijwilligers vanuit ’t Gooi om uw rolstoel te duwen en u te begeleiden. We hopen met veel pelgrims vanuit ’t Gooi naar Lourdes te gaan!

Opgave deelnemers/deelneemsters

Al jarenlang kent de rooms-katholieke kerk de traditie van het Ziekentriduüm. Ook in Hilversum vindt dit al vele jaren plaats in de kerk van de Emmaus-Paulusparochie aan de Kerkelandenlaan. Dit jaar is dat op 7, 8 en 9 mei.

Drie dagen, waarop de deelnemers (wij noemen hen liever gasten) middels vieringen, handoplegging en zegening geestelijk gesterkt worden. Het Ziekentriduüm is dan ook  bedoeld als een geestelijke steun in de rug voor ouderen en langdurig zieken. Maar er is ook tijd voor ontspanning om er zo eens even helemaal uit te zijn. Het samenzijn met anderen, maar vooral de persoonlijke aandacht en het weer eens naar de kerk kunnen gaan, maken dan ook dat onze gasten ‘er weer even tegen kunnen’.