De Diaconie van de Protestantse Gemeente Nederhorst den Berg en de P.C.I. voor de KAN- parochies houden ook dit jaar weer gezamenlijk, voor de elfde keer, een actie voor de Voedselbank Gooi & Omstreken. Ook dit jaar doen alle drie de Bergse basisscholen weer mee aan de actie en wordt ook de Sint Martinusparochie in Ankeveen weer volledig in onze actie betrokken.

De Stichting Voedselbank Gooi en Omstreken biedt mensen in nood wekelijks een voedselpakket aan. Mensen die na aftrek van vaste lasten onvoldoende geld overhouden om eten
te kopen, worden door de voedselbank geholpen. Per 1 januari 2019 geldt, dat iedere volwassene die minder dan 225 euro per maand over heeft om te besteden, in aanmerking komt voor hulp.

Het gaat hier dus om het bedrag dat overblijft om te kunnen leven, nadat de vaste kosten zoals huur, energie, gas, water, verzekeringen, aflossing schulden, zijn betaald.
De cliëntengroep van de voedselbank bestaat uit chronisch zieken, gehandicapten, ouderen, alleenstaande moeders met kleine kinderen, allochtonen, werklozen, mensen met problematische schulden en ook zzp’ers.

Cliënten van de voedselbank krijgen drie maanden een pakket. Op dit moment maken tussen de 450 en 500 mensen gebruik van de voormelde voedselbank. Om de voedselbank in zijn werk te ondersteunen, houden wij rond Pasen een inzamelingsactie van houdbare voedingsmiddelen en/of reinigingsmiddelen voor persoonlijk of huishoudelijk gebruik. Door één of meerdere artikelen extra te kopen en aan deze actie te schenken, helpt u uw medemens.

In het weekend van palmzondag worden er flyers uitgereikt met informatie over de voedingsmiddelen en reinigingsmiddelen die er nodig zijn en in de plaatselijke pers zullen wij u hierover nader informeren. De artikelen worden ingezameld bij de lift van de Willibrordkerk en in de kerkportalen van de Sint Martinus- en OLV Hemelvaartkerk vóór de diensten van Witte Donderdag 18 april, Goede Vrijdag 19 april, Paaszaterdag 20 april en Eerste Paasdag 21 april. Op dinsdag 23 april zullen de ingezamelde goederen worden overgedragen aan de voedsel-bank.
Wilt u deze actie ondersteunen, dan kunt u de door u te schenken artikelen ook afgeven op het parochiesecretariaat van de O.L.V. Hemelvaartparochie in ‘De Molshoop’ op maandag 15 april en donderdag 18 april van 8.30 tot 11.30 uur. Het parochiesecretariaat is speciaal voor deze actie ook geopend op vrijdag 19 april van 8.30 tot 12.00 uur.

Wij hopen op uw medewerking om deze gezamenlijke actie te doen slagen.

De Diaconie en het P.C.I.-bestuur