Hier kunt u de volledige artikelen lezen waarvan in het parochieblad KAN nieuws een verkorte versie is verschenen.

Op vrijdag 25 januari gaan onze vormelingen naar Casella voor een projectbijeenkomst. Casella is een kloostergemeenschap gericht op stilte, gebed en gastvrijheid. Centraal staat het liefdevol samenleven in relatie met elkaar en met God. Zij bieden een open huis voor jonge mensen die op zoek zijn naar stilte en ontmoeting. Casella is voortgekomen uit en onderdeel van de Zusters Augustinessen van Sint-Monica. Ter afsluiting zal er een Taizeviering zijn waarvoor de jongeren en hun ouders zijn uitgenodigd.

Naast de pastorale begeleiding door jongerenwerker Maurice Lagemaat en de pastores van onze regio, hebben wij een begeleidersgroep met vertegenwoordiging vanuit de diverse parochies.

stilte – adem –  bijbel – aandacht – gebed – verbondenheid

Mediteren rond de bron.

Meditatieve stromingen hebben altijd deel uitgemaakt van het christendom. Al in de vroege kerk van de eerste eeuwen werd stiltemeditatie en biddend en mediterend bijbellezen beoefend. In sommige tijdvakken leefde dit wat onopgemerkt voort in kloosters en retraitecentra. De laatste decennia is in de protestantse kerken een beweging op gang gekomen van mensen die samen mediterend op weg zijn en zo hun zoektocht naar eigentijds christelijk geloven verdiepen.