Hier kunt u de volledige artikelen lezen waarvan in het parochieblad KAN nieuws een verkorte versie is verschenen.

Die mooie warme plek in de Ardennen, waar Maria, de maagd der armen, op ons wacht. Wacht om ons te troosten en moed te geven. Waar we onze zorgen en verdriet even in vertrouwde handen kunnen leggen en even weg kunnen zijn uit de snelle wereld waarin we leven. Om even op adem te komen en de normen en waarden weer te koesteren.

De bedevaart duurt vijf dagen, van vrijdag tot en met dinsdag. Wij halen u met de bus op bij opstapplaatsen om naar de eerste stop in Utrecht te gaan. Daar drinken we koffie of thee. Dit is het verzamelpunt van alle bussen en hier ontmoet u uw medegasten en alle vrijwilligers van Bisdom Haarlem-Amsterdam.

Eenmaal per jaar gaan we met een eigen groep vanuit ’t Gooi naar Lourdes. Een reis naar Lourdes is een bijzondere ervaring voor jong en oud, voor zieke en gezonde mensen. Lourdes wordt vaak omschreven als een plek waar hemel en aarde elkaar raken; een plek waar Maria heel dichtbij is. Bent u moeilijk ter been en wilt u eventueel gebruik maken van een rolstoel, dan zijn er vrijwilligers vanuit ’t Gooi om uw rolstoel te duwen en u te begeleiden. We hopen met veel pelgrims vanuit ’t Gooi naar Lourdes te gaan!

Op 16 juni vieren we ons parochiefeest. Te beginnen met de Antoniusmis en aansluitend feest in het Achterom met koffie en Antoniusbrood en lekkers en spelletjes voor de kinderen. We draaien weer aan het Rad van Fortuin, waarvoor - zoals gebruikelijk - Ome Joop zal zorgen voor mooie prijzen in de vorm van planten uit zijn eigen kwekerij. Daarnaast houden we die dag een veiling, waarvan de opbrengst deels ten goede zal komen aan de PCI en deels aan de Werkgroep voor Liturgie, die dit jaar haar 50-jarig jubileum viert.

Opgave deelnemers/deelneemsters

Al jarenlang kent de rooms-katholieke kerk de traditie van het Ziekentriduüm. Ook in Hilversum vindt dit al vele jaren plaats in de kerk van de Emmaus-Paulusparochie aan de Kerkelandenlaan. Dit jaar is dat op 7, 8 en 9 mei.

Drie dagen, waarop de deelnemers (wij noemen hen liever gasten) middels vieringen, handoplegging en zegening geestelijk gesterkt worden. Het Ziekentriduüm is dan ook  bedoeld als een geestelijke steun in de rug voor ouderen en langdurig zieken. Maar er is ook tijd voor ontspanning om er zo eens even helemaal uit te zijn. Het samenzijn met anderen, maar vooral de persoonlijke aandacht en het weer eens naar de kerk kunnen gaan, maken dan ook dat onze gasten ‘er weer even tegen kunnen’.

Wat leuk dat ik een stukje mag schrijven voor de KAN-parochies. Ik ben namelijk in 1972 getrouwd in de Sint Martinuskerk, omdat ik in Ankeveen werkte.

Graag wil ik vertellen dat in de kapel van de O.L.V. Verrijzenis in Hilversum een christelijke meditatie is gestart. We mediteren in de voormalige sacristie die enkele jaren geleden is omgebouwd tot een prachtige kapel.

 In het weekend van zaterdag 16 op zondag 17 maart is dit jaar de 139ste Stille Omgang. Wij hopen dat er dit jaar veel deelnemers zijn.

Het programma is als volgt:

zaterdag 16 maart om 20.45 uur Plechtige Eucharistieviering en Lof in de Sint Vituskerk te Hilversum. Na de viering is er koffie in het Annagebouw achter de kerk.
Vertrek naar Amsterdam is 22.45 uur waar wij de Stille Omgang lopen vanaf 23.45 uur tot ongeveer 00.30 uur.
Daarna vertrek naar Hilversum, aankomst om ongeveer 01.10 uur.