De telefoon ging.

Een stem uit een verleden tijd.

Een vrouwenstem klonk opgewekt.

Ze had de zolder opgeruimd

en kwam foto’s tegen van een vakantiereis in Polen.

Op een paar ervan ontdekte ze dat ik er op stond.

Ze had mijn adres gevonden en via de telefooncentrale

kwam ze met mij in contact.

Ze herkende mij aan mijn stem en mijn lach.

Ze zou de foto’s opsturen en nodigde me uit

om na de coronatijd haar op te zoeken.

Samen hebben we gezellig gebabbeld.

Een ongekend lichtpuntje in deze onzekere tijd

dat ik nu met u als lezer deel.

Dat geeft hoop en vertrouwen in de toekomst.

God laat zich even door mensen voelen

dat Hij onder ons is en meeleeft,

al was maar via een telefoontje.