Nu er de komende weken minder vieringen zijn in onze kerken en u wellicht niet bij één van die vieringen aanwezig kunt zijn, willen we u toch de mogelijkheid geven om een intentie door te geven. Dat kan via https://gebedsintentie.com/
Schrijft u er even bij in welke parochie u de intentie gelezen wilt hebben en op welke datum.

Antonius: 18 maart 2020 of 25 maart 2020.
Martinus: 24 maart 2020.
O.L.V. Hemelvaart: 27 maart 2020.

U kunt natuurlijk ook bellen (!) naar één van de secretariaten:
Antonius (di. en do. tussen 09:30 en 10:30): 035 656 1285;
Martinus (do. tussen 09:30 en 10:30): 035 656 1252;
O.L.V. Hemelvaart: (do. tussen 09:30 en 10:30): 0294 251 315.

U kunt tevens aangeven dat de intentie wordt gelezen tijdens één van de Eucharistievieringen in de Sint Vituskerk (maandag tot en met vrijdag om 09:30 en om 19:00).

Bij voorbaat dank voor uw stipendium in deze tijd (richtlijn is €7,- per intentie):
Antonius: NL28 RABO 0328 2928 50;
Martinus: NL31 RABO 0328 2726 20;
O.L.V. Hemelvaart: NL19 RABO 0388 2775 21;
Vitus: NL59 INGB 0000 1941 22.

Kom niet naar de kerk of de pastorie wanneer u zich verkouden voelt en/of keelpijn hebt en/of hoest en/of koorts hebt of het idee al hebt dat u zich niet zo goed voelt als anders!!!