Nieuws

unieke kans een gratis begeleid ignatiaans studiekeuzetraject 2 530x486Zit jouw kind of kleinkind in het laatste schooljaar?
Weet hij of zij nog niet wat volgend jaar te studeren of is er nog twijfel?
Het studiekeuzetraject Vind je eigen weg begeleidt leerlingen in drie online workshops en
via een digitaal traject naar een persoonlijk gemotiveerde studiekeuze. 

 

Voor meer informatie klik hier

 

Website Vier.nu: helpt om te zien waar en wanneer u in onze parochie Pasen kunt vieren

www.Vier.nu is de website over de belangrijke christelijke hoogfeesten. De site roept in de Veertigdagentijd iedereen op om zoveel mogelijk Pasen te vieren in de eigen plaatselijke Kerk. Voor onze KAN parochies staat een vieringenrooster online. Daar kunt u zien welke vieringen wij organiseren onder het motto ‘Vier.nu Pasen!’. U bent daarbij van harte welkom.

De Veertigdagentijd is een bijzondere periode waarin we toeleven naar het hoogfeest van de Verrijzenis van Christus, Pasen. Een hoogtepunt in het kerkelijk jaar dat in de voorbereiding en in de Paastijd tot uiting komt in bijzondere vieringen, onder meer met Palmpasen, op Witte Donderdag, Goede vrijdag en natuurlijk de Paaswake.

Wij nodigen u van harte uit om samen met ons in de kerk deze vieringen te beleven en zo ons geloof met elkaar te delen. Hier kunt u zien waar en wanneer alle vieringen zijn.

Graag wijzen wij u ook op de landelijke website www.vier.nu. Deze biedt een aantal handige links en downloads die allemaal inspirerend en informatief zijn voor en over het vieren van Pasen. Zo is er voor kinderen een mooie kleurplaat om te downloaden, is er een link naar het Paasevangelie, worden kernbegrippen, tradities en vieringen uitgelegd en biedt de site nog veel meer.

Kijk voor meer informatie op de parochiesite kanparochies.nl maar ook op Vier.nu en doe mee: Vier Pasen, niet alleen thuis, maar ook samen in de kerk!

Kijk hier de video met uitleg over Vier.nu in minder dan 1 minuut.

Volgens een goede traditie worden op de woensdagavonden in de veertigdagentijd oecumenische vespervieringen gehouden als voorbereiding op het Paasfeest. 

Deze vieringen worden voorbereid door: de Oecumenische Streekgemeente Kortenhoef, de protestantse gemeente De Graankorrel uit ’s-Graveland, de protestantse gemeente in Nederhorst den Berg (Willibrordkerk),de O.L.V. Hemelvaart uit Nederhorst den Berg en de H. Antonius van Padua uit Kortenhoef.

De korte samenkomsten bevatten een moment van rust, stilte en meditatie in toegankelijke en eigentijdse teksten, liederen en gebeden.
Thema van de vieringen is ‘
Maak heel wat gebroken is.

De deelthema’s zijn als volgt:

Woensdagavond 21 februari:Heel de aarde
Woensdagavond 
28 februari:Heel ons geloof
Woensdagavond 
6 maart:Heel onze hoop
Woensdagavond 
13 maart:Heel onze liefde
Woensdagavond 
20 maart:Heel de mens

De eerste vier vespers worden gehouden in de Willibrordkerk in Nederhorst den Berg én de Heilige Antonius van Padua in Kortenhoef
We sluiten de 
serie vespervieringen af met een gezamenlijke vesper op 20 maartin Kortenhoef. Alle vieringen beginnen  om 19.30 uur.

De vespers worden voorafgegaan door de Aswoensdagvieringen op 14 februari.
In 
Kortenhoef wordt deze gehouden om 9.30 uur, in de Willibrordkerk om 19.30 uur.

Wees welkom!
Oecumenische werkgroep vespervieringen in de veertigdagentijd

2024 Kerkbalans   webUw bijdrage aan Kerkbalans komt – onder voorwaarden – in aanmerking voor belastingaftrek. Als u ervoor kiest uw bijdrage als periodieke gift gedurende minimaal vijf jaar vast te leggen, is het gehele bedrag aftrekbaar. Dat kan tegenwoordig zonder notariële akte.

Het totale bedrag van deze belastingvrije gift kunt u aftrekken van uw belastingaangifte over 2024! Dan kost uw bijdrage Kerkbalans u niets. Uw bijdrage (per jaar, kwartaal of maand) neemt u op in het formulier.

Een formulier hiervoor is hier te downloaden. Het zou mooi zijn als u het belastingvoordeel grotendeels of geheel aan uw bijdrage wilt toevoegen.

Het ingevulde en ondertekende formulier stuurt u aan het parochiesecretariaat:

Wij zullen het formulier ook ondertekenen en indienen bij de Belastingdienst. Uiteraard ontvangt u het origineel retour voor uw eigen administratie. Hebt u graag hulp bij deze procedure, neem dan contact op met het parochiesecretariaat. Zij kunnen u helpen of doorverwijzen naar de financieel deskundige binnen onze parochie.

Voor meer informatie: lees deze flyer.

Bestuur KAN parochies