Nieuws

Kerkbalans 2022Na een ingewikkelde en ‘dure’ coronatijd, willen we als KAN parochies nu weer vooruit. We willen een plek zijn en blijven waar we rust en verdieping vinden en God ontmoeten. Waar we naar elkaar omzien en voor elkaar zorgen. Waar we klaarstaan voor mensen in de samenleving die onze steun nodig hebben. Uw bijdrage is onmisbaar om dit samen kerk-zijn ook in 2022 vorm en inhoud te geven.

De kerk kan alleen bestaan dankzij de financiële steun van haar leden. Doe daarom mee aan de Actie Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier ruimhartig in. In de week van 15 januari t/m 28 januari haalt een vrijwilliger het formulier bij u op. U kunt uw bijdrage ook digitaal overmaken, voor rekeningnummer zie de website, onder vermelding van ‘Actie Kerkbalans 2022’.

Alvast veel dank voor uw bijdrage! Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat. Op naar de kerk van morgen.

WGE2Tijdens de ‘Week van gebed voor de eenheid van de christenen’ staan christenen dit jaar stil bij de ster van Bethlehem. Het licht dat schijnt in het duister en de weg wijst naar Jezus. De gebedsweek vindt dit jaar plaats van 16 t/m 23 januari.

Het thema ‘Licht in het duister’ verwijst naar de ster van Bethlehem, die de Wijzen uit het Oosten bij Jezus bracht. Als christenen worden we aangemoedigd om als die ster te zijn en anderen te wijzen naar Christus. Onze verdeeldheid maakt het soms lastig om zelf een licht in het duister te zijn. Daarom is het belangrijk om voor eenheid te blijven bidden. Het thema is toepasselijk in deze tijd. We leven in een wereld die hunkert naar licht in de duisternis. De wereldwijde coronapandemie en andere crises die daar wereldwijd uit voortvloeien hebben dat eens te meer laten zien. De ster van Bethlehem nodigt ons uit om samen op zoek te gaan naar Christus die het Licht der wereld is.

In onze KAN-parochies zijn er twee oecumenische gebedsvieringen.
Op zondag 16 januari 2022 is er een viering in de protestantse Willibrordkerk in Nederhorst den Berg. Die viering begint om 10:00 uur en is te volgen via de livestream. Helaas is deze viering niet publiek toegankelijk. 
De link om mee te vieren is: https://youtu.be/aZt1v6D3jS0 Voor degene die op de TV via YouTube willen kijken : vul het laatste stuk van de link in, in het zoekveld. Dat zijn de onderstaande letters (dit mogen ook kleine letters zijn): aZt1v6D3jS0


Op zondag 23 januari 2022 is er een viering in Kortenhoef. Die viering begint om 11:15 uur, maar er is nog niet bekend in welke kerk en of deze viering publiekelijk toegankelijk zal zijn. Na de persconferentie van aankomende vrijdag zal er overleg zijn tussen De Graankorrel, de Oecumenische Streekgemeente en de H. Antonius van Padua-parochie. Via deze site en via de facebookpagina van de KAN-parochies zal dan e.e.a. worden gecommuniceerd.

 

Vrijdag 31 december 2021

Kortenhoef - 15:00 uur - W&CV

Nederhorst den Berg - 19:00 uur - Oecumenische gebedsviering

 

Zaterdag 1 januari 2022 - Moeder Gods

Ankeveen - 10:00 uur - W&CV

 

Zondag 2 januari 2022 - Openbaring des Heren

Kortenhoef - 09:30 uur - W&CV

Nederhorst den Berg - 09:30 uur – Eucharistie


Voor de vieringen is opgeven noodzakelijk via het parochiesecretariaat met uitzondering van de viering op 31 december 2021 om 19:00 in Nederhorst den Berg (zie hieronder).

 

De oecumenische gebedsviering in Nederhorst den Berg is alleen (!) via livestream te volgen via: https://youtu.be/ItyQXUc1UkI Deze viering is niet publiek toegankelijk.

Voor degene die op de TV via YouTube willen kijken: vul het laatste stuk van de link in het zoekveld in; dat zijn de volgende letters (dit mogen ook kleine letters zijn): ItyQXUc1UkI

Kerststal1

Het is aan het eind van het jaar, tijdens de donkere dagen, gezellig en mooi om thuis met familie en vrienden te zijn én om met elkaar Kerstmis te vieren in één van onze kerken in Kortenhoef, Ankeveen en Nederhorst den Berg. Vorig jaar gingen de vieringen op Kerstavond, 24 december, niet door én ook dit jaar vervallen vanwege de coronapandemie al onze vieringen op Kerstavond. We keken als parochies er ontzettend naar uit, maar het kan helaas niet. Om 16:00 uur zullen onze klokken luiden in alle drie de KAN-kerken om de geboorte van Christus, om het feest van Kerstmis, aan te kondigen.

Op vrijdag 24 december 2021 zijn onze drie KAN-kerken wel open, van 14:00 uur tot 16:00 uur, om even binnen te lopen om bijvoorbeeld de Kerststal te bekijken, een kaarsje aan te steken en even een moment in de kerk te luisteren naar muziek. Alle coronamaatregelen, zoals bijvoorbeeld het dragen van een neusmondkapje en het houden van anderhalve meter afstand van elkaar, zijn van kracht.

Op Eerste Kerstdag, zaterdag 25 december, is er in elk van onze kerken om 09:30 uur een viering. Voor die vieringen is reserveren verplicht, want het aantal plaatsen is beperkt. Voor de H. Antonius van Padua kunt u, als u wilt komen, op dinsdag- en donderdagmorgen daarvoor bellen naar 035-656.1285, voor de Sint Martinus op donderdagmorgen naar 035-626.1252 en voor de O.L.V. Hemelvaart op maandag- en donderdagmorgen naar 0294-251.315.

De H. Antonius van Padua en de O.L.V. Hemelvaart zijn op Eerste Kerstdag ook open om even binnen te lopen en de Kerststal te bekijken van respectievelijk 11:30 uur tot 13:00 uur en van 11:30 uur tot 13:30 uur. In de O.L.V. Hemelvaart is er dan extra aandacht voor de kinderen.

Zo hebben velen de mogelijkheid om binnen te lopen en het gevoel van Kerstmis in de kerk een beetje mee naar huis te nemen. We weten dat het coronavirus ook in Wijdemeren veel mensen ziek heeft gemaakt, dat er mensen zijn opgenomen in het ziekenhuis en dat er mensen aan zijn overleden. Dat maakt deze tijd zelfs donkerder, want juist nu worden zij door hun geliefden worden gemist. Aan allen, die op welke wijze dan ook lijden aan- en door het coronavirus of lijden door andere ziekten en beperkingen, wens ik in het bijzonder veel sterkte en zegen toe. Voor iedereen natuurlijk een Zalig Kerstmis, vrede en alle goeds. Door het Licht zal de duisternis nooit overwinnen. “Eer aan God in den hoge en op aarde vrede onder de mensen in wie Hij welbehagen heeft.'” (Lc. 2,14).

Diaken Wim Balk

agenda 2Het coronavirus…. we zijn er dus nog niet van af.In verband met het hoge aantal coronabesmettingen en de aangescherpte coronamaatregelen is er in de KAN-parochies een aantal roosterwijzigingen. Hieronder staan de vieringen die wel en niet doorgaan tot en met 31 december 2021. Deze zijn mede doorgevoerd naar aanleiding van het besluit van de Nederlandse bisschoppen van woensdag 1 december 2021.

Zaterdag 4 december 2021 en zondag 5 december 2021

De vieringen in de O.L.V. Hemelvaart en de H. Antonius van Padua op zondag 5 december om 09:30 uur gaan WEL door.

De viering in de Sint Martinus van zaterdag 4 december om 19:00 uur is VERPLAATST naar zondag 5 december om 11:00 uur.

Woensdag 8 december 2021

De viering in de H. Antonius van Padua om 09:30 uur gaat WEL door.

Donderdag 9 december 2021

De viering in de O.L.V. Hemelvaart om 09:30 uur gaat WEL door.

Zaterdag 11 december 2021 en zondag 12 december 2021

De vieringen in de Sint Martinus en de H. Antonius van Padua op zondag 12 december om 09:30 uur gaan WEL door.

De viering in de O.L.V. Hemelvaart op zaterdag 11 december om 19:00 uur gaat NIET door. Er is dit weekend geen viering in de O.L.V. Hemelvaart.

Zaterdag 18 december 2021 en zondag 19 december 2021

De vieringen in de O.L.V. Hemelvaart en de H. Antonius op zondag 19 december om 09:30 uur gaan WEL door.

De viering in de Sint Martinus van zaterdag 18 december om 19:00 uur is VERPLAATST naar zondag 19 december om 09:30 uur.

Woensdag 22 december 2021

De viering in de H. Antonius van Padua om 09:30 uur gaat WEL door.

Vrijdag 24 december 2021 – Kerstavond

Alle vieringen zijn geannuleerd.

Zaterdag 25 december 2021 – Eerste Kerstdag

De viering in de H. Antonius van Padua om 09:30 uur gaat WEL door.

De viering in de O.L.V. Hemelvaart om 09:30 uur gaat WEL door.

In de Sint Martinus is er om 09:30 WEL een viering.

VOOR AL DEZE VIERINGEN OP EERSTE KERSTDAG IS RESERVEREN VERPLICHT I.V.M. DE MAXIMUM CAPACITEIT DOOR DE ANDERHALVE METER MAATREGEL

Vrijdag 31 december 2021 – Oudejaarsdag

De viering in de H. Antonius van Padua is VERVROEGD van 18:30 uur naar 15:00 uur.

Laten we de woorden uit de profeet Jesaja met ons mee blijven dragen in het hart in deze weer barre tijden: “Wees niet bevreesd, want Ik ben met u; wees niet beangst, want Ik ben uw God; Ik maak u sterk en sta u bij, Ik ondersteun u met mijn zegenrijke rechterhand.”

Alle goeds voor u en jullie en voor allen die u en jullie lief zijn.

3 december 2021, diaken Wim Balk