Nieuws

EHC24b

 

Zoals elk jaar zal ook in 2024 een groep kinderen hun Eerste Heilige Communie ontvangen binnen onze KAN parochies. Die viering, gepland op zondag 2 juni 2024, is een gezamenlijke viering van de Parochie van Levend Water en de KAN-parochies.

Zo’n viering is altijd een feestelijke gebeurtenis. Alle kinderen, die in groep 4 of 5 zitten, kunnen deelnemen en een broer of zus die wat ouder is natuurlijk ook. Het kan zijn dat u geen brief hebt ontvangen, maar uw dochter / zoon is vanzelfsprekend  welkom!

U bent van harte uitgenodigd voor de informatieavond die plaatsvindt op woensdag 13 december 2023 in het Achterom, achter de Antonius van Paduakerk, Kerklaan 24 te Kortenhoef, aanvang 19.30 uur. 

Wanneer u liever eerst een gesprek met mij wil, kunt u dit aanvragen via het parochie-secretariaat (tel: 035-6561285 (dinsdag en donderdag van 09:30 uur tot 11:30 uur), e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) of via mijn mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Via het secretariaat of mij kunt eveneens laten weten of u op 13 december 2023 aanwezig wilt zijn op de informatieavond.

Alle goeds en vriendelijke groet,

diaken Wim Balk

Foto KAN

Graag stel ik me kort aan u voor. Mijn naam is Evert Florijn en ik ben 42 jaar. Ik ben opgegroeid in Rotterdam-West, maar ik heb ook in Scherpenzeel, Zaandam en Utrecht gewoond. Inmiddels ben ik 14 jaar getrouwd met mijn Keniaanse vrouw Akinyi. Onze dochter Hera is 11 jaar en we wonen sinds 2011 in Hilversum.

Van huis uit was ik protestant, maar de kerk stond voor mij op afstand. Voetbal en mijn studie waren in die tijd belangrijker dan het geloof. Tijdens mijn studententijd kreeg ik steeds meer interesse in het katholicisme. In 2011 ben ik katholiek geworden en schreven we ons in bij de Vitus-/Willibrord-parochie. In 2016, vrij snel na het Vormsel, voelde ik een roeping tot het diaconaat. De voorbereiding op de diakenwijding duurde zo’n 6 jaar, onder andere met een deeltijd opleiding Theologie. Op 18 november heeft bisschop Hendriks mij met drie anderen gewijd in de kathedraal in Haarlem.

Net als Wim Balk ben ik permanent diaken. Mijn aanstelling door het bisdom is onbezoldigd, wat betekent dat ik mijn huidige dienstverband houd. In het dagelijks leven ben ik IT-architect bij het CBG in Utrecht. In de KAN zal ik diaken Wim Balk ondersteunen. Daarnaast zal ik taken uitvoeren voor het Bonifatius-instituut met kerkelijke opleidingen van het bisdom, de PCI en catechese in Hilversum.

Ik zie ernaar uit om in de KAN te werken en u daar te ontmoeten!

Diaken Evert Florijn

------

In de KAN-viering van zondag 26 november a.s. in Kortenhoef zal diaken Evert Florijn zich voorstellen en kunt u tijdens de koffie en thee ook met hem kennismaken.

20231110 bisschged xlDiaken Wim Balk is de nieuwe bisschoppelijk gedelegeerde voor basisonderwijs en Pabo's. Op Vrijdagmorgen 10 november vond in het bisschopshuis het overleg plaats waarin drs. Diederik Wienen zijn taken als gedelegeerde overdroeg.

Drs. Diederik Wienen

Het is een moment om Diederik Wienen veel dank te zeggen voor al het werk dat hij de afgelopen acht jaren heeft verzet. De taken van drs. Wienen zijn wat gewijzigd, zo is hij voortaan bij het stafoverleg en maakt daarvoor de notulen. De taken als studieleider van het Sint Bonifatiusinstituut blijven vooralsnog zoals ze waren. Voor het middelbaar onderwijs blijft pastoor Jacques Quadvlieg bisschoppelijk gedelegeerde.

Diaken Wim Balk

Diaken Wim Balk is werkzaam in de zogenaamde KAN parochies (Kortenhoef, Ankeveen en Nederhorst den Berg en in het samenwerkingsverband van Hilversum, samen met de pastoor-deken, een priester en een andere diaken. Evert Florijn die samen met drie andere diakens zal worden gewijd op 18 november, zal een deel van de talken van Wim Balk in de regio overnemen, zodat hij daarnaast een taak als gedelegeerde kan vervullen (een dag per week).
Wij wensen hem veel zegen toe in deze nieuwe opdracht. Die gaat op 1 december in.

Taken

Wat doet een bisschoppelijk gedelegeerde voor het onderwijs? Hij houdt contact met de Pabo-docenten en -studenten rond de Akte van Bekwaamheid (voor het geven van het vak godsdienst/levensbeschouwing), hij heeft contacten met bestuurders en schoolleiders rond identiteit en rond statutenwijzigingen en bezoekt scholen (voorzover de tijd dat toelaat). Landelijk komen de bisschopelijk gedelegeerden ongeveer vijf a zes keer bij elkaar en vormen zij het bestuur van KVO, het godsdienst onderwijs dat op verzoek van de ouders aan openbare scholen wordt gegeven. Verder onderhoudt de gedelegeerde contact met onderwijsorganisatie Verus en is hij betrokken bij het voorbereiden van materiaal voor de week van het katholiek onderwijs, in de Vasten en Advent en voor begin november (Allerheiligen, Allerzielen). Dit lesmateriaal is via de website van de NKSR te downloaden (www.nksr.nl).

(tekst en foto: www.arscal.nl (website van Mgr. Hendriks))

RedWednesday 2 002

RedWednesday vraag aandacht voor vrijheid om te geloven
Aanvallers zelden of nooit bestraft voor hun misdaden” 

Met RedWednesday© vestigen de KAN-parochiekerken op woensdag 22 november 2023 samen met vele andere kerken en met Kerk in Nood (ACN) opnieuw de aandacht op het lot van miljoenen vervolgde, onderdrukte en bedreigde gelovigen in de hele wereld. Wereldwijd worden rond deze dag honderden beroemde kathedralen, kerken, kloosters, monumenten en openbare gebouwen in bloedrood verlicht.In Nederland deden vorig jaar maar liefst 150 kerken mee.

Gebouwen die in de afgelopen jaren in het rood verlicht werden, zijn onder meer het Colosseum, de Sacre Coeur-basiliek in Parijs en de Trevi-fontein in Rome, het Christusbeeld op de Corcovado in Rio de Janeiro, het Oostenrijkse parlementsgebouw en de kathedraal van Frankfurt. In Nederland werden van Texel tot Maastricht kerken rood aangelicht en waren er vieringen om de vervolgden te gedenken en aandacht te vragen voor hun lot. Onder de slachtoffers zijn relatief veel christenen.

Rapport Vrijheid van Godsdienst
Dat de vrijheid om te geloven onder druk staat, blijkt onder meer uit recent eigen onderzoek van Kerk in Nood. De katholieke hulporganisatie is wereldwijd de enige niet-gouvernementele organisatie (ngo) die de naleving en schendingen voor alle religies en in alle 196 landen analyseert van dit mensenrecht in het rapport Vrijheid van Godsdienst Wereldwijd 2023

Uit onderzoek voor dit rapport blijkt dat die vrijheid in de periode januari 2021 tot en met december 2022 sterk werd beperkt en geschonden in 61 van de 196 landen. In 47 landen verslechterde de situatie sinds de publicatie van het vorige rapport. En slechts negen landen kenden verbetering. Ook viel op dat de straffeloosheid over de hele wereld is toegenomen. In 36 landen (18%) worden aanvallers zelden of nooit vervolgd voor hun misdaden. Vaak zijn christenen slachtoffer.

Licht in de duisternis
Het stilzwijgen van de internationale gemeenschap draagt bij aan deze cultuur van straffeloosheid, net name voor regimes die als strategisch belangrijk voor het Westen worden beschouwd, zoals China en India. Zij worden niet onderworpen aan internationale sancties of andere gevolgen voor hun schendingen van de godsdienstvrijheid. Hetzelfde geldt voor landen als Nigeria en Pakistan.

Met het thema van dit jaar, "Wees een licht in de duisternis voor mensen die vervolgd worden om hun geloof", roept Kerk in Nood Nederland daarom mensen op om te bidden, om hun stem te laten horen en om concrete steun te bieden aan wie lijden vanwege hun geloof. Naast rood aangelichte kerken zijn posters te bestellen via redwednesday.nl die mensen in hun raam kunnen hangen om aandacht te vragen en hun solidariteit te betuigen.

kaars5 Op zaterdag 4 november 2023 is iedereen uitgenodigd om, zo vlak na Allerzielen, op de Meenthof in Kortenhoef of op het Willie Dasplein in Nederhorst den Berg een kaarsje aan te steken om een dierbare overledene te gedenken en stil te staan bij leven en sterven. Wanneer u wilt kunt u ook met één van de vrijwilligers spreken.


In zowel Kortenhoef als in Nederhorst den Berg kan dat tussen 10:00 uur en 16:00 uur.
--------------------
Dit is een initiatief van de OSG, de protestantse gemeente Nederhorst den Berg, de protestante gemeente De Graankorrel en de drie RK KAN parochies.