Nieuws

246677F8 637F 4A01 AD3D 8F232B2E0966Achter in de kerk ligt dit weekend, 3/4 juli 2021, de nieuwe SamenKerk van ons bisdom. Een mooi zomernummer met een grote zomerpuzzel. Aandacht voor de tentoonstelling over Maria Magdalena en vrijwilligers over hun taak in twee parochiekerken gewijd aan Maria Magdalena. Deze zomer zijn er Passiespelen in Tegelen. Een interview met Max van 22, die Judas speelt. Neem een exemplaar mee en misschien ook voor familie, buren of een bekende die vanwege gezondheid of om andere redenen nu niet in de kerk meevieren.

blijf dit doen2
De nog steeds noodzakelijke beperkingen en regels vanwege het coronavirus hebben geleid tot een update betreffende de Eerste Heilige Communie. Deze zal dit jaar, 2021, helaas niet plaatsvinden
maar samengaan met de Eerste Heilige Communie 2022.

De uitnodigingsbrieven zullen eind dit jaar worden verstuurd naar alle kinderen, die bekend zijn in de parochieadministratie, in de leeftijd van groep 4 en groep 5. Ook zullen de brieven dan worden gegeven aan alle kinderen in deze groepen op de AT-scholen in Ankeveen, Kortenhoef en Nederhorst den Berg.

We hopen de kinderen en hun ouders dan te mogen verwelkomen bij de voorbereidingsbijeenkomsten en ‘normale’ eerste communievieringen in 2022.

Diaken Wim Balk

Samen Kerk

Aankomend weekend, 8/9 mei 2021, ligt achter in onze kerken het nieuwe nummer van het Bisdomblad SamenKerk, met veel aandacht voor Onze Lieve Vrouw Maria in de meimaand. 

U kunt een exemplaar gratis meenemen en misschien ook 
één voor familie, buren of een bekende die door de coronamaatregelen nu niet in de kerk kunnen meevieren.

landschapHet is een jarenlange goede traditie dat er op Hemelvaartsdag in de Horstermeerpolder, als er geen water naar beneden komt, een oecumenische viering is vanuit de OSG, de Graankorrel, de Protestantse Gemeente Nederhorst den Berg en de KAN-parochies. Wanneer het regende zijn we uitgeweken naar de Sint Martinuskerk in Ankeveen.

Op donderdag 22 april jl. was er in De Bergplaats in Nederhorst den Berg een oecumenisch overleg over de viering op Hemelvaartsdag dit jaar. Dat het weer Hemelvaartsdag wordt, staat als een paal boven water. Helaas hebben we tijdens dit overleg moeten besluiten om ook dit jaar de oecumenische viering in de polder te annuleren. Er zijn teveel beperkingen en onzekerheden om dit samen op een goede en veilige manier te organiseren.

Wel zal er op Hemelvaartsdag een oecumenische viering zijn om 09:30 uur in de Willibrordkerk in Nederhorst den Berg. Elk van de eerder genoemde geloofsgemeenschappen is daarbij betrokken, maar…… deze viering is helaas niet publiek toegankelijk. Wel zal deze viering, is de hoopvolle verwachting, via een livestream te volgen zijn op het YouTube-kanaal van de ‘Protestantse Gemeente Nederhorst den Berg’.

In de Sint Martinuskerk (Ankeveen) en in de H. Antonius van Padua (Kortenhoef) zullen er op Hemelvaartsdag RK-vieringen zijn om respectievelijk 09:30 uur en 11:00 uur. Het maximum aantal parochianen/gasten voor die vieringen blijft nog steeds dertig.

De oecumenische werkgroep.