Nieuws

WandelingIeder jaar is er in de RK regio Hilversum een vastenproject voor kinderen en jongeren.

Helaas kan het project dit jaar niet doorgaan vanwege de coronamaatregelen, maar we hebben een plan bedacht voor kinderen en jongeren om een bijdrage te leveren aan de Vastenactie. We organiseren een sponsorwandeling.

Wij nodigen jou uit om met ons mee te lopen!
Het thema van de Vastenactie is “Werken aan je toekomst”. Kinderen die het niet zo breed hebben worden geholpen een vervolgopleiding te volgen. Dat vergroot hun kansen op werk, waarmee ze een redelijk inkomen verdienen.
Wanneer: zondag 14 maart van 09:30 uur tot 11:00 uur.

Regelen: ouders, broer, zus, oma en of opa etc. die je willen sponsoren. Vraag een vast bedrag. Je kan dit bedrag meenemen naar de kerk of storten naar:
Emmaus-Paulusparochie Rekeningnummer: NL08 INGB 0000 1155 97 o.v.v. wandeling.
Meenemen: drinken en evt. iets te eten.
Ga jij de uitdaging aan? Voor meer informatie en aanmelding stuur je een appje met je naam naar José 06-55367994.
Kort voor 14 maart sturen wij je dan een bericht met de laatste update.
Tot ziens!

Catrien, Simone, Cora en José

hetlichtoponspadWe hadden gehoopt om dit jaar in mei weer de Eerste Heilige Communie te kunnen vieren in de KAN-parochies. Door alle maatregelen met betrekking tot het coronavirus, zonder te weten wanneer welke maatregel zou eindigen of welke maatregel zou worden ingevoerd, en het vaccinatieprogramma, bleek dat organisatorisch niet mogelijk.

Dit jaar zal de Eerste Heilige Communie, net als vorig jaar, worden gevierd in december. De voorbereidingen met de kinderen starten in oktober. De uitnodigingsbrieven met de exacte data zullen in de loop van het jaar worden verstuurd en aan de kinderen in de groepen 4 op de AT-scholen worden gegeven.

We hopen weer op- en bidden voor mooie vieringen met veel kinderen die de Eerste Heilige Communie willen ontvangen na een leuke, ontspannen en inhoudelijke voorbereiding. We zullen dit jaar lezen en voorbereiden via een werkboek uit de serie ‘Het licht op ons pad’. Ik kijk er naar uit! Als u vragen hebt over de Eerste Heilige Communie dit jaar, ook wanneer uw zoon of dochter nog niet is gedoopt, kunt u met mij contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Diaken Wim Balk

Op 25 februari 2021 belegt het Sint Franciscuscentrum een online avondbijeenkomst over de Heilige Jozef. De avond begint om 19.30 uur en duurt tot 20.45 uur. Vicaris Paul Verbeek verzorgt de inleiding. Hij gaat in op de betekenis van de heilige Jozef voor de gelovigen en op de verering van deze heilige.

Door wie
Vicaris Verbeek is bisschoppelijk vicaris van het bisdom Breda en pastoor van de Lievevrouweparochie te Bergen op Zoom. Hij werkte mee aan Van Allerheiligen tot Kerstmis: bidden in tijden van afstand en verwachting (Baarn, 2020) en aan het gebedenboekje Van Maria Lichtmis tot Pinksteren: Bidden in onzeker tijden, met hierin een bijdrage van hem over Sint Jozef (2021).

Voor wie
Allen, gelovigen en geïnteresseerden zijn van harte welkom.

Sint Jozefjaar
Deze avond is de eerste activiteit die het Sint Franciscuscentrum organiseert in het kader van het Sint Jozefjaar. Paus Franciscus riep op 8 december 2020 het jaar 2021 uit tot Sint Jozefjaar. De paus maakte dit bekend in zijn apostolische brief Patris Corde. Hij koos voor 8 december (het Hoogfeest van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria) omdat paus Pius IX op 8 december 1870 de heilige Jozef uitriep tot patroon van de Kerk. Het Sint Jozefjaar ging onmiddellijk van start. Het sluit op 8 december 2021.

In het Jozefjaar vraagt paus Franciscus speciale aandacht voor de rol van de heilige Jozef als patroonheilige van arbeiders en beschermer van vluchtelingen.

De corona-pandemie heeft een rol gespeeld bij het uitroepen van het Jozefjaar. Tijdens de pandemie werd duidelijk hoe belangrijk de rol van gewone mensen als verpleegkundigen, schoonmaak(st)ers, vuilnisophalers en medewerk(st)ers van supermarkten is. Zij verschijnen nooit in de media. Door hun aanwezigheid en hun trouwe plichtsvervulling maken zij tijdens de pandemie het menselijk samenleven mogelijk. Zij kunnen zich spiegelen aan de heilige Jozef die zonder een woord te zeggen deed wat van hem gevraagd werd. “Hij is een onopvallende man die dagelijks, discreet en in het verborgene aanwezig is,” aldus paus Franciscus. De Kerk stimuleert in dit Jozefjaar de devotie tot deze heilige.

Inschrijven en kosten:
U kunt zich aanmelden door het invullen van het inschrijfformulier via deze link:
https://sintfranciscuscentrum.nl/vorming/avonden-online-in-het-kader-van-het-sint-jozefjaar
Deelnemers ontvangen na hun aanmelding, uiterlijk op de dag zelf, een link waardoor ze toegang krijgen tot de bijeenkomst. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname. Een vrijwillige bijdrage is welkom. Dit kunt u overmaken op Rabobank NL91RABO0158784022 o.v.v. Sint Jozef.

Het licht van uw gelaat is de titel van de online 40-dagen retraite in 2021. De retraite gaat op Aswoensdag 17 februari 2021 van start en eindigt op Paaszondag. Het is alweer de veertiende digitale retraite van de jezuïeten. De teksten zijn geschreven door jezuïet Bert Daelemans.
 
Deelnemers krijgen dagelijks een gebedsmail met Bijbelteksten, meditatieve vragen, citaten en technische gebedstips. Het geheel vormt een innerlijke reis om de 40-dagentijd, de Goede Week en het Paasmysterie intenser te beleven.
 
Je kunt je voor deze gratis digitale retraite inschrijven via www.40dagenretraite.org
 
Enkele citaten van deelnemers aan de vorige digitale retraite:
* Ik heb in het openbaar vervoer in de stiltecoupé de tijd genomen om de retraite te doen, omdat er thuis veelal geen stilte is.”
* “Ik ben het meest blij dat ik als protestant mee mag/kan liften met m'n rooms-katholieke familie!”
* “De digitale tijd breekt aan! Gezien er steeds meer kerken niet meer actief zullen zijn, zullen wij gelovigen moeten leren gebruik te maken van de digitale mogelijkheden zodat we pelgrims blijven en geen dolers worden.”
* “Kom niet tot werkelijk mediteren maar zo'n dagelijkse speldenprik doet me goed: een klein moment van aandacht en bezinning.”

Aantal deelnemers
Voor deze veertiende digitale retraite van de jezuïeten rekenen we op 20.000 retraitanten uit Nederland en Vlaanderen.
 
Hoe?
Deelnemers schrijven zich in door hun e-mailadres op te geven via 40dagenretraite.org. Ze ontvangen gedurende de 40-dagentijd dagelijks een gebedsmail.
 
Zoom-meditaties
Iedere zaterdag zal er een geleide meditatie plaatsvinden via Zoom. Daarin worden de deelnemers uitgenodigd om in gebed terug te blikken op de gebedstijd, alleen en tegelijk verbonden met de andere deelnemers. Deze geleide meditaties verschijnen ook op YouTube. Zo kunnen we in tijden van corona toch met elkaar verbonden zijn.
 
Inspiratie
De retraite is geïnspireerd door de ignatiaanse spiritualiteit. In het online gastenboek op ignatiaans-bidden.org/gastenboek kunnen deelnemers hun gebedservaringen delen.

Wim Balk

De digitale 40 dagenretraite 2021 van de jezueten
 

Afgelopen zondag begon de week van gebed voor de eenheid 2021.

ACEA659D 60D6 47D4 8BB5 17DF12280975 

Dit keer is het thema #blijfinmijnliefde. Deze oproep is een oproep van Jezus Christus zelf uit Johannes 15

Meer informatie en een online gebedsboekje vindt u hier