Nieuws

Minister-president Mark Rutte veel extra maatregelen aangekondigd om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. Helaas was dat nodig. Gelukkig mogen de kerken nog wel open blijven tijdens deze meest strenge lockdown in ons land.

Toch hebben de maatregelen impact op onze parochies doordeweeks. Voor onze KAN-parochies betekenen de nieuwe maatregelen vanaf nu het volgende voor onze secretariaten tot en met 19 januari 2021:

de werkzaamheden op het secretariaat kunnen doorgaan dankzij Anita, Willy, Hennie, Anneke en Jan;
de secretariaten zullen niet vrij toegankelijk zijn;
er kan helaas niet gezamenlijk thee/koffie/enz. worden gedronken;
bij bewegingen door onze gebouwen is het dringend advies een mondkapje te dragen en voor elkaar blijven we ons o.a. houden aan de onderlinge afstand van anderhalve meter..

De secretariaten zijn op de normale tijden natuurlijk wel telefonisch bereikbaar (Kortenhoef: 035-656.1285 / Ankeveen: 035-656.1252 / Nederhorst den Berg: 0294-251.315).

Dat we als kerken, al verschillen de meningen, zo toch mogen bijdragen aan het verminderen van het aantal coronabesmettingen.

Met de woorden uit Psalm 31, 25 blijven we vertrouwen op God: “Allen die uw hoop vestigt op de Heer: wees sterk en houd moed.”

Diaken Wim Balk

 

Kerstmis2020

Dit jaar zal alles, hopelijk voor maar één keer, anders zijn. 
Op Kerstavond, donderdag 24 december 2020, zullen er geen vieringen zijn. Wel zullen de H. Antonius van Padua, de Sint Martinus en de O.L.V. Hemelvaart open zijn van 19:00 uur tot 21:00 uur. Veel vrijwilligers zullen er voor zorgen dat u even naar binnen kunt lopen om tot rust te komen, te bidden, een kaarsje aan te steken, de kerststal te bekijken en om een moment naar kerstmuziek te luisteren. Zij zullen er voor zorgen dat dat veilig en corona-proof kan plaatsvinden. Zo blijft o.a. het dringend advies een mondkapje te dragen en zal de looproute moeten worden gevolgd.

 Op Eerste Kerstdag, vrijdag 25 december 2020, zullen we zeker wel vieren met maximaal dertig parochianen/gasten per viering. Opgave hiervoor is in deze tijd verplicht en dat kan telefonisch bij het secretariaat van de kerk waar u graag op Eerste Kerstdag meeviert.

Hieronder vindt u de vieringen op Eerste Kerstdag.

  • Kortenhoef – H. Antonius van Padua – 09:00 uur en 11:00 uur.
    • Opgave op dinsdag- en donderdagmorgen via 035-656.1285.
  • Ankeveen – Sint Martinus – 09:30 uur.
    • Opgave op donderdagmorgen via 035-656.1252.
  • Nederhorst den Berg – O.L.V. Hemelvaart – 09:30 uur en 11:30 uur.
    • Opgave op maandag- en donderdagmorgen via 0294-251.315.

Tot aan Kerstmis is het een tijd van uitzien naar- en het verwachten van de komst van Jezus, Gods Zoon en onze Heer. Ik wens u een goede resterende Adventstijd, alle goeds en ik hoop u met Kerstmis te kunnen ontmoeten tijdens één van de vieringen. Mocht ik u dan niet zien, dan wens ik u alvast een Zalig Kerstmis.

Diaken Wim Balk

UpdateUpdate: registreren voor de vieringen (12 oktober 2020)

Zoals bekend worden de vieringen, op verzoek van de overheid, weer afgeschaald naar dertig personen. Om die reden verzoeken we u om weer vooraf te reserveren voor de vieringen. Registreren kan telefonisch:
Kortenhoef op dinsdag- en donderdagmorgen op telefoonnummer 035-656.1285;
Ankeveen op donderdagmorgen op telefoonnummer 035-656.1252;
Nederhorst den Berg op maandag- en donderdagmorgen op telefoonnummer 0294-251.315.

Wij verzoeken u om een niet-medisch mondkapje te dragen als u de kerk binnenkomt en verlaat. Het advies is ook om het mondkapje alleen af te doen tijdens het ontvangen van de H. Communie.

Alle andere maatregelen blijven van kracht.

Ondanks dat deze aangescherpte maatregelen wrang zijn, zijn ze in het kader van de huidige situatie te begrijpen. We vragen u om uw medewerking en begrip. Mochten er nieuwe ontwikkelingen of veranderingen zijn dan houden wij u via de website en de facebookpagina van de KAN-parochies op de hoogte.

Diaken Wim Balk

Vormsel2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitleg Vormsel info avond 20 oktober

Ook dit jaar gaat er weer gestart worden met de voorbereiding op het Vormsel. Iedere jongere vanaf de brugklasleeftijd is welkom! We gaan dit jaar op ontdekkingstocht, ga je mee?

Infoavond Vormsel voorbereiding:

20 oktober 2020 tijdstip: 20:00 – 21:00 uur
Emmauskerk, Kerklandenlaan 5, Hilversum,

Vormsel = de kracht van God ontvangen
Het Vormsel is een belangrijke gebeurtenis in de kerk. Ook wel een sacrament genoemd. Zoals de doop of de communie is ook het Vormsel een van de 7 sacramenten. Het is een zichtbaar teken van de onzichtbare God.  Als kind werd je gedoopt. Je ouders kozen daarvoor. Rond 7-8 jaar mag je voor de eerste keer de communie ontvangen. En rond je 12de levensjaar, als je in de brugklas zit, wordt je uitgenodigd om het sacrament van het Vormsel te ontvangen.

Wat dit Vormsel inhoudt ontdek je tijdens een voorbereidingsperiode, samen met leeftijdsgenoten. In het kort is het Vormsel de bevestiging van je doopsel. Als je je laat vormen, geef je aan dat je ook graag leerling van Jezus wil zijn, zoals je ouders dat bij je doop en de eerste communie voor jou hebben gedaan. Je bevestigt eigenlijk dat ook jij die keuze wil maken. Dat gebeurd in een viering met de bisschop. En niet alleen jij bevestigd dat je gelooft, ook de bisschop bekrachtigd deze keuze door de handoplegging en je voorhoofd te zalven met heilige olie (chrisma). Je wordt gezalfd net als koningen en profeten met de gave van de heilige Geest. Zo ontvang je de heilige Geest, de kracht van God, op een unieke manier. Wat begonnen is met je doop, gaat nu verder in je leven met de Heilige Geest als de Helper. De heilige Geest zorgt ervoor, als een soort kompas, dat we steeds proberen de weg van Jezus te volgen. Met de Helper hoeven we niet alleen te doen.  

Ga jij je Vormsel doen? Voor jongeren in de brugklas is dit het moment om het sacrament van het Vormsel te ontvangen. Alle jongeren die deze leeftijd hebben en in de parochie staan ingeschreven krijgen een uitnodiging per post voor de informatieavond. Niet ingeschreven of geen post ontvangen, dan ben je ook van harte welkom!
Sinds enkele jaren wordt de Vormselvoorbereiding gegeven aan tieners die in de brugklas zitten. Daarom nodigen we hen van harte uit om mee te doen met de Vormsel-voorbereiding. De voorbereiding van de vormelingen zal door alle parochies van de regio gezamenlijk gedaan worden. Als voorbereiding op het Vormsel en de Vormselviering in mei 2021 is er een Vormselproject. Dit zijn maandelijkse bijeenkomsten met alle vormelingen samen en een aantal andere activiteiten. Mocht de afstand naar Hilversum een probleem zijn, dan kan de werkgroep in overleg daar iets in betekenen.

Voor jongeren en hun ouders uit de hele regio is er een kennismakingsavond gepland. Deze zal plaatsvinden op:
Dinsdag 20 oktober
om 20:00 uur in het Emmausgebouw,  Kerkelandenlaan 5  in Hilversum.
Tijdens deze avond krijg je uitleg over het project dat we gebruiken als voorbereiding op het Vormsel en de toelichting geven op de bijbehorende activiteiten. Er zullen wat praktische zaken aan de orde komen en je krijgt dan ook een overzicht van de data van alle activiteiten. Hopelijk tot dan!

Maurice Lagemaat en het Vormselvoorbereidingsteam

Beste parochianen van de KAN,

Van een aantal parochianen heb ik gehoord dat de zin in mijn mail van vorige week donderdag over de mondkapjes in de kerk als een mondkapjesplicht is gelezen. Mijn excuses dat dat zo over kon komen, want dat was niet de bedoeling. Het is een advies om bij verplaatsingen in de kerk, dat wil zeggen bij binnenkomst en bij het naar buitengaan, een mondkapje te dragen. Het advies om een mondkapje te dragen bij het naar voren gaan voor het ontvangen van de H. Communie is vervallen; dat is alleen maar lastig en ook tijdens de viering kunt u, wanneer u een mondkapje draagt, deze natuurlijk af doen.

Ik hoop dat ik met deze mail de zin over het advies van het mondkapje heb verduidelijkt.

Alle goeds en met vriendelijke groet,

Diaken Wim Balk