2024 Kerkbalans   webUw bijdrage aan Kerkbalans komt – onder voorwaarden – in aanmerking voor belastingaftrek. Als u ervoor kiest uw bijdrage als periodieke gift gedurende minimaal vijf jaar vast te leggen, is het gehele bedrag aftrekbaar. Dat kan tegenwoordig zonder notariële akte.

Het totale bedrag van deze belastingvrije gift kunt u aftrekken van uw belastingaangifte over 2024! Dan kost uw bijdrage Kerkbalans u niets. Uw bijdrage (per jaar, kwartaal of maand) neemt u op in het formulier.

Een formulier hiervoor is hier te downloaden. Het zou mooi zijn als u het belastingvoordeel grotendeels of geheel aan uw bijdrage wilt toevoegen.

Het ingevulde en ondertekende formulier stuurt u aan het parochiesecretariaat:

Wij zullen het formulier ook ondertekenen en indienen bij de Belastingdienst. Uiteraard ontvangt u het origineel retour voor uw eigen administratie. Hebt u graag hulp bij deze procedure, neem dan contact op met het parochiesecretariaat. Zij kunnen u helpen of doorverwijzen naar de financieel deskundige binnen onze parochie.

Voor meer informatie: lees deze flyer.

Bestuur KAN parochies

 

Login Form

credits  / cookie gebruik