Nieuws

‘We leven in een hoopvolle tijd’, zegt Pastoor Jules Dresmé die landelijk bekend werd vanwege zijn grote betrokkenheid bij de ramp met de MH17. ‘Omdat we de kans krijgen om te zien waar de grenzen zijn. Het is een uitnodiging om daarin de tekens te verstaan van een overgang naar een nieuwe tijd. Dan leren we ervan.’

Bron: YouTubekanaal Nieuwe Leiders

De Diaconie van de Protestantse Gemeente Nederhorst den Berg en de P.C.I. voor de KAN parochies waren bezig om weer gezamenlijk een actie rond Pasen voor de Voedselbank Gooi & Omstreken te houden. 
Ook de drie Bergse basisscholen hadden weer toegezegd om aan de actie mee te doen.
Vanwege het coronavirus zijn echter de kerken en scholen gesloten en vinden er met Pasen geen vieringen in onze kerken plaats.

Hierdoor hebben wij moeten besluiten om de actie rond Pasen niet door te laten gaan.

Wij hopen in de loop van het jaar, alsnog een actie voor de Voedselbank te houden.

In de Gooi- en Eemlander van vrijdag 27 maart 2020 lezen we, nu er geen inzamelacties gehouden kunnen worden in winkels en via kerken en scholen vanwege corona, er inmiddels wel donaties binnen komen voor voedsel, maar dat is nog niet genoeg om de voedselpakketten de komende tijd voldoende gevuld te houden.

Daarom is de voedselbank op zoek naar meer donateurs.
Donaties zijn welkom op rekeningnummer NL10 RABO 0383 7380 83 t.n.v. voedselbank Gooi & Omstreken o.v.v. voedsel.

De Diaconie en het P.C.I. Bestuur

Den Haag - Vastenactie ondersteunt projecten in ontwikkelingslanden.
Door de maatregelen rondom het coronavirus zijn veel campagneactiviteiten gestopt, o.a. in parochies, en loopt Vastenactie veel donaties mis. Minder donaties betekent minder hulp. Vastenactie roept op alsnog te geven!

Minder donaties, minder hulp
Vastenactie ondersteunt kleinschalige projecten in ontwikkelingslanden die zijn gericht op een waardig bestaan voor iedereen. Door de projecten zijn mensen in staat zelf op te staan uit armoede.

Normaal gesproken collecteren de RK kerken in de vastentijd (40 dagen voor Pasen) voor ontwikkelingsprojecten tijdens vieringen. Het is een tijd waarin mensen gul geven voor een ander. Door de maatregelen rondom het coronavirus zijn er geen kerkdiensten en sponsoracties. Vastenactie loopt daardoor veel giften mis.

Vastenactie wil ervoor zorgen dat mensen in ontwikkelingslanden hiervan niet de dupe worden en dat projecten doorgaan. Dat onze harten uit blijven gaan naar de ander, dichtbij en veraf, ondanks onze huidige grote en kleine problemen.

Daarom: maak een gift over voor de Vastenactieprojecten; online via website www.vastenactie.nl of naar bankrekeningnummer NL21 INGB 0000 0058 50, t.n.v. Vastenactie.

Dit jaar ligt de focus van Vastenactie op beroepsonderwijs en ondernemerschap: Werken aan je toekomst. Bekijk op de website (https://www.vastenactie.nl/) waarom het steunen van deze projecten zo belangrijk is.

R.K. REGIO HILVERSUM – UPDATE 25 MAART 2020

UPDATE BETREFFENDE MAATREGELEN MET BETREKKING TOT HET INDAMMEN VAN HET CORONA-VIRUS

Maandagavond, 23 maart 2020, heeft de Rijksoverheid de maatregelen aangescherpt om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. Vooralsnog gelden alle maatregelen nu tot en met 1 juni 2020.

Welke de maatregelen zijn van de Nederlandse Kerkprovincie is te lezen op www.rkkerk.nl

Voor de R.K. Regio Hilversum betekent dit het volgende:

 • alle weekendvieringen zijn komen te vervallen;
 • er zal op een aantal plaatsten, op de tijdstippen waarop normaliter vieringen in het weekend plaatsvinden en op andere tijdstippen, gelegenheid worden geboden tot kort persoonlijk gebed en het aansteken van een kaarsje; zie daarvoor het rooster tot en met 30 april 2020;
 • er zullen gedurende weekdagen enkele vieringen zijn die sinds 17 maart 2020 niet meer toegankelijk zijn; de vieringen zullen op verschillende manieren worden uitgezonden; zie daarvoor het rooster tot en met 30 april 2020;
 • alle uitvaartvieringen zullen vieringen van bezinning en gebed zijn (van maximaal 20 minuten) zonder koor, zonder samenzang (ook geen CD etc.) en zonder toespraken; voorbereidende gesprekken zullen telefonisch plaatsvinden of via social media (bv. een liveverbinding via Whatsapp); deze vieringen kunnen nu nog bijgewoond worden door maximaal 30 personen; tevens zal de uitvaartverzorger en/of de koster van een ieder eisen om minimaal 1½ meter afstand van elkaar te houden;
 • koorrepetities zijn niet toegestaan;
 • de secretariaten zijn gesloten en alleen telefonisch en per mail bereikbaar;
 • er wordt op geen enkel moment koffie, thee of iets anders aangeboden aan elkaar of aan wie dan ook binnen de kerkgebouwen;
 • alle catechese-activiteiten zijn geannuleerd en vergaderingen zijn niet toegestaan;
 • niet urgente huisbezoeken met of zonder uitreiking van de H. Communie zijn geannuleerd en huisbezoek door vrijwilligers is niet toegestaan;
 • parochianen die zich verkouden voelen en/of keelpijn hebben en/of hoesten en/of koorts hebben mogen niet naar de kerk en/of pastorie komen;
 • houd afstand van elkaar (minimaal 1½ meter) en geef elkaar geen hand;
 • was de handen regelmatig en goed volgens de instructies van het RIVM;
 • houd u zich aan de richtlijnen van de Rijksoverheid, het RIVM en de Kerk.

Het zijn verregaande maatregelen die nodig zijn en als parochies hebben ook wij een grote verantwoordelijkheid om de verspreiding van het coronavirus te beteugelen.

#staysafe #anderhalvemeter

Pastoor Dresmé, pastor Kaak, diaken Simileer, diaken Balk – Hilversum, 25 maart 2020

 

De stille omgang van 21 op 22 maart gaat niet door.

Het concert van Jean-Pierre Gabriël van 19 april  gaat niet door.

Secretariaat KAN parochies