Nieuws

Op 25 februari 2021 belegt het Sint Franciscuscentrum een online avondbijeenkomst over de Heilige Jozef. De avond begint om 19.30 uur en duurt tot 20.45 uur. Vicaris Paul Verbeek verzorgt de inleiding. Hij gaat in op de betekenis van de heilige Jozef voor de gelovigen en op de verering van deze heilige.

Door wie
Vicaris Verbeek is bisschoppelijk vicaris van het bisdom Breda en pastoor van de Lievevrouweparochie te Bergen op Zoom. Hij werkte mee aan Van Allerheiligen tot Kerstmis: bidden in tijden van afstand en verwachting (Baarn, 2020) en aan het gebedenboekje Van Maria Lichtmis tot Pinksteren: Bidden in onzeker tijden, met hierin een bijdrage van hem over Sint Jozef (2021).

Voor wie
Allen, gelovigen en geïnteresseerden zijn van harte welkom.

Sint Jozefjaar
Deze avond is de eerste activiteit die het Sint Franciscuscentrum organiseert in het kader van het Sint Jozefjaar. Paus Franciscus riep op 8 december 2020 het jaar 2021 uit tot Sint Jozefjaar. De paus maakte dit bekend in zijn apostolische brief Patris Corde. Hij koos voor 8 december (het Hoogfeest van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria) omdat paus Pius IX op 8 december 1870 de heilige Jozef uitriep tot patroon van de Kerk. Het Sint Jozefjaar ging onmiddellijk van start. Het sluit op 8 december 2021.

In het Jozefjaar vraagt paus Franciscus speciale aandacht voor de rol van de heilige Jozef als patroonheilige van arbeiders en beschermer van vluchtelingen.

De corona-pandemie heeft een rol gespeeld bij het uitroepen van het Jozefjaar. Tijdens de pandemie werd duidelijk hoe belangrijk de rol van gewone mensen als verpleegkundigen, schoonmaak(st)ers, vuilnisophalers en medewerk(st)ers van supermarkten is. Zij verschijnen nooit in de media. Door hun aanwezigheid en hun trouwe plichtsvervulling maken zij tijdens de pandemie het menselijk samenleven mogelijk. Zij kunnen zich spiegelen aan de heilige Jozef die zonder een woord te zeggen deed wat van hem gevraagd werd. “Hij is een onopvallende man die dagelijks, discreet en in het verborgene aanwezig is,” aldus paus Franciscus. De Kerk stimuleert in dit Jozefjaar de devotie tot deze heilige.

Inschrijven en kosten:
U kunt zich aanmelden door het invullen van het inschrijfformulier via deze link:
https://sintfranciscuscentrum.nl/vorming/avonden-online-in-het-kader-van-het-sint-jozefjaar
Deelnemers ontvangen na hun aanmelding, uiterlijk op de dag zelf, een link waardoor ze toegang krijgen tot de bijeenkomst. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname. Een vrijwillige bijdrage is welkom. Dit kunt u overmaken op Rabobank NL91RABO0158784022 o.v.v. Sint Jozef.

Het licht van uw gelaat is de titel van de online 40-dagen retraite in 2021. De retraite gaat op Aswoensdag 17 februari 2021 van start en eindigt op Paaszondag. Het is alweer de veertiende digitale retraite van de jezuïeten. De teksten zijn geschreven door jezuïet Bert Daelemans.
 
Deelnemers krijgen dagelijks een gebedsmail met Bijbelteksten, meditatieve vragen, citaten en technische gebedstips. Het geheel vormt een innerlijke reis om de 40-dagentijd, de Goede Week en het Paasmysterie intenser te beleven.
 
Je kunt je voor deze gratis digitale retraite inschrijven via www.40dagenretraite.org
 
Enkele citaten van deelnemers aan de vorige digitale retraite:
* Ik heb in het openbaar vervoer in de stiltecoupé de tijd genomen om de retraite te doen, omdat er thuis veelal geen stilte is.”
* “Ik ben het meest blij dat ik als protestant mee mag/kan liften met m'n rooms-katholieke familie!”
* “De digitale tijd breekt aan! Gezien er steeds meer kerken niet meer actief zullen zijn, zullen wij gelovigen moeten leren gebruik te maken van de digitale mogelijkheden zodat we pelgrims blijven en geen dolers worden.”
* “Kom niet tot werkelijk mediteren maar zo'n dagelijkse speldenprik doet me goed: een klein moment van aandacht en bezinning.”

Aantal deelnemers
Voor deze veertiende digitale retraite van de jezuïeten rekenen we op 20.000 retraitanten uit Nederland en Vlaanderen.
 
Hoe?
Deelnemers schrijven zich in door hun e-mailadres op te geven via 40dagenretraite.org. Ze ontvangen gedurende de 40-dagentijd dagelijks een gebedsmail.
 
Zoom-meditaties
Iedere zaterdag zal er een geleide meditatie plaatsvinden via Zoom. Daarin worden de deelnemers uitgenodigd om in gebed terug te blikken op de gebedstijd, alleen en tegelijk verbonden met de andere deelnemers. Deze geleide meditaties verschijnen ook op YouTube. Zo kunnen we in tijden van corona toch met elkaar verbonden zijn.
 
Inspiratie
De retraite is geïnspireerd door de ignatiaanse spiritualiteit. In het online gastenboek op ignatiaans-bidden.org/gastenboek kunnen deelnemers hun gebedservaringen delen.

Wim Balk

De digitale 40 dagenretraite 2021 van de jezueten
 

Afgelopen zondag begon de week van gebed voor de eenheid 2021.

ACEA659D 60D6 47D4 8BB5 17DF12280975 

Dit keer is het thema #blijfinmijnliefde. Deze oproep is een oproep van Jezus Christus zelf uit Johannes 15

Meer informatie en een online gebedsboekje vindt u hier

 

Minister-president Mark Rutte veel extra maatregelen aangekondigd om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. Helaas was dat nodig. Gelukkig mogen de kerken nog wel open blijven tijdens deze meest strenge lockdown in ons land.

Toch hebben de maatregelen impact op onze parochies doordeweeks. Voor onze KAN-parochies betekenen de nieuwe maatregelen vanaf nu het volgende voor onze secretariaten tot en met 19 januari 2021:

de werkzaamheden op het secretariaat kunnen doorgaan dankzij Anita, Willy, Hennie, Anneke en Jan;
de secretariaten zullen niet vrij toegankelijk zijn;
er kan helaas niet gezamenlijk thee/koffie/enz. worden gedronken;
bij bewegingen door onze gebouwen is het dringend advies een mondkapje te dragen en voor elkaar blijven we ons o.a. houden aan de onderlinge afstand van anderhalve meter..

De secretariaten zijn op de normale tijden natuurlijk wel telefonisch bereikbaar (Kortenhoef: 035-656.1285 / Ankeveen: 035-656.1252 / Nederhorst den Berg: 0294-251.315).

Dat we als kerken, al verschillen de meningen, zo toch mogen bijdragen aan het verminderen van het aantal coronabesmettingen.

Met de woorden uit Psalm 31, 25 blijven we vertrouwen op God: “Allen die uw hoop vestigt op de Heer: wees sterk en houd moed.”

Diaken Wim Balk

 

Kerstmis2020

Dit jaar zal alles, hopelijk voor maar één keer, anders zijn. 
Op Kerstavond, donderdag 24 december 2020, zullen er geen vieringen zijn. Wel zullen de H. Antonius van Padua, de Sint Martinus en de O.L.V. Hemelvaart open zijn van 19:00 uur tot 21:00 uur. Veel vrijwilligers zullen er voor zorgen dat u even naar binnen kunt lopen om tot rust te komen, te bidden, een kaarsje aan te steken, de kerststal te bekijken en om een moment naar kerstmuziek te luisteren. Zij zullen er voor zorgen dat dat veilig en corona-proof kan plaatsvinden. Zo blijft o.a. het dringend advies een mondkapje te dragen en zal de looproute moeten worden gevolgd.

 Op Eerste Kerstdag, vrijdag 25 december 2020, zullen we zeker wel vieren met maximaal dertig parochianen/gasten per viering. Opgave hiervoor is in deze tijd verplicht en dat kan telefonisch bij het secretariaat van de kerk waar u graag op Eerste Kerstdag meeviert.

Hieronder vindt u de vieringen op Eerste Kerstdag.

  • Kortenhoef – H. Antonius van Padua – 09:00 uur en 11:00 uur.
    • Opgave op dinsdag- en donderdagmorgen via 035-656.1285.
  • Ankeveen – Sint Martinus – 09:30 uur.
    • Opgave op donderdagmorgen via 035-656.1252.
  • Nederhorst den Berg – O.L.V. Hemelvaart – 09:30 uur en 11:30 uur.
    • Opgave op maandag- en donderdagmorgen via 0294-251.315.

Tot aan Kerstmis is het een tijd van uitzien naar- en het verwachten van de komst van Jezus, Gods Zoon en onze Heer. Ik wens u een goede resterende Adventstijd, alle goeds en ik hoop u met Kerstmis te kunnen ontmoeten tijdens één van de vieringen. Mocht ik u dan niet zien, dan wens ik u alvast een Zalig Kerstmis.

Diaken Wim Balk