Nieuws

bisschoppenAan de priesters, diakens, pastoraal werk(st)ers
en catechisten, alsmede de besturen en parochianen
in het Bisdom Haarlem-Amsterdam

Benoeming Mgr. dr. J. W.M. Hendriks

Haarlem, 22 december 2018

Broeders en zusters,

Naast de goede wensen die u voor Kerstmis en het nieuwe jaar van ons hebt ontvangen, kan ik u een verheugende medede­ling doen. Afgelopen week ontving ik uit Rome de bevestiging dat onze hulp­bis­schop, Mgr. dr. Jan Hendriks, door Paus Franciscus is benoemd tot bisschop-coadjutor. Dit betekent dat hij wel hulp­bis­schop blijft, maar nu met recht van opvol­ging. Dit wil zeggen dat als mijn tijd afloopt, uiterlijk over twee jaar als ik 75 ben, hij de nieuwe bisschop zal worden van ons geliefde bisdom Haarlem-Amsterdam.

Al geruime tijd geleden, na een tweede TIA, heb ik dit als verzoek aan de paus voorgelegd. Ruim 20 jaar draag ik als bisschop nu de eindverant­woor­de­lijk­heid voor ons mooie bisdom. Er is veel gebeurd in die tijd en ik doe dat met liefde, maar worstel al een paar jaar met mijn gezondheid. Een benoeming van Mgr. Hendriks tot coadjutor verschaft mij de mogelijkheid om geleidelijk meer bestuurstaken aan hem over te dragen, en verzekert ook de continuïteit van bestuur en beleid. Door zijn ervaring als rector, en de laatste jaren als hulp­bis­schop en vicaris-generaal, kent hij het bisdom als geen ander, en wordt alom gerespecteerd.

Het verheugt mij zeer dat mijn verzoek nu is ingewilligd, en ik wens Mgr. Hendriks van harte proficiat met het vertrouwen dat niet alleen ik, maar ook de paus in hem stelt.
Graag geef ik u de gelegenheid om hem bij onze nieuwjaars­re­cep­tie op vrijdag 11 januari a.s. in het Barbizon Hotel in Amsterdam te feliciteren. De receptie begint zoals gebruikelijk om 16.30 uur. Voor deze gelegenheid zal de receptie om 15.45 uur vooraf worden gegaan door een feestelijke Evensong in de daarnaast gelegen Basiliek van de H. Nicolaas. Ook hiervoor bent u van harte uitgenodigd.

Rest mij u nogmaals een Zalig kerstfeest toe te wensen, en Gods rijkste zegen over het nieuwe jaar 2019.

Met vriendelijke groet,

+ Jozef Marianus Punt
Bisschop van Haarlem-Amsterdam