Nieuws

Hoogeerwaarde heren, beste dekens,
 
De situatie rond de verspreiding van het Corona-virus raakt ons allen en ook het kerkelijk leven. Van harte wens ik U sterkte in deze tijd, nu aan de ene kant veel vieringen en bijeenkomsten uitvallen, aan de andere kant er juist een pastorale situatie is waarin we mensen bijzonder nabij willen zijn ook al is fysiek sociaal contact nu soms moeilijker (daarin volgen we de richtlijnen van de overheid).
 
Initiatieven
In deze situatie is het belangrijk dat we daarvoor initiatieven bedenken. In ieder geval is het goed de kerken naar mogelijkheid vaker open te stellen zodat mensen er binnen kunnen gaan om te bidden en een kaarsje op te steken. Niet alleen het bestormen van de supermarkt voor het aardse voedsel is belangrijk! Ook wijs ik erop dat de vieringen door de week (in kleinere groepen) door kunnen gaan en eventueel geïntensiveerd kunnen worden. De KRO heeft het initiatief genomen dat mensen met elkaar telefonisch in contact worden gebracht. Daarvoor kunt U de website van KRO/NCRV raadplegen. Het kan iets zijn om mensen op die mogelijkheid te wijzen. In voorbereiding bij de KRO is een gebedsdag met een pastoraal woord van elke bisschop, volgende zondag na de TV-Mis (die gewoon doorgaat, zij het zonder gelovigen in de banken). Op de website van het bisdom Haarlem-Amsterdam en mijn eigen website www.arsacal.nl wordt regelmatig nieuwe informatie gedeeld. Op mijn website is inmiddels ook een antwoord te vinden met de kerkelijke FAQ’s rond uitvaarten., bedieningen, dopen e.d.
 
Noveen
Vanochtend is op die websites een noveen gepubliceerd tot Onze Lieve Vrouw ter Nood, die maandag ook aan de parochies per mail wordt toegestuurd. De teksten zijn al vorm gegeven en kunnen lokaal worden geprint om ze voor het noveengebed te gebruiken, dat op maandag 16 maart begint en de dag voor Maria Boodschap (Aankondiging van de Heer) afsluit. Graag Uw medewerking om daaraan door zoveel mogelijk mensen te laten participeren.
 
Dank aan Dekens
Ik waardeer Uw inzet om in deze situatie de priesters, diakens, pastoraal werkers en catechisten zo goed mogelijk nabij te zijn vanuit Uw rol als Pastor Pastorum, van hen te horen hoe het met hen en de parochie-gemeenschap gaat en eventueel initiatieven in Uw dekenaat te coördineren die inspelen op de situatie die door deze Corona-crisis is veroorzaakt, de pastoors uit te nodigen om mee te denken over een goede aanpak enz.. Ik begrijp dat het altijd naar vermogen is en niet ieder in zijn realiteit dezelfde mogelijkheden heeft, maar het verheugt me dat dit door U wordt opgepakt.
 
Als er situaties zijn of mensen die vanuit bisschop en/of bisdom bijzondere aandacht behoeven, laat het dan graag weten!
 
Met hartelijke groet en U nogmaals veel sterkte toewensend in deze tijden! Wees verzekerd van mijn gebed en Mis opgedragen voor de intenties die met de Corona-crisis verbonden zijn en de intenties van U allen!
 

15 maart 2020
+Jan Hendriks

Nu er de komende weken minder vieringen zijn in onze kerken en u wellicht niet bij één van die vieringen aanwezig kunt zijn, willen we u toch de mogelijkheid geven om een intentie door te geven. Dat kan via https://gebedsintentie.com/
Schrijft u er even bij in welke parochie u de intentie gelezen wilt hebben en op welke datum.

Antonius: 18 maart 2020 of 25 maart 2020.
Martinus: 24 maart 2020.
O.L.V. Hemelvaart: 27 maart 2020.

U kunt natuurlijk ook bellen (!) naar één van de secretariaten:
Antonius (di. en do. tussen 09:30 en 10:30): 035 656 1285;
Martinus (do. tussen 09:30 en 10:30): 035 656 1252;
O.L.V. Hemelvaart: (do. tussen 09:30 en 10:30): 0294 251 315.

U kunt tevens aangeven dat de intentie wordt gelezen tijdens één van de Eucharistievieringen in de Sint Vituskerk (maandag tot en met vrijdag om 09:30 en om 19:00).

Bij voorbaat dank voor uw stipendium in deze tijd (richtlijn is €7,- per intentie):
Antonius: NL28 RABO 0328 2928 50;
Martinus: NL31 RABO 0328 2726 20;
O.L.V. Hemelvaart: NL19 RABO 0388 2775 21;
Vitus: NL59 INGB 0000 1941 22.

Kom niet naar de kerk of de pastorie wanneer u zich verkouden voelt en/of keelpijn hebt en/of hoest en/of koorts hebt of het idee al hebt dat u zich niet zo goed voelt als anders!!!

In december startte in China een uitbraak van een coronavirus, dat mensen ziek kan maken. De meeste patiënten met dit virus hebben koorts en luchtwegklachten. Wereldwijd worden er maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.
Op 27 februari is het virus voor het eerst in Nederland bij een persoon vastgesteld.

De belangrijkste maatregelen die volgens het RIVM genomen kunnen worden om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn:

  • Regelmatig handen wassen
  • In de binnenkant van de elleboog hoesten en niesen
  • Papieren zakdoekjes gebruiken

Nu het virus ook in Nederland is vastgesteld laten de Nederlandse bisschoppen weten dat met ingang van de zondagsviering van 1 maart het volgende van kracht is in de Nederlandse Kerkprovincie, zolang het virus nog niet onder controle is:

  • tijdens vieringen in parochies en instellingen is het ontvangen van de communie op de tong niet mogelijk;
  • De communie kan alleen op de hand worden ontvangen en dient alleen door de celebrant uitgereikt te worden;
  • De kelkcommunie is voorbehouden aan de celebrant;
  • Kerkgangers geven elkaar bij de vredeswens niet de hand;
  • Er wordt geen gebruik gemaakt van wijwater bij binnenkomst en verlaten van de kerk.

De bisschoppen vragen de gelovigen om te bidden voor alle mensen die wereldwijd slachtoffer zijn van het virus en voor allen die patiënten met hun zorg en deskundigheid begeleiden.
Bisschoppen in het buitenland, waar eerder sprake was van het coronavirus, hebben eveneens maatregelen afgekondigd, hetzij als bisschoppenconferentie hetzij als bisdom. Zie hiervoor rkliturgie.nl (https://rkliturgie.nl/nieuwsberichten/liturgische-maatregelen-tegen-verspreiding-coronavirus)

Elk jaar heeft het Carnaval in Turfendonk een thema. Dit jaar is het Carnavalsthema in Kortenhoef: ‘Arm en Rijk’. Op zondag 23 februari 2020 om 11.11 uur is er een Carnavalsmis in de H. Antonius van Paduakerk aan de Kerklaan te Kortenhoef. Deze viering zal worden voorgegaan door pastoor Jules Dresmé en diaken Wim Balk. Jeugdband Madjet en  Kinderkoor Toontje Hoger zullen de viering musicaal omlijsten. In deze viering zal er aandacht besteed worden aan het thema van dit carnavalsseizoen.

Daarom is het idee opgevat om iets doen voor mensen die het minder hebben en hebben wij gekozen om de Voedselbank te steunen. Graag willen wij de mensen die naar deze viering komen vragen om houdbare (voedsel)producten mee te nemen die de Voedselbank kan gebruiken om pakketten samen te stellen. De producten zullen tijdens de viering worden ingezameld en later aan de Voedselbank worden overgedragen.

De Voedselbank is heel blij met de volgende producten: mie, macaroni, spaghetti, koffie, thee, rijst, siroop, meel, droge koekjes, muesli, ontbijtgranen, cornflakes, broodbeleg zoals pindakaas en hagelslag. Ook kan men producten gebruiken zoals wasmiddelen, schoonmaakmiddelen of artikelen voor persoonlijke verzorging (tandpasta, shampoo, enz.). Alle producten moeten minimaal nog één week houdbaar zijn.
Wij hopen dat velen van u onze actie zullen steunen.

Heel veel dank!
CV De Turftrappers

Uitnodiging voor het sacrament van het Vormsel voor jongeren uit de KAN e.o..

Begin 2020 starten we met een bijzonder Vormsel voorbereidingstraject voor jongeren die eerder, om welke reden ook, niet mee konden doen. Het gaat dan om de jongeren die van 2014 tot en met 2019 het Vormsel niet hebben kunnen ontvangen. Er is alles aan gedaan om deze jongeren en hun ouders aan te schrijven en ze zullen binnenkort een brief ontvangen. Wanneer deze brief nu niet door de brievenbus valt en uw dochter of zoon wil wel meedoen, dan is zij of hij natuurlijk van harte welkom.

We hebben een aantal bijeenkomsten gepland. De eerste is een kennismakingsavond. Deze kennismaking is op vrijdag 10 januari 2020 en begint om 19:30 uur in het ‘Achterom’ achter de H. Antoniuskerk in Kortenhoef. Ook de ouders zijn voor het begin van deze avond uitgenodigd. Daarna zullen nog vijf voorbereidingsmomenten plaatsvinden. Het voorbereidingstraject zal anders zijn dan voor de jongeren in de brugklas. De vormelingen zullen op zaterdag 6 juni 2020 het Vormsel ontvangen in Nederhorst en Berg.

Weet je het al dat je komt, zou je dat dan voor 15 december 2019 willen laten weten? Fijn als je op de eerste avond iets meeneemt van je doop en eerste communie, bv. je doopkaars, cadeau of foto. Voor meer informatie of om op te geven, kan een mail worden gestuurd aan Moniek van ’t Klooster via mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Als onderwerp van de mail graag aangeven: KAN Vormsel 2020

Samen maken we de toekomst!

Rob de Sain, Moniek van ‘t Klooster, Saskia Zwiers, diaken Wim Balk en pastoor Dresmé