In elk van de 3 KAN-parochies is een groep mensen bezig om te kijken hoe zij hun parochiegemeenschap toekomst kunnen bieden.

In de Antoniusparochie heeft de werkgroep die zich daarmee bezighoudt op zondag 8 oktober hun plan voorgelegd aan de parochianen. Pim Schuffelen heeft namens de werkgroep uitgelegd hoe ze eraan gewerkt hebben en wat het heeft opgeleverd. Parochianen kregen de gelegenheid om vragen te stellen en reacties te geven. Hier werd goed gebruik van gemaakt. Het plan is positief ontvangen.

Aanvankelijk lag in de bedoeling het totale plan op de website te zetten. We hebben echter besloten hiermee te wachten tot na de presentatie op 16 november in de Drie Dorpen.

Wordt vervolgd dus!

Login Form

credits  / cookie gebruik