Nieuws

UpdateUpdate: registreren voor de vieringen (12 oktober 2020)

Zoals bekend worden de vieringen, op verzoek van de overheid, weer afgeschaald naar dertig personen. Om die reden verzoeken we u om weer vooraf te reserveren voor de vieringen. Registreren kan telefonisch:
Kortenhoef op dinsdag- en donderdagmorgen op telefoonnummer 035-656.1285;
Ankeveen op donderdagmorgen op telefoonnummer 035-656.1252;
Nederhorst den Berg op maandag- en donderdagmorgen op telefoonnummer 0294-251.315.

Wij verzoeken u om een niet-medisch mondkapje te dragen als u de kerk binnenkomt en verlaat. Het advies is ook om het mondkapje alleen af te doen tijdens het ontvangen van de H. Communie.

Alle andere maatregelen blijven van kracht.

Ondanks dat deze aangescherpte maatregelen wrang zijn, zijn ze in het kader van de huidige situatie te begrijpen. We vragen u om uw medewerking en begrip. Mochten er nieuwe ontwikkelingen of veranderingen zijn dan houden wij u via de website en de facebookpagina van de KAN-parochies op de hoogte.

Diaken Wim Balk

Vormsel2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitleg Vormsel info avond 20 oktober

Ook dit jaar gaat er weer gestart worden met de voorbereiding op het Vormsel. Iedere jongere vanaf de brugklasleeftijd is welkom! We gaan dit jaar op ontdekkingstocht, ga je mee?

Infoavond Vormsel voorbereiding:

20 oktober 2020 tijdstip: 20:00 – 21:00 uur
Emmauskerk, Kerklandenlaan 5, Hilversum,

Vormsel = de kracht van God ontvangen
Het Vormsel is een belangrijke gebeurtenis in de kerk. Ook wel een sacrament genoemd. Zoals de doop of de communie is ook het Vormsel een van de 7 sacramenten. Het is een zichtbaar teken van de onzichtbare God.  Als kind werd je gedoopt. Je ouders kozen daarvoor. Rond 7-8 jaar mag je voor de eerste keer de communie ontvangen. En rond je 12de levensjaar, als je in de brugklas zit, wordt je uitgenodigd om het sacrament van het Vormsel te ontvangen.

Wat dit Vormsel inhoudt ontdek je tijdens een voorbereidingsperiode, samen met leeftijdsgenoten. In het kort is het Vormsel de bevestiging van je doopsel. Als je je laat vormen, geef je aan dat je ook graag leerling van Jezus wil zijn, zoals je ouders dat bij je doop en de eerste communie voor jou hebben gedaan. Je bevestigt eigenlijk dat ook jij die keuze wil maken. Dat gebeurd in een viering met de bisschop. En niet alleen jij bevestigd dat je gelooft, ook de bisschop bekrachtigd deze keuze door de handoplegging en je voorhoofd te zalven met heilige olie (chrisma). Je wordt gezalfd net als koningen en profeten met de gave van de heilige Geest. Zo ontvang je de heilige Geest, de kracht van God, op een unieke manier. Wat begonnen is met je doop, gaat nu verder in je leven met de Heilige Geest als de Helper. De heilige Geest zorgt ervoor, als een soort kompas, dat we steeds proberen de weg van Jezus te volgen. Met de Helper hoeven we niet alleen te doen.  

Ga jij je Vormsel doen? Voor jongeren in de brugklas is dit het moment om het sacrament van het Vormsel te ontvangen. Alle jongeren die deze leeftijd hebben en in de parochie staan ingeschreven krijgen een uitnodiging per post voor de informatieavond. Niet ingeschreven of geen post ontvangen, dan ben je ook van harte welkom!
Sinds enkele jaren wordt de Vormselvoorbereiding gegeven aan tieners die in de brugklas zitten. Daarom nodigen we hen van harte uit om mee te doen met de Vormsel-voorbereiding. De voorbereiding van de vormelingen zal door alle parochies van de regio gezamenlijk gedaan worden. Als voorbereiding op het Vormsel en de Vormselviering in mei 2021 is er een Vormselproject. Dit zijn maandelijkse bijeenkomsten met alle vormelingen samen en een aantal andere activiteiten. Mocht de afstand naar Hilversum een probleem zijn, dan kan de werkgroep in overleg daar iets in betekenen.

Voor jongeren en hun ouders uit de hele regio is er een kennismakingsavond gepland. Deze zal plaatsvinden op:
Dinsdag 20 oktober
om 20:00 uur in het Emmausgebouw,  Kerkelandenlaan 5  in Hilversum.
Tijdens deze avond krijg je uitleg over het project dat we gebruiken als voorbereiding op het Vormsel en de toelichting geven op de bijbehorende activiteiten. Er zullen wat praktische zaken aan de orde komen en je krijgt dan ook een overzicht van de data van alle activiteiten. Hopelijk tot dan!

Maurice Lagemaat en het Vormselvoorbereidingsteam

Beste parochianen van de KAN,

Van een aantal parochianen heb ik gehoord dat de zin in mijn mail van vorige week donderdag over de mondkapjes in de kerk als een mondkapjesplicht is gelezen. Mijn excuses dat dat zo over kon komen, want dat was niet de bedoeling. Het is een advies om bij verplaatsingen in de kerk, dat wil zeggen bij binnenkomst en bij het naar buitengaan, een mondkapje te dragen. Het advies om een mondkapje te dragen bij het naar voren gaan voor het ontvangen van de H. Communie is vervallen; dat is alleen maar lastig en ook tijdens de viering kunt u, wanneer u een mondkapje draagt, deze natuurlijk af doen.

Ik hoop dat ik met deze mail de zin over het advies van het mondkapje heb verduidelijkt.

Alle goeds en met vriendelijke groet,

Diaken Wim Balk

 

Noveen­ge­bed

om bescher­ming tegen het corona­vi­rus

O goede Moeder, Onze Lieve Vrouw ter Nood,
Wij geloven in uw zorg, in uw medeleven
en uw voor­spraak bij Jezus uw Zoon.
Daarom komen wij vol ver­trouwen tot u
en wij vragen door U aan de Heer:
Bevrijd ons land van de Corona-epidemie,
genees en sterk de zieken en zegen hen die zorg voor hen dragen.
Geef wijs­heid aan onze be­stuur­ders en geef dat wij spoe­dig
weer kunnen samen­ko­men om ons geloof te vieren.
Bevrijd ons van onrust en angst, verlicht ons in pijn en verdriet.
Geef ons hoop waar wij het niet meer zien zitten,
geef ons kracht als wij er niet tegenop kunnen,
geef ons licht waar het donker is.
Maria, bescherm ons en onze dier­ba­ren,
geef ons overgave aan de wil van de Vader
en leid ons veilig naar Jezus, uw Zoon.
Amen

mondkap 1Wijdemeren, donderdag 1 oktober 2020

Beste parochianen van de KAN-parochies,

In deze beroerde tijd, waarin het aantal COVID-19 besmettingen oploopt, heeft het pastoraal team overlegd. We zijn tijdens het overleg gekomen tot de volgende extra maatregelen voor alle parochiekerken van ons dekenaat en dit op basis van de overheidsmaatregelen van de afgelopen dagen. Vooralsnog gelden deze extra maatregelen tot en met eind oktober 2020.

RESERVEREN EN PLACEREN
Reserveren blijft aanbevolen; naam en telefoonnummer worden opgeschreven.
Indien parochianen/gasten binnen komen voor de viering en ze hebben niet gereserveerd, moeten de namen en telefoonnummers worden opgeschreven in verband met eventueel bron- en contactonderzoek door de GGD (de lijsten worden vier weken bewaard op een afgesloten plaats door het secretariaat).
Placeren door de gastvrouw/gastheer is verplicht.
Geen toegang tot de kerk bij verkoudheid en/of hoesten en/of niezen en/of koorts en/of andere verschijnselen die kunnen duiden op een COVID-19 besmetting.

 


De maximale capaciteit voor de KAN-kerken is
Kortenhoef: 30;
Ankeveen: 30;
Nederhorst den Berg: 30.

DESINFECTIE VAN DE HANDEN
Parochianen desinfecteren hun handen bij de ingang van de kerk en vlak voor het ter communie gaan.

MONDKAPJES
Het is een advies om bij het naar binnen- en naar buitengaan van de kerk een mondkapje te dragen.
Tijdens de viering en de Communie-uitreiking geldt dit advies niet.

NA DE VIERING
Er is in oktober 2020 geen mogelijkheid om koffie/thee te drinken na de viering.

SECRETARIATEN
De secretariaten blijven open, maar er is geen mogelijkheid om samen met anderen koffie/thee te drinken.

Alleen samen krijgen we corona onder controle!

Hopelijk tot snel, vrede en alle goeds,

Diaken Wim Balk