Op maandagavond, 28 november 2022, vond de eerste Parochie Vergadering (PV) van de KAN-parochies plaats in een serie die wordt voortgezet in 2023. Deze PV en de komende PV’s zullen in het teken staan van de toekomst van onze parochies. Aan ons wordt gevraagd om met een oprecht realisme in de spiegel te kijken, om het te hebben over onze parochies vandaag en om na te denken over de toekomst.

Het was de bedoeling om de PV te laten plaatsvinden in het Achterom bij de H. Antonius van Padua in Kortenhoef, maar de opkomst was zó groot dat we moesten uitwijken naar de kerk. 

Deken-pastoor Dresmé leidde de vergadering in en maakte onomwonden duidelijk dat we het vanuit realisme moeten hebben over onze parochies vandaag, morgen en daarna. Frans Hamers (penningmeester) en Eric Torsing (gebouwen) gaven ons inzicht in de financiële situatie, de staat van de gebouwen en het energieverbruik. Dat inzicht is ook nodig om met elkaar na te denken over de tijd die komt. Jean-Pierre Gabriël (secretaris)leidde verder het plenaire deel en de vragen die werden gesteld. Na de plenaire sessie is per parochie verdergesproken o.l.v. één van de bestuursleden. Het was een goed overleg en allen die aanwezig waren, hadden hun eigen inbreng. Een tweede PV over dit onderwerp vindt begin 2023 plaats.Het zou goed en fijn zijn wanneer u en jij er dan (weer) bij bent.

Diaken Wim Balk