O.L.V. Hemelvaart Parochie, Nederhorst den Berg.

Nieuwjaarstoespraak: 7 januari 2024.

Geachte mede parochianen.

We zijn het jaar 2023 gestart in januari met een feestavond voor alle vrijwilligers
van de KAN parochies in de tot feestzaal omgebouwde Sint Martinus kerk in Ankeveen.
Het bestuur wilde zo alle vrijwilligers bedanken die zich op één of andere manier inzetten voor onze KAN parochies.

We zijn verder gegaan met de in november 2022 gestarte bijeenkomsten over de toekomst van onze KAN parochies.
Dit naar aanleiding dat het bisdom op termijn 99 kerken wil sluiten.
Eerst nog met een gezamenlijke KAN-parochievergadering op 13 februari 2023 en daarna
bijeenkomsten per parochie.
Dit heeft er in geresulteerd, dat in onze parochie drie werkgroepen aan de slag zijn gegaan,
om zich te buigen en te praten over de toekomst, hoe we als parochiegemeenschap bij elkaar
kunnen komen en waar deze plaats kunnen vinden.
Het kerkgebouw is een zware financiële last voor de parochies.

Op 16 november hebben in een gezamenlijke bijeenkomst van de KAN parochies in de zaal
Van Hotel & Partycentrum De Drie Dorpen de werkgroepen van de drie parochies hun
toekomstvisies gepresenteerd en besproken. Een volgende stap op weg naar de toekomst van
onze drie geloofsgemeenschappen.
Het bestuur gaat in januari 2024 de gepresenteerde toekomstvisies bespreken en kijken in hoeverre de gepresenteerde toekomstvisies mogelijk zijn en dit weer terugkoppelen naar
de werkgroepen om zo in 2024 tot definitieve plannen voor de toekomst te komen en hierover met het bisdom in overleg te gaan.

In september was de viering van ons parochiefeest en werd weer een rommelmarkt gehouden. Het was weer een succes met vele belangstellenden en kopers.

Op 29 oktober overleed onze oudste parochiaan, zij was 106 jaar.

De kerstavondviering op 24 december mocht zich weer verheugen op een bijna volle kerk.
Ook de viering op eerste kerstdag was goed bezet.

Graag willen wij U van het wel en wee op de hoogte houden.
Hiervoor is ons parochieblad het “KAN-nieuws” en de digitale “Nieuwsbrief KAN parochies” een belangrijke schakel.
In ons parochieblad, op onze Facebookpagina en op de website www.kanparochies.nl leest u
wat onze parochie allemaal organiseert en doet voor alle parochianen.

Om de parochiegemeenschap en de parochiekerk in stand te houden hebben wij natuurlijk de hulp nodig van vrijwilligers. Daarvoor zijn zo’n 70 parochianen als vrijwilliger actief, door zich Pro Deo in te zetten voor vele werkzaamheden en activiteiten binnen onze parochie.
Meerdere parochianen zijn als vrijwilliger actief in meerdere groepen.
Er zijn helaas ons vorig jaar echter ook vrijwilligers ontvallen.
Bij de tuingroep zijn twee trouwe en al jaren actieve vrijwilligers, helaas overleden.
Gelukkig zijn er bij de tuingroep ook weer nieuwe vrijwilligers bijgekomen.

Namen noemen van vrijwilligers is gevaarlijk, omdat je zo gauw iemand vergeet.
Aan al onze vrijwilligers onze hartelijke dank voor jullie inzet voor onze parochie in het afgelopen jaar en het vertrouwen uitsprekende, dat we er dit jaar weer gezamenlijk mee doorgaan. Nieuwe vrijwilligers zijn nog altijd welkom bij het koor, tuingroep et cetera.

Maar ook de kerkhuishouding vraagt nu eenmaal om inkomsten. Zonder de geldelijke bijdragen van de parochianen kan de parochie niet functioneren.
Graag wil ik U bedanken voor uw financiële bijdragen in het afgelopen jaar.

Inkomsten uit de actie Kerkbalans zijn doorslaggevend om onze parochie levend te houden en door te geven aan de volgende generaties.
Pastorale zorg, onderhoud, beheer en energie, het moet allemaal betaald worden uit collectes en de actie Kerkbalans.
Wij willen onze parochie graag voor de toekomst behouden en dat kan alleen met uw steun.

Namens het gehele KAN bestuur wens ik U allemaal een gezegend, gezond en gelukkig Nieuwjaar.

Tot slot wil ik U uitnodigen voor de koffie of thee en daarna voor een drankje en een hapje, zodat we met elkaar een toost kunnen uitbrengen op het nieuwe jaar.

Login Form

credits  / cookie gebruik