Volgens een goede traditie worden op de woensdagavonden in de veertigdagentijd oecumenische vespervieringen gehouden als voorbereiding op het Paasfeest. 

Deze vieringen worden voorbereid door: de Oecumenische Streekgemeente Kortenhoef, de protestantse gemeente De Graankorrel uit ’s-Graveland, de protestantse gemeente in Nederhorst den Berg (Willibrordkerk),de O.L.V. Hemelvaart uit Nederhorst den Berg en de H. Antonius van Padua uit Kortenhoef.

De korte samenkomsten bevatten een moment van rust, stilte en meditatie in toegankelijke en eigentijdse teksten, liederen en gebeden.
Thema van de vieringen is ‘
Maak heel wat gebroken is.

De deelthema’s zijn als volgt:

Woensdagavond 21 februari:Heel de aarde
Woensdagavond 
28 februari:Heel ons geloof
Woensdagavond 
6 maart:Heel onze hoop
Woensdagavond 
13 maart:Heel onze liefde
Woensdagavond 
20 maart:Heel de mens

De eerste vier vespers worden gehouden in de Willibrordkerk in Nederhorst den Berg én de Heilige Antonius van Padua in Kortenhoef
We sluiten de 
serie vespervieringen af met een gezamenlijke vesper op 20 maartin Kortenhoef. Alle vieringen beginnen  om 19.30 uur.

De vespers worden voorafgegaan door de Aswoensdagvieringen op 14 februari.
In 
Kortenhoef wordt deze gehouden om 9.30 uur, in de Willibrordkerk om 19.30 uur.

Wees welkom!
Oecumenische werkgroep vespervieringen in de veertigdagentijd

Login Form

credits  / cookie gebruik