Nieuws

Beste parochianen uit de KAN-parochies,

Waar te beginnen na ruim drie weken van coronacrisis en anderhalve week na mijn eerste brief? Dat was de eerste vraag die ik mij stelde toen ik aan deze brief begon. Deze drie weken lijken soms wel drie maanden, het onderscheiden van de dagen is soms lastig. Met velen van u heb ik contact gehad via de telefoon, WhatsApp of Messenger. Ik probeer zoveel mogelijk parochianen te bereiken. Het kan zijn dat u even met mij wilt spreken, omdat er iets belangrijks aan de hand is of is gebeurd. Dan kunt u een boodschap achterlaten op het antwoordapparaat van de H. Antonius van Padua in Kortenhoef; het telefoonnummer is 035-656.1285. Het antwoordapparaat wordt normaliter elke dinsdag en donderdag afgeluisterd.

Aankomende zondag is het Palmzondag en de Goede Week begint. Een Goede Week die anders is dan anders en waarvan ik hoop dat we ‘m nooit zo meer samen hoeven mee te maken. De vieringen zoals ze waren voorbereid met alle werkgroepen en met de koren, ze gaan op die wijze niet plaatsvinden. Dat doet pijn en het kan verdrietig maken. Ik zelf vind de plechtigheden op Goede Vrijdag altijd heel bijzonder, de andere vieringen zijn natuurlijk ook bijzonder, en ik keek er echt naar uit om gezamenlijk deze bijzondere periode te vieren.
Wat we wel gaan doen in de KAN is het volgende. Op Witte Donderdag is er om 15:00 uur een besloten Eucharistieviering in Kortenhoef met pastoor Dresmé en mijzelf. Deze zal via de facebookpagina van de KAN-parochies live te volgen zijn en later die dag op YouTube te zien zijn. Op Goede Vrijdag is om 15:00 uur vanuit Nederhorst den Berg of Ankeveen de Kruisweg via hetzelfde facebookaccount te volgen. In onze regio viert het pastoresteam de Paaswake besloten om 20:00 uur in de Emmaus; deze is te volgen via het YouTube kanaal van de Emmaus-Paulus Parochie. Op Eerste Paasdag is om 11:00 uur via de facebookpagina van de KAN de viering van Woord & Gebed te volgen en zal de Paaskaars, de avond ervoor in de Emmaus gewijd, worden aangestoken. Het is de bedoeling om de boekjes voor Witte Donderdag en Eerste Paasdag beschikbaar te stellen via www.kanparochies.nl . U kunt dan mee lezen en bidden tijdens de livestreams of later als de vieringen op de website staan.
Het is goed om in de eigen kerken te blijven vieren, ze zichtbaar te houden voor iedereen. Wilt u een intentie opgeven voor één van deze vieringen of een kaarsje laten opgeven, dan kunt u een mail sturen aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. tot 12:00 uur ‘s middags de dag voor de viering.
Als ik evenwel in zo’n lege kerk sta, dan mis ik u en jullie allemaal. Ik zie liever u en jou in de ogen dan dat ik nu steeds in een camera kijk. En wat hebben we al veel moeten afzeggen of verschuiven. Het parochiefeest en alles rondom het 140-jarig bestaan van de kerk in Kortenhoef, de Eerste Heilige Communie in Nederhorst den Berg, filmavonden, alle festiviteiten en evenementen tot en met 1 juni. Over het H. Vormsel, gepland op 6 juni in Nederhorst den Berg, wordt nog gesproken.

En door en met al dat gemis en ook verdriet, ik heb al parochianen gesproken die dierbaren aan het coronavirus hebben verloren, wordt het Pasen. We bidden in deze tijd in het bijzonder voor alle overleden, aan het coronavirus, andere ziekten, of ongelukken, dat zij mogen rusten in vrede in het Vaderhuis waar plaats is voor velen. Dat de nabestaanden troost en kracht mogen vinden in het geloof en door steun van lieve mensen. Bidden we voor al diegenen die in het ziekenhuis of verpleeghuis moeten verblijven, dat zij, ondanks alles, de nabijheid van de Heer mogen ervaren.

Bijna tot slot wil ik alle vrijwilligers die zo toegewijd de KAN-parochies draaiende houden ontzettend bedanken!! Ik wil niemand tekort doen en daarom noem ik geen namen: HEEL VEEL DANK!!!

Voor nu wens ik u en jou, namens alle pastores van de regio, alle goeds in de Goede Week en alvast een Zalig Pasen. Ik hoop dat u in de gelegenheid bent via facebook of YouTube de vieringen te volgen of terug te zien.

Diaken Wim Balk

N.B.

In deze tijd van spanning wil ik u, nu we de collectes missen, vragen of u een extra bijdrage voor uw parochie wilt overmaken. We leven vanuit het geloof, maar kunnen niet zonder financiën. Samen zijn we kerk en samen blijven we kerk; zeker ook in de KAN. De rekeningnummers van de parochies vindt u hieronder.

H. Antonius van Padua:    NL28 RABO 0328 2928 50
Sint Martinus:                  NL31 RABO 0328 2726 20
O.L.V. Hemelvaart:           NL19 RABO 0388 2775 21

Daar waar één kaarsje brandt, daar overwint de hoop, het geloof en de liefde.

Tot eind april zijn in de KAN onze kerken open op de volgende dagen en tijdstippen om even naar binnen te lopen, om bij te komen, om te bidden, om een kaarsje aan te steken.

H. Antonius van Padua - Kortenhoef

  • Op donderdag van 10:30  tot 11:15 met Uitstelling van het Allerheiligste Sacrament.
  • Op zondag van 09:30 tot 10:15 met Uitstelling van het Allerheiligste Sacrament.

 St. Martinus – Ankeveen

  • Op zaterdag van 11:00 tot 12:00 

O.L.V. Hemelvaart – Nederhorst den Berg

  • Op donderdag van 10:30 tot 11:00
  • Op zondag van 09:30 tot 10:15

Er mogen maximaal 15 personen in de kerk zijn en u vindt de maatregelen van onze parochies hier.

‘We leven in een hoopvolle tijd’, zegt Pastoor Jules Dresmé die landelijk bekend werd vanwege zijn grote betrokkenheid bij de ramp met de MH17. ‘Omdat we de kans krijgen om te zien waar de grenzen zijn. Het is een uitnodiging om daarin de tekens te verstaan van een overgang naar een nieuwe tijd. Dan leren we ervan.’

Bron: YouTubekanaal Nieuwe Leiders

De Diaconie van de Protestantse Gemeente Nederhorst den Berg en de P.C.I. voor de KAN parochies waren bezig om weer gezamenlijk een actie rond Pasen voor de Voedselbank Gooi & Omstreken te houden. 
Ook de drie Bergse basisscholen hadden weer toegezegd om aan de actie mee te doen.
Vanwege het coronavirus zijn echter de kerken en scholen gesloten en vinden er met Pasen geen vieringen in onze kerken plaats.

Hierdoor hebben wij moeten besluiten om de actie rond Pasen niet door te laten gaan.

Wij hopen in de loop van het jaar, alsnog een actie voor de Voedselbank te houden.

In de Gooi- en Eemlander van vrijdag 27 maart 2020 lezen we, nu er geen inzamelacties gehouden kunnen worden in winkels en via kerken en scholen vanwege corona, er inmiddels wel donaties binnen komen voor voedsel, maar dat is nog niet genoeg om de voedselpakketten de komende tijd voldoende gevuld te houden.

Daarom is de voedselbank op zoek naar meer donateurs.
Donaties zijn welkom op rekeningnummer NL10 RABO 0383 7380 83 t.n.v. voedselbank Gooi & Omstreken o.v.v. voedsel.

De Diaconie en het P.C.I. Bestuur

Den Haag - Vastenactie ondersteunt projecten in ontwikkelingslanden.
Door de maatregelen rondom het coronavirus zijn veel campagneactiviteiten gestopt, o.a. in parochies, en loopt Vastenactie veel donaties mis. Minder donaties betekent minder hulp. Vastenactie roept op alsnog te geven!

Minder donaties, minder hulp
Vastenactie ondersteunt kleinschalige projecten in ontwikkelingslanden die zijn gericht op een waardig bestaan voor iedereen. Door de projecten zijn mensen in staat zelf op te staan uit armoede.

Normaal gesproken collecteren de RK kerken in de vastentijd (40 dagen voor Pasen) voor ontwikkelingsprojecten tijdens vieringen. Het is een tijd waarin mensen gul geven voor een ander. Door de maatregelen rondom het coronavirus zijn er geen kerkdiensten en sponsoracties. Vastenactie loopt daardoor veel giften mis.

Vastenactie wil ervoor zorgen dat mensen in ontwikkelingslanden hiervan niet de dupe worden en dat projecten doorgaan. Dat onze harten uit blijven gaan naar de ander, dichtbij en veraf, ondanks onze huidige grote en kleine problemen.

Daarom: maak een gift over voor de Vastenactieprojecten; online via website www.vastenactie.nl of naar bankrekeningnummer NL21 INGB 0000 0058 50, t.n.v. Vastenactie.

Dit jaar ligt de focus van Vastenactie op beroepsonderwijs en ondernemerschap: Werken aan je toekomst. Bekijk op de website (https://www.vastenactie.nl/) waarom het steunen van deze projecten zo belangrijk is.